Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), S/390

Projekt Dokumentacji Debiana

Niniejszy dokument jest wolnym oprogramowaniem. Można go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Licencji Publicznej GNU w wersji 2, opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Niniejszy program rozpowszechniany jest w nadziei, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Więcej informacji zawiera Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Do niniejszego dokumentu powinien być dołączony egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA.

Tekst licencji można znaleźć również na stronie http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html i w /usr/share/common-licenses/GPL-2 w dystrybucji Debian.


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
1.3. Źródła niniejszego dokumentu
2. Nowości w dystrybucji Debian 7.0
2.1. Obsługiwane architektury
2.2. Co nowego w architekturze S390?
2.3. Co nowego w dystrybucji?
2.3.1. Płyty CD, DVD i BD
2.3.2. Wieloarchitekturowość
2.3.3. Rozruch w oparciu o zależności
2.3.4. systemd
2.3.5. Multimedia
2.3.6. Wzmocnione bezpieczeństwo
2.3.7. AppArmor
2.3.8. Sekcja stable-backports
2.3.9. Sekcja stable-updates
2.3.10. GNOME 3
2.3.11. Chmura
2.3.12. Tymczasowe systemy plików
3. System instalacyjny
3.1. Co nowego w systemie instalacyjnym?
3.1.1. Główne zmiany
3.1.2. Instalacja automatyczna
4. Aktualizacja z Debiana 6.0 (squeeze)
4.1. Przygotowanie do aktualizacji
4.1.1. Kopia zapasowa danych i konfiguracji
4.1.2. Uprzednie ostrzeżenie użytkowników
4.1.3. Przygotowanie do przestoju usług
4.1.4. Przygotowanie do odzyskiwania
4.1.5. Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
4.2. