2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/powerpc/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής PowerPC που έχουν δοκιμαστεί με το Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική PowerPC, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 7.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM με hardware FPU armhf Freescale mx5
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
64μπιτο IBM S/390 s390x IPL από VM-reader και DASD generic

Το Debian GNU/kFreeBSD 7.0 υποστηρίζει δύο αρχιτεκτονικές.

Αρχιτεκτονική Debian Designation
Βασισμένη σε Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική PowerPC που χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux. Αν ψάχνετε πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

Για το Debian GNU/Linux 7.0 υποστηρίζονται μόνo οι υποαρχιτεκτονικές PMac (Power-Macintosh ή PowerMac) και PreP.

2.1.2.1. Γεύσεις του πυρήνα

Υπάρχουν δύο γεύσεις του πυρήνα για powerpc στο Debian, ανάλογα με τον τύπο της CPU:

powerpc

This kernel flavour supports the PowerPC 601, 603, 604, 740, 750, and 7400 processors. All Apple PowerMac machines up to and including the one marketed as G4 use one of these processors.

powerpc-smp

All Apple PowerMac G4 SMP machines.

power64

Το είδος πυρήνα power64 υποστηρίζει τους ακόλουθους επεξεργαστές:

Ο επεξεργαστής POWER3 χρησιμοποιείται σε παλιότερα συστήματα 64-μπιτων server της IBM: γνωστά μοντέλα περιλαμβάνουν τα IntelliStation POWER Model 265, pSeries 610 και 640, και RS/6000 7044-170, 7044-260, και 7044-270.

Ο επεξεργαστής POWER4 χρησιμοποιείται σε πιο πρόσφατα συστήματα 64-μπιτων server της IBM: γνωστά μοντέλα περιλαμβάνουν τα pSeries 615, 630, 650, 655, 670, και 690.

Systems using the PPC970 processor (Apple G5, YDL PowerStation, IBM Intellistation POWER 185) are also based on the POWER4 architecture, and use this kernel flavour.

Newer IBM systems using POWER5, POWER6, and POWER7 processors.

2.1.2.2. Η Υποαρχιτεκτονική Macintosh (pmac)

Η Apple (και για ένα σύντομο διάστημα μερικοί άλλοι κατασκευαστές — για παράδειγμα η Power Computing), κατασκεύασαν μια σειρά υπολογιστών Macintosh βασισμένων στον επεξεργαστή PowerPC. Από την άποψη της αρχιτεκτονικής υποστήριξης κατηγοριοποιούνται σε NuBus (δεν υποστηρίζονται από το Debian), OldWorld και NewWorld.

Συστήματα OldWorld είναι τα περισσότερα μηχανήματα Power Macintosh με έναν οδηγό δισκέττας και έναn δίαυλο PCI. Τα περισσότερα συστήματα Power Macintosh βασισμένα σε επεξεργαστές 603, 603e, 604 και 604e είναι μηχανήματα OldWorld. Τα μοντέλα PowerPC της Apple πριν τον iMac χρησιμοποιούν ένα σχήμα ονοματοδοσίας με τέσσερα ψηφία, εκτός από συστήματα G3 με το χαρακτηρστικό χρώμα beige, και είναι επίσης OldWorld.

Οι λεγόμενοι NewWorld PowerMac είναι όλα τα συστήματα PowerMac σε διαφανή έγχρωμα πλαστικά κουτιά και μεταγενέστερα. Περιλαμβάνουν όλους τους iMac, τα iBook, τα συστήματα G4, τα συστήματα G3 μπλε χρώματος, και τα περισσότερα PowerBook κατασκευασμένα από το 1999 και ύστερα. Τα συστήματα NewWorld PowerMac είναι επίσης γνωστά για την χρήση του συστήματος “ROM in RAM” για το MacOS και έχουν κατασκευαστεί από τα μέσα του 1998 και ύστερα.

Προδιαγραφές για μηχανήματα Apple είναι διαθέσιμες στο AppleSpecκαι για παλιότερο υλικό στοAppleSpec Legacy.

