2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/s390/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής S/390 που έχουν δοκιμαστεί με το Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική S/390, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 7.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM με hardware FPU armhf Freescale mx5
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
64μπιτο IBM S/390 s390x IPL από VM-reader και DASD generic

Το Debian GNU/kFreeBSD 7.0 υποστηρίζει δύο αρχιτεκτονικές.

Αρχιτεκτονική Debian Designation
Βασισμένη σε Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική S/390 που χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux. Αν ψάχνετε πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. Τύποι μηχανημάτων zSeries και System z

Από την έκδοση Squeeze του Debian η υποστήριξη για εκκίνηση στην κατάσταση ESA/390 έχει εγκαταλειφθεί. Το μηχάνημά σας θα πρέπει να υποστηρίζει την z/Architecture και η υποστήριξη της 64-μπιτης αρχιτεκτονικής είναι υποχρεωτική. Παρ' όλα αυτά εξακουθεί να υποστηρίζεται η μεταγλώττιση της userland της υλοποίησης s390 και για την κατάσταση ESA/390. Όλα τα συστήματα zSeries και System z υποστηρίζονται πλήρως. Περιλαμβάνεται επίσης λογισμικό υποστήριξης για την αρχιτεκτονική S/390 από το κομμάτι ανάπτυξης του πυρήνα 3.1. Η πιο πρόσφατη πληροφόρηση για την υποστήριξη του Linux από την IBM μπορεί να βρεθεί στη σελίδα Linux on System z® του developerWorks.

2.1.3. PAV και HyperPAV

Συστήματα PAV και HyperPAV υποστηρίζοντα διαφανώς, δεν απαιτείται η χρήση multipathingγια να εκμεταλλευτεί κανείς αυτές τις δυνατότητες των συστημάτων αποθήκευσης. Σιγουρευτείτε ότι ρυθμίσατε τις συσκευές αυτές κατά τη διάρκεια της επιλογής συσκευών DASD. Οι παρωνύμιες συσκευές (alias devices) δεν θα είναι διαθέσιμες για μορφοποίηση, διαμέριση ή απευθείας χρήση.

2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη για πολλαπλούς επεξεργαστές — γνωστή και σαν “συμμετρική πολυ-επεξεργασία” ή SMP — είναι διαθέσιμη για την αρχιτεκτονική αυτή. Η ύπαρξη πολλαπλών επεξεργαστών σε έναν υπολογιστή ήταν αρχικά ζήτημα μόνο σε υψηλών-επιδόσεων συστήματα server αλλά έγινε αρκετά διαδεδομένη στα πρόσφατα χρόνια ακόμα και σε χαμηλών-επιδόσεων υπολογιστές γραφείου και φορητούς υπολογιστές με την εισαγωγή των λεγόμενων “πολυπύρηνων” επεξεργαστών. Αυτοί περιέχουν δύο ή περισσότερες επεξεργαστικές μονάδες, που ονομάζεται “πυρήνες”, σε έναν μοναδικό φυσικό μικροεπεξεργαστή.

Η εικόνα του πυρήνα της συνηθισμένης έκδοσης Debian 7.0 έχει μεταγλωττιστεί με υποστήριξη για SMP. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μη-πολυεπεξεργαστικά συστήματα χωρίς προβλήματα.

2.1.5. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι διάφοροι οδηγοί (drivers) θα πρέπει κανονικά να φορτώνονται αυτόματα.

H λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών δικτύου είναι:

  • Σύνδεση Channel to Channel (CTC) και ESCON (πραγματική ή εξομοιωμένη)

  • OSA-2 Token Ring/Ethernet και OSA-Express Fast Ethernet (όχι-QDIO)

  • OSA-Express σε κατάσταση QDIO, HiperSockets και Guest-LAN

2.1.6. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Εγκατάσταση πακέτων από XPRAM και ταινίες δεν υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα. Όλα τα πακέτα που θέλετε να εγκαταστήσετε θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε DASD ή από το δίκτυο με χρήση NFS, HTTP ή FTP.