3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació

Aquesta secció explica el procés de configuració prèvia a la instal·lació del maquinari, si s'escau, que cal fer abans d'instal·lar Debian. Normalment es tracta de fer comprovacions dels ajusts del microprogramari del sistema, i de vegades de canviar-los. El microprogramari és el programari bàsic emprat pel maquinari; és absolutament necessari durant el procés d'arrencada (després d'engegar l'ordinador). Els problemes de maquinari coneguts que afecten la fiabilitat de Debian GNU/Linux en el vostre sistema també s'indiquen.

3.6.1. Invocació d'OpenFirmware

Normalment no hi ha necessitat de configurar la BIOS (anomenada OpenFirmware) als sistemes PowerPC. Els PReP i CHRP van equipats amb OpenFirmware però malauradament la manera de treballar amb ella varia entre fabricants. Haureu de consultar la documentació del maquinari que va venir amb la vostra màquina.

Als Macintosh PowerPC podeu invocar OpenFirmware si premeu Command (cloverleaf/Apple)+Option+o+f durant l'arrencada. Normalment les combinacions s'activen després de la campana, però el moment concret varia de model a model. Podeu consultar http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html per més pistes.

Una sessió d'OpenFirmware s'assembla a això:

ok
0 >

Poseu atenció que als antics models de Mac PowerPC la interacció per part de l'usuari amb l'OpenFirmware predeterminada o fins i tot cablejada és mitjançant el port sèrie (mòdem). Si invoqueu l'OpenFirmware a aquestes màquines sols veureu una pantalla negre. En aquests casos és necessari un programa de terminal executant-se a un altre ordinador connectat al port del mòdem per interactuar amb l'Openfirmware.

L'OpenFirmware de les màquines OldWorld Beige G3 i les versions OpenFirmware 2.0f1 i 2.4 està romput. Aquestes màquines no podran arrencar des del disc dur sinó s'aplica un pedaç. Podeu trobar un pedaç pel microprogramari dins l'utilitat System Disk 2.3.1, disponible des d'Apple a ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. Després de desenpaquetar l'utilitat dins MacOS i executar-la, premeu Save per instal·lar el pedaç a nvram.

3.6.2. Aspectes del maquinari que cal tenir en compte

Visibilitat de la pantalla als Powermac OldWord.  Alguns Powermacs OldWord, especialment aquells amb el controlador de pantalla control, podrien no donar un mapa de colors amb resultats fiables visible quan la pantalla amb linux està configurada amb més de 256 colors. Si esteu experimentant aquest problema amb la vostra pantalla després de reiniciar (de vegades vegeu dades al monitor, però altres no vegeu res) o, si la pantalla es fa negra després d'arrencar l'instal·lador en comptes de mostrar la interfície d'usuari, proveu de canviar els paràmetres de pantalla al MacOS per utilitzar 256 colors en comptes de milers o milions.