Μοντέλο Ονομασία/Αριθμός Γενιά
Apple iMac Bondi Blue, 5 Flavors, Slot Loading NewWorld
iMac Καλοκαίρι 2000, Αρχές του 2001 NewWorld
iMac G5 NewWorld
iBook, iBook SE, iBook Dual USB NewWorld
iBook2 NewWorld
iBook G4 NewWorld
Power Macintosh Μπλε και Λευκός (B&W) G3 NewWorld
Power Macintosh G4 PCI, AGP, Cube NewWorld
Power Macintosh G4 Gigabit Ethernet NewWorld
Power Macintosh G4 Digital Audio, Quicksilver NewWorld
Power Macintosh G5 NewWorld
PowerBook G3 FireWire Pismo (2000) NewWorld
PowerBook G3 Lombard (1999) NewWorld
PowerBook G4 Titanium NewWorld
PowerBook G4 Aluminum NewWorld
Xserve G5 NewWorld
Performa 4400, 54xx, 5500 OldWorld
Performa 6360, 6400, 6500 OldWorld
Power Macintosh 4400, 5400 OldWorld
Power Macintosh 7200, 7300, 7500, 7600 OldWorld
Power Macintosh 8200, 8500, 8600 OldWorld
Power Macintosh 9500, 9600 OldWorld
Power Macintosh (Beige) G3 Minitower OldWorld
Power Macintosh (Beige) Desktop, Όλα-σε-ένα OldWorld
PowerBook 2400, 3400, 3500 OldWorld
PowerBook G3 Wallstreet (1998) OldWorld
Twentieth Anniversary Macintosh OldWorld
Workgroup Server 7250, 7350, 8550, 9650, G3 OldWorld
Power Computing PowerBase, PowerTower / Pro, PowerWave OldWorld
PowerCenter / Pro, PowerCurve OldWorld
UMAX C500, C600, J700, S900 OldWorld
APS APS Tech M*Power 604e/2000 OldWorld
Motorola Starmax 3000, 4000, 5000, 5500 OldWorld

2.1.2.3. Υποαρχιτεκτονική PReP

Μοντέλο Ονομασία/Αριθμός
Motorola Firepower, PowerStack Series E, PowerStack II
MPC 7xx, 8xx
MTX, MTX+
MVME2300(SC)/24xx/26xx/27xx/36xx/46xx
MCP(N)750
IBM RS/6000 40P, 43P
Power 830/850/860 (6070, 6050)
6030, 7025, 7043
p640

2.1.2.4. CHRP subarchitecture

Μοντέλο Ονομασία/Αριθμός
IBM RS/6000 B50, 43P-150, 44P
Genesi Pegasos I, Pegasos II
Fixstars YDL PowerStation

2.1.2.5. Υποαρχιτεκτονική APUS (μη υποστηριζόμενη)

Μοντέλο Ονομασία/Αριθμός
Amiga Power-UP Systems (APUS) A1200, A3000, A4000

2.1.2.6. Υποαρχιτεκτονική Nubus PowerMac (μη υποστηριζόμενη)

Συστήματα NuBus δεν υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή από το Debian/powerpc.H αρχιτεκτονική του μονολιθικού πυρήνα Linux/PPC δεν έχει υποστήριξη για τα μηχανήματα αυτά, αντίθετα θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει τον μικροπυρήνα MkLinux Mach, τον οποίον δεν υποστηρίζει ακόμα το Debian. Tα μηχανήματα αυτά περιλαμβάνουν τα:

  • Power Macintosh 6100, 7100, 8100

  • Performa 5200, 6200, 6300

  • Powerbook 1400, 2300, and 5300

  • Workgroup Server 6150, 8150, 9150

. Ένας πυρήνας Linux και περιορισμένη υποστήριξη για τα μηχανήματα αυτά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://nubus-pmac.sourceforge.net/.

2.1.2.7. Συστήματα Mac χωρίς PowerPC

Υπολογιστές Macintosh που χρησιμοποιούν τη σειρά επεξεργαστών 680x0 δεν ανήκουν στην οικογένεια PowerPC αλλά είναι αντίθετα μηχανήματα m68k. Τα μοντέλα αυτά αρχίζουν με την σειρά “Mac II”, συνεχίζονται με την οικογένεια “LC”, την σειρά Centris και κορυφώνονται με τα συστήματα Quadra και Performa. Τα μοντέλα αυτά έχουν συνήθως ένα Ρωμαϊκό αριθμητικό ή ένα τριψήφιο νούμερο όπως για παράδειγμα Mac IIcx, LCIII ή Quadra 950.

Αυτή η σειρά μοντέλων ξεκίνησε με τον Mac II (Mac II, IIx, IIcx, IIci, IIsi, IIvi, IIvx, IIfx), συνεχίστηκε με τον LC (LC, LCII, III, III+, 475, 520, 550, 575, 580, 630), μετά τον Mac TV, τα Centris (610, 650, 660AV), Quadra (605, 610, 630, 650, 660AV, 700, 800, 840AV, 900, 950) και τέλος τα Performa 200-640CD.

