5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική PowerPC

Προειδοποίηση

Αν έχετε οποιοδήποτε άλλα λειτουργικά συστήματα στο σύστημά σας που επιθυμείτε να διατηρήσετε (διαμόρφωση διπλής εκκίνησης), θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν τερματιστεί κανονικά πριν την εκκίνηση του εγκαταστάτη. Η εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος ενώ κάποιο άλλο βρίσκεται σε κατάσταση "νάρκης" (hibernation) (είναι σε "αναστολή" (suspension) στον δίσκο) μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια ή άλλη ζημιά στην κατάσταση του συστήματος υπό αναστολή και οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα κατά την επανεκκίνησή του.

Σημείωση

Για πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του γραφικού εγκαταστάτη δείτε το Τμήμα D.5, “Ο γραφικός εγκαταστάτης”.

5.1.1. Εκκίνηση από CD-ROM

Ο ευκολότερος τρόπος για τους περισσότερους χρήστες είναι να χρησιμοποιήσουν ένα σετ με τα CD του Debian. Αν έχετε ένα τέτοιο σετ και αν το μηχάνημά σας υποστηρίζει απευθείας εκκίνηση από το CD τότε είστε εντάξει! Απλά βάλτε το CD σας στη συσκευή, επανεκκινήστε και προχωρήστε στο επόμενο κεφάλαιο.

Σημειώστε ότι κάποιες συσκευές CD πιθανόν να απαιτούν συγκεκριμένους οδηγούς και έτσι να μην είναι προσβάσιμες στα πρώτα στάδια της εγκατάστασης. Αν συμβεί λοιπόν ο συνηθισμένος τρόπος εκκίνησης από το CD να μην δουλέψει για το σύστημά σας,ξαναεπισκεφθείτε το κεφάλαιο αυτό και διαβάστε για πιθανούς εναλλακτικούς πυρήνες και μεθόδους εγκατάστασης που ίσως δουλέψουν στην περίπτωσή σας.

Ακόμα και αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε από το CD-ROM, έχετε τη δυνατότητα ίσως να εγκαταστήσετε μέρη του Debian συστήματος και οποιαδήποτε πακέτα θέλετε από το CD-ROM. Απλά εκκινήστε χρησιμοποιώντας ένα άλλο μέσο, όπως δισκέττες. Όταν έρθει η στιγμή για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα, το βασικό σύστημα και οποιαδήποτε επιπλέον πακέτα θα πρέπει να υποδείξετε στο σύστημα εγκατάστασης να χρησιμοποιήσει τον οδηγό του CD-ROM.

Αν έχετε προβλήματα κατά την εκκίνηση, δείτε το Τμήμα 5.4, “Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης ”.

Προς το παρόν, οι μόνες υπο-αρχιτεκτονικές PowerPC που υποστηρίζουν εκκίνηση από CD-ROM είναι οι PReP/CHRP (αν και όχι όλα τα συστήματα) και New World PowerMac. Σε ένα σύστημα PowerMac, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο c , ή διαφορετικά τον συνδυασμό των πλήκτρων Command, Option,Shift, και Delete κατά την εκκίνηση του μηχανήματος για να ξεκινήσετε από την προκαθορισμένη από τον κατασκευαστή συσκευή CD/DVD.

Για να εκκινήσετε ένα σύστημα PowerMac από μια εξωτερική συσκευή Firewire CD/DVD καλέστε πρώτα το προτρεπτικό του Open Firmware (δείτε σχετικά την ενότητα Τμήμα 3.6.1, “Επίκληση του OpenFirmware”), και στη συνέχεια πληκτρολογήστε

0 > boot fw/node/sbp-2/disk:,\install\yaboot

Για έναν εναλλακτικό τρόπο εκκίνησης από την εσωτερική προκαθορισμένη συσκευή CD/DVD πληκτρολογήστε

0 > boot cd:,\install\yaboot 

Οι OldWorld PowerMac δεν θα ξεκινήσουν από ένα Debian CD, γιατί αυτοί οιυπολογιστές εξαρτώνται από την παρουσία ενός MacOS ROM οδηγού για το CD στο CD καιγια τον οποίον δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη μια ελεύθερη έκδοση. Όλα τασυστήματα όμως OldWorld έχουν συσκευές δισκέττας οπότε χρησιμοποιήστε τονοδηγό της δισκέττας για την εκκίνηση του εγκαταστάτη και στη συνέχειακατευθύνετε τον εγκαταστάτη στο CD για την λήψη των απαραίτητων αρχείων.

