4.3. Creació de disquets a partir d'imatges de disquet

Normalment, els disquets arrencables es fan servir com a darrer recurs per arrencar l'instal·lador en maquinari que no pot arrencar des del CD o per altres mitjans.

L'arrencada de l'instal·lador amb disquets falla en les unitats de disquet USB dels Mac.

Les imatges de disquet són fitxers que contenen, en pla (raw), el contingut sencer d'un disquet. Igual com en el cas del fitxer boot.img, no hi ha prou de copiar-les al disquet. Cal fer servir un programa que escriu al disquet la imatge en pla. Això és així perquè aquestes imatges són representacions exactes del disquet; cal fer una còpia per sectors de les dades del fitxer al disquet.

Hi ha mètodes diferents per crear disquets d'imatges de disquet. Aquesta secció descriu com crear-los des de les imatges de disc en diverses plataformes.

Abans de crear els disquets, haureu de descarregar-los primer des de les repliques de Debian, com s'explica a Secció 4.2, “Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian”.

Independentment del mètode emprat, recordeu que hauríeu de blocar els disquets contra l'escriptura una vegada els hàgiu escrit, per cerciorar-vos que no s'espatllen accidentalment.

4.3.1. Confecció de les imatges de disquet en un sistema Linux o Unix

Per a escriure imatges de disquet als disquets, probablement us caldrà tenir accés de superusuari al sistema. Poseu un disquet verge i en bon estat a la disquetera. Després, feu servir l'ordre

$ dd if=nom-de-fitxer of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

on nom-de-fitxer és un dels fitxers imatge del disquet. /dev/fd0 és el nom usual de dispositiu per a la disquetera, però podria ser diferent en la vostra màquina . Potser se us retornarà a l'indicador abans que el Unix haja acabat el procés d'escriptura del disquet, per tant mireu el pilot de la disquetera per assegurar-vos que el llum està apagat i que el disquet ha parat de fer voltes abans d'extraure'l. En alguns sistemes cal una ordre per expulsar-lo .

Alguns sistemes proven de muntar automàticament el disquet quan l'introduïu a la disquetera. Podríeu haver de deshabilitar aquesta funcionalitat perquè l'ordinador puga escriure el disquet en pla (raw mode). La manera de fer això varia segons el sistema operatiu emprat.

Si s'escriu un disquet en un Linux powerpc, caldrà extraure'l. El programa eject ho fa, això; potser l'haureu d'instal·lar.

4.3.2. Escriure imatges de disquet des de DOS, Windows o OS/2

Si teniu accés a una maquina i386 o amd64, podeu usar un dels següents programes per a copiar imatges a disquets.

Els programes rawrite1 i rawrite2 es poden usar a MS-DOS. Per usar aquests programes, primer assegureu-vos que esteu arrencant DOS. Intentar usar aquests programes des de dins d'una finestra DOS a Windows o clicant dues vegades sobre aquests programes des de Windows Explorer noo s'espera que funcioni.

El programa rwwrtwin funciona a Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP i probablement versions posteriors. Per usar-lo necessitareu desempaquetar diskio.dll en el mateix directori.

Aquestes eines es poden trobar als CD-ROM oficials de Debian dins del directori /tools.

4.3.3. Gravar imatges de disc des de MacOS

Hi ha una seqüència d'Apple Make Debian Floppy per gravar disquets des dels fitxers d'imatge de disc. Es pot descarregar des de ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/de/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit. Utilitzeu-lo, i descomprimiu-lo al vostre escriptori, i aleshores arrossegueu qualsevol fitxer d'imatge dels disquets al disquet. Heu de tenir la seqüència d'Apple instal·lada i activada al vostre gestor d'extensions. Al fer Disk Copy us demanarà que confirmeu que voleu esborrar el disquet i continuar gravant el fitxer de la imatge.

Podeu utilitzar la utilitat de MacOS Disk Copy directament, o la utilitat freeware suntar. El fitxer root.bin és un exemple d'imatge per disquets. Utilitzeu aquestes utilitats amb un dels dos mètodes següents per crear un disquet des de la imatge del disquet.

4.3.3.1. Gravar imatges de disc amb Disk Copy

Si esteu creant la imatge del disquet des dels fitxers que estan originalment al CD de Debian GNU/Linux, aleshores el Type and Creator estan configurats correctament. Els passos següents de Creator-Changer són tan sols necessaris si descarregueu els fitxers d'imatge des d'un rèplica de Debian.

  1. Descarregueu Creator-Changer i utilitzeu-lo per obrir el fitxer root.bin.

  2. Canvieu el Creator a ddsk (Disk Copy), i el Type a DDim (imatge binària del disquet). Aneu en compte ja que en aquestos camps es distingeix entre majúscules i minúscules.

  3. Important: Al Finder, utilitzeu Get Info per mostrar la informació del Finder per la imatge del disquet, i poseu X al quadre de verificació File Locked per que el MacOS pugui esborrar els blocs d'arrencada si la imatge es munta accidentalment.

  4. Descarregueu Disk Copy; si teniu un sistema MacOS o CD serà molt probable que el tingueu ja, en altre cas proveu http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates/English-North_American/Macintosh/Utilities/Disk_Copy/Disk_Copy_6.3.3.smi.bin.

  5. Executeu Disk Copy, i seleccioneu UtilitiesMake a Floppy, i aleshores seleccioneu la imatge de l'arxiu blocat al diàleg resultant . Us preguntarà que inseriu un disquet, i si voleu realment esborrar-lo. Quan estigui acabat, expulsarà el disquet.

4.3.3.2. Gravar les imatges amb suntar

  1. Descarregueu suntar des de . Executeu el suntar i seleccioneu Overwrite Sectors... des del menú Special.

  2. Inseriu el disquet com es demana, i premeu Intro (comença al sector 0).

  3. Trieu el fitxer root.bin al diàleg d'obrir fitxers.

  4. Desprès de crear el disquet, trieu FileEject. Si hi ha errors a l'escriure al disquet, llanceu el disquet i proveu amb un altre.

Abans d'utilitzar el disquet que heu creat, protegiu el disquet contra escriptura amb la pestanya! Si no ho feu i munteu accidentalment al MacOS, probablement l'espatllarà.