Debian 7 -- Rapportera Problem

Med Versionsfakta

Fel i Versionfakta bör rapporteras som ett fel mot pseudo-paketet release-notes. Diskussioner rörande detta dokument koordineras genom sändlistan debian-doc på <debian-doc@lists.debian.org>. Om du har problem med detta dokument som inte är lämpade för en felrapport bör du antagligen kontakta sändlistan istället.

Med installationen

Om du har ett problem med installationssystemet, rapportera vänligen felrapporter mot paketet installation-reports. Fyll i rapportmallen för att säkerställa att du inkluderar all nödvändig information.

Om du har förslag eller rättningar för Installationsguiden, bör du rapportera dessa som fel mot installation-guide, vilket är källkodspaketet där denna dokumentation underhålls.

Om du har problem med installationssystemet som inte är lämpliga för en bugg (t.ex. så är du inte säker på om det är en bugg eller inte, vilken del som orsakar problemet är oklart, osv.) så bör du antagligen skicka ett email till sändlistan, <debian-boot@lists.debian.org>.

Med en uppgradering

Om du har problem när du uppgraderar ditt system från en tidigare utgåva, vänligen skicka en felrapport mot paketet upgrade-reports, som är pseudo-paketet som används för att spåra sådan information. För mer information om hur du skickar in uppgraderingsrapporter, vänligen läs Versionsfakta.

Övriga problem

Om du har problem med systemet efter installationen, försök hitta vilket paket som är det problematiska, och skicka in en felrapport mot detta paket.