A.2. Asentimen käynnistys

Debian-cd -työryhmä tarjoaa asenninta käyttävät CD-otokset Debianin CD-sivulla. Lisää tietoa CD-levyjen hankinnasta löytyy kohdasta Kohta 4.1, ”Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets”.

Jotkut asennustavat vaativat muita kuin CD-otoksia. Kohta 4.2.1, ”Mistä asennusotokset löytyvät?” selvittää miten otokset löytyvät Debianin peilikopioista.

Seuraavat aliluvut kertovat yksityiskohtaisemmin mitä otosta olisi missäkin asennustavassa käytettävä.

A.2.1. CD-levy

The netinst CD image is a popular image which can be used to install wheezy with the debian-installer. This image is intended to boot from CD and install additional packages over a network; hence the name 'netinst'. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal wheezy system. If you'd rather, you can get a full size CD image which will not need the network to install. You only need the first CD of the set.

Nouda mieluisa CD-otos ja kirjoita se CD-aihiolle. PowerMac käynnistyy CD-levyltä painettaessa näppäintä c koneen käynnistyessä. Luvussa Kohta 5.1.1, ”Käynnistäminen CD-levyltä” on muita tapoja käynnistää CD-levyltä.

A.2.2. Levyke

Jos käynnistys CD-levyltä ei ole mahdollista, voidaan noutaa levykeotokset Debianin asentamiseksi. Tarvitaan floppy/boot.img, floppy/root.img ja yksi tai useampi ajurilevykkeistä.

Käynnistyslevyke on se johon kirjoitettiin boot.img. Tämä levyke kehoittaa käynnistettäessä asettamaan toisen levykkeen asemaan — käytä sitä jolle kirjoitettiin root.img.

Jos on tarkoitus asentaa verkosta, tarvitaan useimmiten floppy/net-drivers-1.img. Jos verkkoliitäntä on PCMCIA tai USB, tai harvinaisempi verkkokortti, tarvitaan myös toinen levyke, floppy/net-drivers-2.img.

Jos käytössä on CD-asema, mutta siltä ei voi käynnistää konetta, käynnistetään levykkeiltä ja käytetään otosta floppy/cd-drivers.img ajurilevykkeenä, jotta asennusta voidaan jatkaa CD-levyltä.

Levykkeet ovat hyvin epäluotettavia taltioita, kannattaa varautua toimimattomiin levykkeisiin (katso Kohta 5.4.2, ”Levykkeen luotettavuus”). Jokainen noutamasi .img-otos kirjoitetaan omalle levykkeelleen; komennolla dd laitteelle /dev/fd0 tai muulla tavoin (katso tarkemmin luvusta Kohta 4.3, ”Levykkeiden luominen levyotoksista”). Levykkeitä on useampi kuin yksi, ne on hyvä merkitä tunnisteella.

A.2.3. Verkkokäynnistys

debian-installer on mahdollista käynnistää kokonaan verkosta. Erilaiset verkkokäynnistystavat riippuvat arkkitehtuurista ja verkkokäynnistyksen asetuksista. Hakemiston netboot/ tiedostoja voidaan käyttää debian-installer:in verkkokäynnistykseen.

A.2.4. Käynnistys kiintolevyltä

Asennin on mahdollista käynnistää käyttämättä irrotettavia muistilaitteita koneen kiintolevyltä, jossa voi olla joku muu käyttöjärjestelmä. Nouda hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz ja Debian CD-otos kiintolevyn juurihakemistoon. Varmistu CD-otoksen tiedostonimen päättyvän .iso. Nyt pitää vain käynnistää linux initrd:llä.