D.1. Linux-enheter

De olika specialfilerna för Linux kan hittas under katalogen /dev. Dessa filer kallas för enhetsfiler och uppträder inte på samma sätt som vanliga filer. De mest vanliga typer av enhetsfiler är för blockenheter och teckenenheter. Dessa filer är ett gränssnitt mot den faktiska drivrutinen (del av Linux-kärnan) som i sin tur kommer åt hårdvaran. En annan, mindre vanlig, typ av enhetsfil är den namngivna röret (named pipe). De mest viktiga enhetsfilerna listas i tabellerna nedan.

fd0 Första diskettenheten
fd1 Andra diskettenheten

hda IDE-hårddisk / Cd-rom på första IDE-porten (Master)
hdb IDE-hårddisk / Cd-rom på första IDE-porten (Slav)
hdc IDE-hårddisk / Cd-rom på andra IDE-porten (Master)
hdd IDE-hårddisk / Cd-rom på andra IDE-porten (Slav)
hda1 Första partitionen på första IDE-hårddisken
hdd15 Femtonde partitionen på fjärde IDE-hårddisken

sda SCSI-hårddisken med lägsta SCSI ID (alltså 0)
sdb SCSI-hårddisken med nästa högre SCSI ID (alltså 1)
sdc SCSI-hårddisken med nästa högre SCSI ID (alltså 2)
sda1 Första partitionen på första SCSI-hårddisken
sdd10 Tionde partitionen på fjärde SCSI-hårddisken

sr0 SCSI cd-rom med lägsta SCSI ID
sr1 SCSI cd-rom med nästa högre SCSI ID

ttyS0 Serieport 0, COM1 under MS-DOS
ttyS1 Serieport 1, COM2 under MS-DOS
psaux PS/2-musenhet
gpmdata Pseudoenhet, repeterar data från GPM-demonen (mus)

cdrom Symbolisk länk till Cd-enheten
mus Symbolisk länk till musenheten

null Allting som skrivs till den här enheten kommer att försvinna
zero Man kan läsa oändligt antal nollor från den här enheten