5.1. Khởi động trình cài đặt trên Mipsel

5.1.1. Khởi động bằng TFTP

5.1.1.1. Khởi động TFTP Cobalt

Nói chính xác, máy kiểu Cobalt không sử dụng dịch vụ TFTP để khởi động: nó dùng NFS. Bạn cần phải cài đặt trình phục vụ NFS và chèn các tập tin cài đặt vào thư mục /nfsroot. Khi bạn khởi động máy Cobalt đó, bạn cần phải bấm cả hai cái nút con chạy (bên trái và bên phải) cùng lúc, rồi máy sẽ khởi động qua mạng từ NFS. Sau đó, nó sẽ hiển thị vài tùy chọn trên màn hình. Có những phương pháp cài đặt này:

  • Bằng SSH (mặc định): trong trường hợp này, trình cài đặt sẽ cấu hình mạng bằng dịch vụ DHCP, và khởi chạy trình phục vụ SSH. Sau đó, nó sẽ hiển thị một mật khẩu ngẫu nhiên và thông tin đăng nhập khác (như địa chỉ IP) trên màn hình LCD (phẳng) của máy Cobalt. Khi bạn kết nối đến máy đó bằng ứng dụng khách SSH, bạn có thể khởi chạy tiến trình cài đặt.

  • Bằng bàn điều khiển nối tiếp: dùng một cáp bộ điều giải vô giá trị (null modem), bạn có thể kết nối đến cổng nối tiếp của máy Cobalt (bằng 115200 bps) và thực hiện tiến trình cài đặt bằng cách này này.

5.1.2. Tham số khởi động

5.1.2.1. Khởi động TFTP Cobalt

Bạn không thể gởi trực tiếp tham số khởi động nào. Thay thế, bạn cần phải sửa đổi tập tin /nfsroot/default.colo trên máy phục vụ NFS, và thêm các tham số riêng của bạn vào biến args (đối số) trong nó.