3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών

Η κατάτμηση του δίσκου αναφέρεται απλά στην πράξη του χωρισμού του δίσκου σας σε τμήματα. Κάθε τμήμα γίνεται έτσι ανεξάρτητο από τα άλλα. Είναι χονδρικά ισοδύναμο με την τοποθέτηση τοίχων εσωτερικά σε ένα σπίτι. Αν προσθέσετε έπιπλα σε ένα δωμάτιο αυτό δεν θα επηρρεάσει κανένα από τα υπόλοιπα δωμάτια.

Αν έχετε ήδη ένα λειτουργικό σύστημα στο μηχάνημά σας που χρησιμοποιεί ολόκληρο τον δίσκο και θέλετε να εγκαταστήσετε το Debian στον ίδιο δίσκο θα πρέπει να τον επαναδιαμερίσετε. Το Debian απαιτεί τα δικές του κατατμήσεις. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε κατατμήσεις των Windows ή του MacOS. Μπορεί πιθανόν να μοιραστεί κάποιες κατατμήσεις με άλλα συστήματα Unix αλλά κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται εδώ. Το λιγότερο που θα χρειαστείτε είναι μια κατάτμηση αφιερωμένη ειδικά στο ριζικό σύστημα αρχείων του Debian.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διαμόρφωση των κατατμήσεων του δίσκου σας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαμέρισης για το υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα , όπως για παράδειγμα τα Disk Utility, Drive Setup, HD Toolkit ή το MacTools. Τα εργαλεία διαμέρισης παρέχουν πάντα έναν τρόπο παρουσίασης των κατατμήσεων που υπάρχουν χωρίς την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών.

Γενικά η αλλαγή μιας κατάτμησης με ένα υπάρχον σύστημα αρχείων ήδη σε αυτήν, θα καταστρέψει οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει σε αυτήν. Κατά συνέπεια θα πρέπει πάντα να σώζετε τα δεδομένα σας πριν κάνετε οποιαδήποτε επαναδιαμέριση. Χρησιμοποιώντας την αναλογία με ένα σπίτι που είδαμα και πριν, θα θέλατε πιθανότατα να μετακινήσετε όλα τα έπιπλα σας από τη μέση πριν μετακινήσετε οποιονδήποτε τοίχο, διαφορετικά κινδυνεύετε να τα καταστρέψετε.

Αρκετά σύγχρονα λειτουργικά συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα μετακίνησης και αλλαγής μεγέθους των κατατμήσεων που ήδη υπάρχουν χωρίς να καταστραφεί το περιεχόμενό τους. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία χώρου για επιπρόσθετες κατατμήσεις χωρίς την απώλεια των δεδομένων που υπάρχουν. Αν και κάτι τέτοιο έχει καλά αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις, η πραγματοποίηση αλλαγών στις κατατμήσεις ενός δίσκου είναι μια από τη φύση της επικίνδυνη διαδικασία και θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά τη δημιουργία ενός πλήρους αντιγράφου ασφαλείας όλων των δεδομένων.

Η δημιουργία και η διαγραφή κατατμήσεων μπορεί να γίνει τόσο μέσα από τον debian-installer όσο και ένα υπάρχον λειτουργικό σύστημα. Σαν ένας γενικός κανόνας, οι κατατμήσεις θα πρέπει να δημιουργούνται από το λειτουργικό σύστημα από το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, δηλ. κατατμήσεις που θα χρησιμοποιηθούν από το Debian GNU/Linux θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα από τον debian-installer και κατατμήσεις που θα χρησιμοποιηθούν από ένα άλλο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα από αυτό. Ο debian-installer έχει τη δυνατότητα δημιουργίας κατατμήσεων για πυρήνες που δεν είναι της αρχιτεκτονικής Linux, και κατατμήσεις που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο συνήθως δεν παρουσιάζουν προβλήματα όταν χρησιμοποιούνται από άλλα λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουν όμως μερικές εξαιρέσεις στις οποίες μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα, οπότε αν θέλετε να είστε σίγουροι, χρησιμοποιήστε τα δικά τουςεργαλεία διαμέρισης για να δημιουργήσετε κατατμήσεις που θα χρησιμοποιηθούν από άλλα λειτουργικά συστήματα.

Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στο ίδιο μηχάνημα. θα πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα άλλα λειτουργικά πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση του Debian. Η εγκατάσταση των Windows ή άλλων λειτουργικών μπορεί να καταστρέψουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε το Debian ή να σας ενθαρρύνουν να επαναδιαμορφώσετε κάποιες κατατμήσεις που δεν ανήκουν στα ίδια.

Μπορείτε να επανέλθετε από τέτοιες ενέργειες ή να τις αποφύγετε, αλλά η εγκατάσταση πριν από ο,τιδήποτε άλλο του αρχικού λειτουργικού σας γλιτώνει από πολλά προβλήματα.

Για να μπορεί το OpenFirmware να ξεκινά αυτόματα το Debian GNU/Linux οι κατατμήσεις του Linux θα πρέπει να εμφανίζονται πριν από οποιεσδήποτε άλλες κατατμήσεις στον δίσκο, ειδικότερα κατατμήσεις εκκίνησης του Mac OS X. Κρατήστε αυτό το στοιχείο υπόψιν πριν κάνετε την προ-διαμέριση: θα πρέπει να δημιουργήσετε μια κατάτμηση "υποδοχής" του Linux που να βρίσκεται πριν από τις άλλες εκκινήσιμες κατατμήσεις στο δίσκο (οι μικρές κατατμήσεις που είναι αφιερωμένες στους οδηγούς δίσκους της Apple δεν είναι εκκινήσιμες). Μπορείτε να σβήσετε αυτή την αρχική κατάτμηση με τα εργαλεία διαμέρισης του Debian αργότερα στη διάρκεια της πραγματικής εγκατάστασης και να την αντικαταστήσετε με κατατμήσεις του Linux.

3.5.1. Διαμέριση στο Mac OS X

Η εφαρμογή Disk Utility μπορεί να βρεθεί στον κατάλογο Utilities στο μενού του Mac OS X Installer. Δεν θα προσαρμόσει υπάρχουσες κατατμήσεις και έχει τον περιορισμό ότι κάνει την διαμέριση ολόκληρου του δίσκου δια μιας.

Θυμηθείτε να δημιουργήσετε μια θέση υποδοχής για το GNU/Linux, κατά προτίμηση στην πρώτη θέση στην διάταξη του δίσκου. Δεν έχει σημασία ο τύπος αυτής της κατάτμησης αφού θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί αργότερα μέσα από τον εγκαταστάτη του Debian GNU/Linux.

Τα εργαλεία έκδοσης του πίνακα διαμέρισης στον εγκαταστάτη του Debian είναι συμβατά με το OS X, αλλά όχι με το MacOS 9. Αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε και το MacOS 9 και το OS X, είναι καλλίτερο να εγκαταστήσετε το OS X and το Debian σε έναν σκληρό δίσκο και το MacOS 9 σε έναν ξεχωριστό σκληρό. Θα εμφανιστούν διαφορετικές επιλογές για το OS 9 και το OS X πατώντας το πλήκτρο option κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και διαφορετικές επιλογές μπορούν να εγκατασταθούν επίσης στο μενού εκκίνησης του yaboot.

To GNU/Linux δεν μπορεί να προσπελάσει πληροφορίες σε ένα σύστημα αρχείων UFS, αλλά μπορεί να το κάνει για κατατμήσεις HFS+ (γνωστές και ως MacOS Extended). Το OS X απαιτεί έναν από τους δυο αυτούς τύπους για την εκκινήσιμη κατάτμησή του. Το MacOS 9 μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε μια κατάτμηση HFS (γνωστό και ως MacOS Standard) ή και HFS+. Για το μοίρασμα πληροφορίας ανάμεσα στα συστήματα Mac OS X και GNU/Linux είναι βολική μια κοινή κατάτμηση ανταλλαγής. Κατατμήσεις με συστήματα αρχείων HFS, HFS+ και MS-DOS FAT υποστηρίζονται από τα MacOS 9, Mac OS X και από το GNU/Linux.