7.1. El moment de la veritat

La primera arrencada del vostre sistema pels seus propis mitjans és el que els enginyers electrònics anomenen la prova de foc.

Si el sistema no s'inicialitza correctament, que no entri el pànic. Si la instal·lació ha finalitzat amb èxit, és molt probable que només sigui un problema menor que estigui dificultant l'arrencada de Debian. En la majoria de casos, aquest tipus de problemes es poden solucionar sense repetir la instal·lació. Una opció per solucionar els problemes és utilitzar el mode rescat integrat en l'instal·lador (vegeu Secció 8.7, “Restauració d'un sistema amb errors”).

Si sou nou a Debian i Linux, tal vegada necessiteu l'ajuda d'usuaris més experimentats. Per a arquitectures menys habituals, com PowerPC, el millor és preguntar a la llista de correu debian-powerpc. També podeu enviar un informe d'instal·lació tal i com es descriu a Secció 5.4.6, “Emissió d'informes d'error”. Si us plau, assegureu-vos de descriure clarament la situació i d'incloure tots els missatges mostrats que puguin ser d'ajuda als demés a l'hora de diagnosticar el problema.

7.1.1. PowerMacs OldWorld

Si la màquina falla en arrencar després de completar la instal·lació, i s'atura amb un indicador boot:, proveu de teclejar Linux seguit de Intro. (La configuració d'arrencada predeterminada a quik.conf té l'etiqueta Linux). Les etiquetes definides a quik.conf es mostraran si premeu la tecla Tab a l'indicador boot:. També podeu provar d'arrencar de nou amb l'instal·lador, i editar el /target/etc/quik.conf que el pas Instal·la quik en un disc dur ha col·locat allà. A http://penguinppc.org/projects/quik/ podeu trobar pistes per tractar amb el quik.

Per arrencar de nou en el MacOS sense reinicialitzar la nvram, teclegeu bye a l'indicador de l'OpenFirmware (suposant que el MacOS no s'hagi esborrat de la màquina). Per obtenir l'indicador de l'OpenFirmware, manteniu premudes les tecles command+option+o+f mentre feu una arrencada en fred de la màquina. Si necessiteu desfer els canvis i tornar als valors predeterminats de l'OpenFirmware de la nvram per tal de tornar a arrencar el MacOS, mantingueu premudes les tecles command+option+p+r mentre arrenqueu la màquina en fred.

Si utilitzeu BootX per arrencar el sistema instal·lat, simplement seleccioneu el nucli desitjat en la carpeta Linux Kernels, desseleccioneu l'opció disc RAM, i afegiu un dispositiu arrel que es correspongui amb la vostra instal·lació; p. ex. /dev/hda8.

7.1.2. NewWorld PowerMacs

A les màquines G4 i als iBooks, podeu mantenir la tecla option premuda i obtindreu una pantalla gràfica amb un botó per a cada sistema operatiu arrencable; el Debian GNU/Linux serà el botó amb la icona d'un petit pingüí.

Si manteniu el MacOS i en algun punt us canvia la variable boot-device de l'OpenFirmware, hauríeu de tornar a assignar a l'OpenFirmware la seva configuració predeterminada. Per fer això, mantingueu les tecles command+option+p+r premudes mentre arrenqueu la màquina en fred.

Podeu veure les etiquetes definides a yaboot.conf si premeu la tecla Tab a l'indicador boot:.

Reinicialitzar l'OpenFirmware en el maquinari dels G3 o G4 farà que Debian GNU/Linux arrenqui amb les opcions predeterminades (si heu fet les particions correctament i heu situat la partició «Apple_Bootstrap» en primer lloc). Si teniu Debian GNU/Linux en un disc SCSI i el MacOS en un disc IDE, pot ser que això no funcioni i que hagueu d'entrar a l'OpenFirmware i configurar la variable boot-device; normalment el ybin ho farà automàticament.

Després d'arrencar Debian GNU/Linux per primer cop podreu afegir qualsevol opció addicional que desitgeu (com ara l'arrencada dual) a /etc/yaboot.conf i executar ybin per actualitzar la taula de particions o d'altres canvis en la configuració. Si us plau, per a més informació llegiu el yaboot HOWTO.