Debian 7 -- Zgłaszanie problemów

Z uwagami do wydania

Błędy w Uwagach do wydania powinny być zgłaszane jako błąd do pseudopakietu release-notes. Dyskusja na temat tego dokumentu jest koordynowana poprzez listę debian-doc na <debian-doc@lists.debian.org>. Problemy z dokumentem, które nie są typowymi błędami, należy opisać w wiadomości wysłanej na tę listę zamiast tworzyć zgłoszenie o błędzie.

Z instalacją

Problemy z instalacją systemu należy zgłaszać jako błąd do pakietu installation-reports. Prosimy o wypełnienie formularza raportu, aby mieć pewność że zawarto wszystkie niezbędne informacje.

Sugestie i korekty do Podręcznika Instalacji należy wysyłać jako zgłoszenie błędu do installation-guide, który jest pakietem źródłowym dzięki któremu sprawowana jest opieka nad tym dokumentem.

Kwestie, które nie są odpowiednie do wysłania błędu (np. nie ma pewności, czy to rzeczywiście jest błąd, występujący błąd nie jest jasny, itp.) należy opisać w wiadomości wysłanej na adres <debian-boot@lists.debian.org>.

Z aktualizacją

Problemy z aktualizacją systemu z poprzednich wersji należy zgłaszać jako błąd do pakietu upgrade-reports, który jest pseudopakietem używanym do śledzenia tego typu informacji. Więcej informacji na temat wysyłania raportów dotyczących aktualizacji znajduje się w Uwagach do wydania.

Inne problemy

Jeżeli po instalacji występują problemy z systemem, należy spróbować wyśledzić który pakiet je powoduje i zgłosić błąd do tego pakietu.