D.3. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux από ένα Σύστημα Unix/Linux

Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux από ένα υπάρχον from Unix ή Linux σύστημα, χωρίς τη χρήση του βασισμένου στις ncurses, και οδηγούμενου από το μενού εγκαταστάτη όπως εξηγείται στο υπόλοιπο αυτού του εγχειριδίου. Αυτό το "cross-install" HOWTO έχει ζητηθεί από χρήστες που αλλάζουν σε Debian GNU/Linux από διανομές όπως οι Redhat, Mandriva, και SUSE. Στην ενότητα αυτή προϋποθέτουμε κάποια οικειότητα στην εισαγωγή εντολών *nix και πλοήγησης στο σύστημα αρχείων. Εδώ, η παρακίνηση $ συμβολίζει μια εντολή που πρέπει να εισαχθεί στο υπάρχον σύστημα του χρήστη, ενώ το # αναφέρεται σε μια εντολή που θα εισαχθεί στο περιβάλλον Debian chroot.

Από τη στιγμή που έχετε ρυθμίσει το καινούριο Debian σύστημά σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, μπορείτε να μεταφέρετε τα υπάρχοντα δεδομένα σας (αν υπάρχουν) σε αυτό, και να συνεχίσετε να δουλεύετε. Πρόκειται λοιπόν για μια εγκατάσταση Debian GNU/Linux με “μηδενικό χρόνο μη λειτουργίας”. Είναι επίσης και ένας έξυπνος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς δυσκολίες με υλικό που διαφορετικά δεν είναι φιλικό με διάφορα μέσα εκκίνησης ή εγκατάστασης.

Σημείωση

Καθώς πρόκειται κυρίως για μια διαδικασία με το χέρι, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι θα απαιτηθεί να κάνετε οι ίδιοι μεγάλο μέρος των βασικών ρυθμίσεων του συστήματος, κάτι που επίσης απαιτεί μεγαλύτερη γνώση του Debian και του Linux γενικά από την πραγματοποίηση μιας συνηθισμένης εγκατάστασης. Δεν θα πρέπει να περιμένετε ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε ένα σύστημα που θα είναι ταυτόσημο με αυτό που θα προκύψει από μια συνηθισμένη εγκατάσταση. Θα πρέπει ακόμα να κρατήσετε στο μυαλό σας ότι η παρούσα διαδικασία σας δίνει τα βασικά μόνο βήματα διαμόρφωσης ενός συστήματος. Πιθανόν να χρειάζονται επιπρόσθετα βήματα εγκατάστασης και/ή ρύθμισης.

D.3.1. Ξεκινώντας

Με τα διαθέσιμα *nix εργαλεία διαμέρισης, επαναδιαμερίσετε τον σκληρό σας δίσκο όπως απαιτείται, δημιουργώντας τουλάχιστον ένα σύστημα αρχείων και ένα μια κατάτμηση swap. Χρειάζεστε τουλάχιστον 432MB διαθέσιμου χώρου για μια εγκατάσταση μόνο με κονσόλα, ή περίπου 1521MB αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το περιβάλλον X (και περισσότερα αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε κάποιο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας όπως το GNOME ή το KDE).

Στην συνέχεια, δημιουργήστε συστήματα αρχείων στις κατατμήσεις. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα σύστημα αρχείων ext3 στην κατάτμηση /dev/hda6 (που είναι η ριζική κατάτμηση του παραδείγματος μας):

$ mke2fs -j /dev/hda6

. Αν αντίθετα θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύστημα αρχείων ext2, παραλήψτε την παράμετρο -j.

Διαμορφώστε και ενεργοποιήστε μια κατάτμηση swap (αντικαταστήστε τον αριθμό της κατάτμησης μ' αυτόν της κατάτμησης swap του δικού σας συστήματος Debian):

# mkswap /dev/hda5
# sync
# swapon /dev/hda5

Προσαρτήστε μια κατάτμηση του δίσκου σαν /mnt/debinst (το σημείο εγκατάστασης που θα γίνει το ριζικό σύστημα αρχείων (/) στο καινούριο σας σύστημα). Το όνομα του σημείου προσάρτησης είναι αυστηρά αυθαίρετο, δείτε αναφορά γι' αυτό παρακάτω.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6 /mnt/debinst 

Σημείωση

Αν θέλετε να έχετε μέρη του συστήματος αρχείων σας (πχ. /usr) προσαρτημένα σε διαφορετικές κατατμήσεις, θα πρέπει να δημιουργήσετε και να προσαρτήσετε αυτούς τους καταλόγους χειροκίνητα πριν προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.

