Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura PowerPC
5.1.1. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.2. Arrencada des del disc dur
5.1.3. Arrencada amb el TFTP
5.1.4. Arrencada des de disquets
5.1.5. Paràmetres d'arrencada al PowerPC
5.2. Accessibilitat
5.2.1. Pantalles braille USB
5.2.2. Pantalles braille sèrie
5.2.3. Dispositius en placa
5.2.4. Tema d'alt contrast
5.3. Paràmetres d'arrencada
5.3.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3.2. Utilitzar els paràmetres de l'arrencada per respondre preguntes
5.3.3. Pas de paràmetres a mòduls del nucli
5.3.4. Afegir mòduls del nucli a la llista negra
5.4. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.4.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.4.2. Fiabilitat dels disquets
5.4.3. Configuració de l'arrencada
5.4.4. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.4.5. Informar d'errors d'instal·lació
5.4.6. Emissió d'informes d'error