Στους φορητούς υπολογιστές, ξεκίνησε με τον Mac Portable, μετά τα PowerBook 100-190cs και τα PowerBook Duo 210-550c (με εξαίρεση το PowerBook 500 που είναι τύπου Nubus,παρακαλώ δείτε την ενότητα παραπάνω).

2.1.3. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη για πολλούς επεξεργαστές — γνωστή και σαν “συμμετρική πολυ-επεξεργασία” ή SMP — είναι διαθέσιμη για την αρχιτεκτονική αυτή και υποστηρίζεται από έναν προκατασκευασμένο πυρήνα του Debian. Ανάλογα με το μέσο εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε, ο πυρήνας με δυνατότητα SMP μπορεί να εγκατασταθεί ή και να μην εγκατασταθεί αυτόματα. Αυτό δεν εμποδίζει την εγκατάσταση, αφού ο κανονικός, χωρίς υποστήριξη SMP, πυρήνας μπορεί να εκκινήσει σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Απλά ο πυρήνας στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει μόνο τον πρώτο επεξεργαστή.

Για να εκμεταλλευτείτε τους πολλαπλούς επεξεργαστές, θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι εγκατεστημένο ένα πακέτο πυρήνα με υποστήριξη SMP και αν όχι να διαλέξετε ένα κατάλληλο τέτοιο πακέτο.

Μπορείτε επίσης να κατασκευάσετε τον δικό σας προσαρμοσμένο πυρήνα για υποστήριξη συμμετρικής πολυεπεξεργασίας SMP. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση για το πώς να το κάνετε αυτό στο Τμήμα 8.6, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα”. Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 3.2.0) ο τρόπος για να ενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι επιλέγοντας “Symmetric multi-processing support” στην ενότητα “Platform support” των ρυθμίσεων του πυρήνα.

2.1.4. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών καιποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 7.0 έρχεται με την έκδοση 7.7 του X.Org.

2.1.5. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι διάφοροι οδηγοί (drivers) θα πρέπει κανονικά να φορτώνονται αυτόματα.

2.1.5.1. Ασύρματες κάρτες δικτύου

Η ασύρματη δικτύωση υποστηρίζεται γενικά όπως επίσης υποστηρίζεται από τον επίσημο πυρήνα του Linux ένας αυξανόμενος αριθμός ασύρματων προσαρμογέων, αν και αρκετοί από αυτούς απαιτούν την φόρτωση κάποιου firmware.

Αν απαιτείται firmware, ο εγκαταστάτης θα σας προτρέψει για τη φόρτωσή του. Δείτε την ενότητα Τμήμα 6.4, “Φόρτωση λογισμικού firmware που απουσιάζει” για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φόρτωση firmware κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Διεπαφές καρτών ασύρματου δικτύου (NIC) που δεν υποστηρίζονται από τον επίσημο πυρήνα του Linux μπορούν γενικά να δουλέψουν με το Debian GNU/Linux, αλλά δεν υποστηρίζονται στη διάρκεια της εγκατάστασης.

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ασύρματη σύνδεσή σας και δεν υπάρχει άλλη διεπαφή δικτύου (NIC) που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της εγκατάστασης, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα εγκατάστασης του Debian GNU/Linux χρησιμοποιώντας μια πλήρη εικόνα CD-ROM ή DVD. Επιλέξτε να μην γίνει ρύθμιση ενός δικτύου και κάντε την εγκατάσταση μόνο με τα πακέτα που περιέχονται στο CD/DVD. Μπορείτε έτσι να εγκαταστήσετε τον οδηγό και το firmware που χρειάζεστε με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (μετά την επανεκκίνηση) και να ρυθμίσετε το δίκτυό σας με το χέρι.

Σε κάποιες περιπτώσεις ο οδηγός που πιθανόν να χρειάζεστε μπορεί να μην είναι διαθέσιμος σαν πακέτο του Debian. Θα πρέπει τότε να ψάξετε αν υπάρχει κάποιος πηγαίος κώδικας διαθέσιμος στο Διαδίκτυο και να δημιουργήσετε/μεταγλωττίσετε τον οδηγό μόνοι σας. Το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος εχγειριδίου.

2.1.6. Οθόνες Braille

Η υποστήριξη για οθόνες braille καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που παρέχεται στο brltty. Οι περισσότερες οθόνες δουλεύουν με το brltty, συνδεόμενες μέσω μιας σειριακής θύρας ή μέσω USB ή bluetooth. Λεπτομέρειες για υποστηριζόμενες συσκευές braille μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του brltty. Η έκδοση Debian GNU/Linux 7.0 κυκλοφορεί με την έκδοση 4.4 του brltty.

2.1.7. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.