D.3.2. Εγκαθιστώντας με το debootstrap

Το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο εγκαταστάτης του Debian, και που αναγνωρίζεται σαν ο επίσημος τρόπος για να εγκαταστήσετε ένα βασικό σύστημα Debian, είναι το debootstrap. Χρησιμοποιεί ταwget και ar, αλλά κατά τ' άλλα εξαρτάται μόνο από το /bin/sh και βασικά εργαλεία του Unix/Linux [21]. Εγκαταστήστε τα wget και ar αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένα στο υπάρχον σύστημά σας, και στη συνέχεια κατεβάστε και εγκαταστήστε το debootstrap.

Ή μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για να το εγκαταστήσετε με το χέρι. Δημιουργήστε έναν κατάλογο εργασίας για να αποσυμπιέσετε εκεί το πακέτο .deb:

# mkdir work
# cd work

. Το πακέτο debootstrap βρίσκεται στην αρχειοθήκη του Debian (βεβαιωθείτε ότι διαλέγετε το σωστό αρχείο για την αρχιτεκτονική σας). Κατεβάστε το πακέτο debootstrap .deb από το pool, αντιγράψτε το πακέτο στον κατάλογο εργασίας, και εξάγετε από αυτό τα αρχεία που περιέχει. Πρέπει να έχετε προνόμια χρήστη root για να εγκαταστήσετε τα αρχεία αυτά.

# ar -xf debootstrap_0.X.X_arch.deb
# cd /
# zcat /full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv 

D.3.3. Τρέξτε το debootstrap

Το debootstrap μπορεί, όταν το τρέξετε, να κατεβάσει τα απαραίτητα αρχεία αυτόματα από την αρχειοθήκη. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το http.us.debian.org/debian στο παράδειγμα της εντολής που ακολουθεί με οποιονδήποτε καθρέφτη της αρχειοθήκης του Debian, κατά προτίμηση με κάποιον που να βρίσκεται δικτυακά κοντά σας. Οι διάφοροι καθρέφτες παραθέτονται στο http://www.debian.org/mirror/list.

Αν έχετε ένα CD με την έκδοση wheezy του Debian GNU/Linux προσαρτημένου στο /cdrom, μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα URL αρχείου αντί του ενός http URL: file:/cdrom/debian/

Αντικαταστήστε ένα από τα ακόλουθα ως αρχιτεκτονική ARCH στην εντολή debootstrap: amd64, armel, armhf, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, s390xή sparc.

# /usr/sbin/debootstrap --arch ARCH wheezy \
   /mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian 

D.3.4. Ρύθμιση του βασικού συστήματος

Now you've got a real Debian system, though rather lean, on disk. chroot into it:

# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst /bin/bash

After chrooting you may need to set the terminal definition to be compatible with the Debian base system, for example:

# export TERM=xterm-color

Depending on the value of TERM, you may have to install the ncurses-term package to get support for it.

D.3.4.1. Δημιουργία αρχείων συσκευών

Σ' αυτό το σημείο, ο κατάλογος /dev/ περιέχει μόνο μερικά βασικά αρχεία συσκευών. Για τα επόμενα βήματα της εγκατάστασης πιθανόν να χρειάζονται περισσότερα. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να κάνετε κάτι τέτοιο και το ποια μέθοδο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το σύστημα ξενιστή που χρησιμοποιείτε για την εγκατάσταση, από το αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε έναν αρθρωτό (modular) πυρήνα ή όχι και από το αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δυναμικά (δηλ. με χρήση του udev) ή στατικά αρχεία συσκευών για το καινούριο σύστημα.

Μερικές απο τις διαθέσιμες επιλογές είναι:

 • εγκαταστήστε το πακέτο makedev και δημιουργήστε ένα and create a default set of static device files using (after chrooting)

  # apt-get install makedev
  # mount none /proc -t proc
  # cd /dev
  # MAKEDEV generic
  

 • δημιουργία με το χέρι συγκεκριμένων μόνο αρχείων συσκευών με την εντολή MAKEDEV

 • προσαρτήστε δεσμευμένα (bind mount) τον κατάλογο /dev από το σύστημα ξενιστή στην κορυφή του καταλόγου /dev στο σύστημα στόχο. Σημειώστε ότι τα σενάρια postinst μερικών πακέτων προσπαθούν να δημιουργήσουν αρχεία συσκευών, οπότε η επιλογή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με προσοχή

D.3.4.2. Προσαρτήστε τα τμήματα

Πρέπει να δημιουργήσετε το αρχείο /etc/fstab.

