Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä S/390
5.1.1. s390:n rajoitukset
5.1.2. s390:n käynnistysparametrit
5.2. Käynnistysparametrit
5.2.1. Debianin asentimen parametrit
5.2.2. Valmiita vastauksia käynnistysparametreilla
5.2.3. Parametrien välittäminen ytimen moduuleille
5.2.4. Ytimen moduulien lisääminen kieltolistalle
5.3. Asennusprosessin vianetsintä
5.3.1. Käynnistysasetukset
5.3.2. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.3.3. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.3.4. Asennusraporttien lähettäminen