Για να εκκινήσετε το CD/DVD του Debian σε ένα μηχάνημα Pegasos II, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Esc ακριβώς μετά το πάτημα του κουμπιού εκκίνησης του μηχανήματος και όταν εμφανιστεί το προτρεπτικό του SmartFirmware πληκτρολογήστε

boot cd install/pegasos

On YDL Powerstation machine, pres s immediately after “Press 's' to enter Open Firmware” message, when SLOF prompt appears type

0 > boot cdrom

5.1.2. Εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο

Η εκκίνηση από ένα υπάρχον λειτουργικό σύστημα είναι συχνά μια βολική μέθοδος. Για κάποια συστήματα είναι η μοναδική υποστηριζόμενη μέθοδος εγκατάστασης.

Για να ξεκινήσετε τον εγκαταστάτη από έναν σκληρό δίσκο, θα πρέπει να έχετε ήδη ολοκληρώσει το κατέβασμα και την τοποθέτηση των απαραίτητων αρχείων όπως περιγράφεται στο Τμήμα 4.4, “Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο”.

5.1.2.1. Εκκίνηση OldWorld PowerMac από το MacOS

Αν ρυθμίσετε το BootX όπως στην ενότητα Τμήμα 4.4.1, “Εκκίνηση του Εγκαταστάτη από το σκληρό δίσκο για OldWorld Macs”, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εκκινήσετε το σύστημα εγκαταστάσης. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής BootX. Πατήστε το κουμπί Options και επιλέξτε Use Specified RAM Disk. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να διαλέξετε το αρχείο ramdisk.image.gz. 'ισως χρειαστεί να τσεκάρετε την επιλογή No Video Driver, ανάλογα με το hardware του συστήματός σας. Πατήστε στην συνέχεια το κουμπί Linux για να σταματήσετε το MacOS και ξεκινήστε τον εγκαταστάτη.

5.1.2.2. Εκκίνηση ενός NewWorld Mac από το OpenFirmware

Θα έχετε ήδη τοποθετήσει τα αρχεία vmlinux, initrd.gz, yaboot, και yaboot.conf στη ρίζα της HFS διαμέρισής σας σύμφωνα με την ενότητα Τμήμα 4.4.2, “Εκκίνηση του Εγκαταστάτη από το σκληρό δίσκο για NewWorld Macs”. Θα πρέπει τώρα να ξεκινήσετε το σύστημά σας από το OpenFirmware (δείτε την ενότητα Τμήμα 3.6.1, “Επίκληση του OpenFirmware”). Στο προτρεπτικό, πληκτρολογήστε

0 > boot hd:x,yaboot

αντικαθιστώντας το x με τον αριθμό της κατάτμησης HFS ;όπου έχουν τοποθετηθεί ο πυρήνας και τα αρχεία του yaboot, και στη συνέχεια πατώντας Enter. Σε μερικά μηχανήματα ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ide0: αντί για hd:. Σε μερικά ακόμα δευτερόλεπτα θα δείτε το προτρεπτικό του yaboot.

boot:

. Στο προτρεπτικό του yaboot boot:, πληκτρολογήστε είτε install ή install video=ofonly και στη συνέχεια Enter. Το όρισμαvideo=ofonly είναι για μέγιστη συμβατότητα. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε σε περίπτωση που η επιλογήinstall δεν δουλέψει. Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Debian θα πρέπει τότε να ξεκινήσει.