# editor /etc/fstab

Εδώ είναι ένα δείγμα που μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# file system  mount point  type  options         dump pass
/dev/XXX     /       ext3  defaults         0  1
/dev/XXX     /boot     ext3  ro,nosuid,nodev     0  2

/dev/XXX     none     swap  sw            0  0
proc       /proc     proc  defaults         0  0

/dev/fd0     /media/floppy auto  noauto,rw,sync,user,exec 0  0
/dev/cdrom    /media/cdrom iso9660 noauto,ro,user,exec   0  0

/dev/XXX     /tmp     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /var     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2
/dev/XXX     /usr     ext3  rw,nodev         0  2
/dev/XXX     /home     ext3  rw,nosuid,nodev     0  2

Χρησιμοποιήστε την εντολή mount -a για να προσαρτήσετε όλα τα συστήματα αρχείίων που έχετε προσδιορίσει στο /etc/fstab, ή, για να προσαρτήσετε συστήματα αρχείων μεμονωμένα, χρησιμοποιήστε:

# mount /path  # e.g.: mount /usr

Αυτή τη στιγμή τα συστήματα Debianέχουν σημεία προσάρτησης για αφαιρέσιμα μέσα στον κατάλογο /media, αλλά έχουν επίσης για λόγους συμβατότητας συμβολικούς δεσμούς στον κατάλογο /. Δημιουργήστε τους ανάλογα με τις ανάγκες σας, για παράδειγμα:

# cd /media
# mkdir cdrom0
# ln -s cdrom0 cdrom
# cd /
# ln -s media/cdrom

Μπορείτε να προσαρτήσετε το σύστημα αρχείων proc πολλές φορές και σε διάφορα σημεία, αλλά το /proc είναι το πιο συνηθισμένο. Αν δεν χρησιμοποιήσατε την εντολή mount -a, βεβαιωθείτε ότι προσαρτήσατε το σύστημα proc πριν συνεχίσετε:

# mount -t proc proc /proc

Η εντολή ls /proc θα πρέπει τώρα να δείξει έναν μη-κενό κατάλογο. Σε περίπτωση αποτυχίας, μπορείτε να προσαρτήσετε το proc έξω από το chroot κατάλογο:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Ρύθμιση της Χρονικής Ζώνης

Ο ορισμός της τρίτης γραμμής του αρχείου /etc/adjtime σε“UTC” ή “LOCAL” καθορίζει αν το σύστημα θα ερμηνεύει την ώρα στο ρολόι του υπολογιστή ως ρυθμισμένης στην ζώνη UTC ή στην τοπική χρονική ζώνη αντίστοιχα. Οι ακόλουθες εντολές σας επιτρέπουν να κάνετε αυτή τη ρύθμιση.

# editor /etc/adjtime

Αυτό είναι ένα δείγμα:

0.0 0 0.0
0
UTC

Η ακόλουθη εντολή σας επιτρέπει να διαλέξετε τη χρονική ζώνη.

# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Ρύθμιση Δικτύου

Για να ρυθμίσετε το δίκτυο επεξεργαστείτε τα αρχεία /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf, /etc/hostname και /etc/hosts.

# editor /etc/network/interfaces

Here are some simple examples from /usr/share/doc/ifupdown/examples:

######################################################################
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# See the interfaces(5) manpage for information on what options are
# available.
######################################################################

# We always want the loopback interface.
#
auto lo
iface lo inet loopback

# To use dhcp:
#
# auto eth0
# iface eth0 inet dhcp

# An example static IP setup: (broadcast and gateway are optional)
#
# auto eth0
# iface eth0 inet static
#   address 192.168.0.42
#   network 192.168.0.0
#   netmask 255.255.255.0
#   broadcast 192.168.0.255
#   gateway 192.168.0.1

Εισάγετε τις σχετικές οδηγίες για τον εξυπηρετητή ονοματοδοσίας και την αναζήτηση ονομάτων στο αρχείο /etc/resolv.conf:

# editor /etc/resolv.conf

Ένα απλό παράδειγμα είναι το ακόλουθο:/etc/resolv.conf:

search hqdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Εισάγετε το όνομα υπολογιστή του συστήματός σας (από 2 έως 63 χαρακτήρες):

# echo DebianHostName > /etc/hostname

Και το ακόλουθο είναι ένα απλό παράδειγμα του αρχείου /etc/hosts με υποστήριξη για το πρωτόκολλο IPv6:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 DebianHostName

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Αν έχετε περισσότερες από μια κάρτες δικτύου, θα πρέπει να διευθετήσετε τα ονόματα των αρθρωμάτων των οδηγών στο αρχείο /etc/modules με την επιθυμητή σειρά. Έτσι, κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, κάθε κάρτα θα συσχετιστεί με το αναμενόμενο όνομα της διεπαφής (eth0, eth1, etc.).

D.3.4.5. Ρύθμιση του Apt

To debootstrap θα έχει δημιουργήσει ένα πολύ στοιχειώδες αρχείο /etc/apt/sources.list που θα σας επιτρέψει να εγκαταστήσετε επιπλέον πακέτα. Πιθανόν να θέλετε όμως να προσθέσετε κάποιες επιπλέον πηγές, για παράδειγμα για πακέτα πηγαίου κώδικα και αναβαθμίσεις ασφαλείας:

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian wheezy main

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main

. Βεβαιωθείτε ότι αφού κάνατε τις αλλαγές στην λίστα των πηγών τρέξατε aptitude update.

D.3.4.6. Ρύθμιση πληκτρολογίου και τοπικοποίησης

Για να ρυθμίσετε την τοπικοποίησή σας ώστε να χρησιμοποιήσετε μια γλώσσα διαφορετική από τα Αγγλικά, εγκαταστήστε το πακέτο υποστήριξης locales και ρυθμίστε το. Προς το παρόν συνιστάται η χρήση της τοπικοποίησης UTF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο σας (αν είναι απαραίτητο):

# aptitude install console-setup
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration 

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να ορίσετε το πληκτρολόγιο όσο είσαστε στο περιβάλλον chroot, αλλά θα ρυθμιστεί με την επόμενη επανεκκίνηση.

D.3.5. Εγκατάσταση ενός Πυρήνα

Αν θέλετε να εκκινήσετε αυτό το σύστημα το πιθανότερο χρειάζεστε έναν πυρήνα Linux και έναν φορτωτή εκκίνησης. Προσδιορίστε διαθέσιμα πακέτα με πυρήνες με την εντολή:

# apt-cache search linux-image 

Στη συνέχεια εγκαταστήστε το πακέτο για τον πυρήνα της επιλογής σας χρησιμοποιώντας το κατάλληλο όνομα.

# aptitude install linux-image-arch-etc

D.3.6. Ρύθμιση του Φορτωτή Εκκίνησης (Boot Loader)

Για να καταστήσετε το σύστημά σας Debian GNU/Linux εκκινήσιμο, ρυθμίστε τον φορτωτή εκκίνησης ώστε να φορτώνει τον εγκατεστημένο πυρήνα με την καινούρια ριζική κατάτμησή σας. Σημειώστε ότι η διαδικασία debootstrap δεν εγκαθιστά έναν φορτωτή εκκίνησης, αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή aptitude μέσα από το chroot σύστημα Debian για να κάνετε κάτι τέτοιο.

Σημειώστε ότι αυτό προϋποθέτει ότι έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο συσκευής /dev/hda. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να εγκαταστήσετε το grub, αλλά είναι έξω από τους στόχους αυτού του παραρτήματος.

D.3.7. Απομακρυσμένη πρόσβαση: Εγκαθιστώντας με SSH και καθορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης

Σε περίπτωση που μπορείτε να μπείτε σε ένα σύστημα μέσω μιας κονσόλας, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα. Αν το σύστημα μπορεί να είναι προσβάσιμο μέσω του δικτύου αργότερα, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το SSH και να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον χρήστη root:

# aptitude install ssh
# passwd

D.3.8. Τελευταίες πινελιές

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το εγκατεστημένο σύστημα θα είναι πολύ βασικό. Αν θέλετε να κάνετε το σύστημα λίγο πιο ώριμο, υπάρχει μια εύκολη μέθοδος για να εγκαταστήσετε όλα τα πακέτα με “standard” προτεραιότητα:

# tasksel install standard

Φυσικά, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε το aptitude για να εγκαταστήσετε μεμονωμένα πακέτα.

Μετά την εγκατάσταση θα υπάρχουν πολλά πακέτα που θα έχουν κατέβει στον κατάλογο /var/cache/apt/archives/. Μπορείτε να ελευθερώσετε λίγο χώρο στον δίσκο τρέχοντας την εντολή:

# aptitude clean [21] Αυτά περιλαμβάνουν τα βασικά βοηθήματα του GNU και εντολές όπως οι sed, grep, tar και gzip.