5.1.3. Εκκίνηση μέσω TFTP

H εκκίνηση από το δίκτυο προαπαιτεί ότι διαθέτετε μια δικτυακή σύνδεση και έναν δικτυακό TFTP server εκκίνησης (DHCP, RARP, ή BOOTP).

Η μέθοδος εγκατάστασης με υποστήριξη δικτυακής εκκίνησης περιγράφεται στην ενότητα Τμήμα 4.5, “Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP”.

Προς το παρόν, μόνο συστήματα PReP και New World PowerMac υποστηρίζουν εκκίνηση από το δίκτυο.

Σε μηχανήματα με Open Firmware, όπως NewWorld Power Mac, μπείτε στην οθόνη εκκίνησης (δείτε το Τμήμα 3.6.1, “Επίκληση του OpenFirmware”) και χρησιμοποιήστε την εντολή

0 > boot enet:0
 

. Αν αυτό δεν δουλέψει, πιθανόν να πρέπει να προσθέσετε το όνομα του αρχείου ως εξής:

0 > boot enet:0,yaboot

. Για συστήματα PReP και CHRP ίσως να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι χειρισμού του δικτύου. Σε ένα μηχάνημα PReP θα έπρεπε να δοκιμάσετε boot net: server_ipaddr,file,client_ipaddr. Σε μερικά συστήματα PReP (πχ. μηχανήματα Motorola PowerStack) η εντολή help boot μπορεί να σας δώσει μια περιγραφή της σύνταξης και των διαθέσιμων επιλογών.

5.1.4. Εκκίνηση από Δισκέττες

Εκκίνηση από δισκέττες υποστηρίζεται από την αρχιτεκτονική PowerPC, αν και γενικά είναι εφαρμόσιμη στα συστήματα OldWorld. Τα συστήματα NewWorld δεν είναι εφοδιασμένα με συσκευές δισκέττας και δεν υποστηρίζονται για εκκίνηση προσαρτώμενες USB συσκευές δισκέττας.

Θα έχετε ήδη κατεβάσει τις εικόνες των δισκεττών που χρειάζεστε και θα έχετε δημιουργήσει από αυτές τις αντίστοιχες δισκέττες στο Τμήμα 4.3, “Γράφοντας Δισκέτες από Είδωλα Δισκετών”.

Για εκκίνηση από την εικόνα δισκέττας boot-floppy-hfs.img, βάλτε τη δισκέττα στον οδηγό μετά το σβήσιμο του μηχανήματος και πριν πατήσετε τον διακόπτη για την επανεκκίνηση.

Σημείωση

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας μιας δισκέττας σε Macintosh: μια δισκέττα που μπαίνει στο μηχάνημα πριν το ξεκίνημά του θα είναι η πρώτη προτεραιότητα για την εκκίνηση του συστήματος. Μια δισκέττα χωρίς έγκυρο σύστημα εκκίνησης θα απορριφθεί και στη συνέχεια το μηχάνημα θα ελέγξει για εκκινήσιμες διαμερίσεις στον σκληρό δίσκο.

Μετά την εκκίνηση, θα σας ζητηθεί η δισκέττα root.bin. Βάλετε τη δισκέττα με το ριζικό σύστημα και να πατήστε Enter. Το πρόγραμμα της εγκαταστάσης θα ξεκινήσει μετά το φόρτωμα του ριζικού συστήματος στη μνήμη.

5.1.5. Παράμετροι Εκκίνησης για PowerPC

Πολλές παλιότερες οθόνες Apple χρησιμοποιούσαν την ανάλυση 640x480 67Hz. Αν η εικόνα εμφανίζεται παραμορφωμένη σε μια τέτοια παλιότερη οθόνη Apple, προσπαθήστε να προσθέσετε το όρισμα εκκίνησης video=atyfb:vmode:6 ,που θα επιλέξει αυτή την κατάσταση για τις περισσότερες κάρτες οθόνης Mach64 και Rage. Για κάρτες Rage 128, αυτό αλλάζεισε video=aty128fb:vmode:6 .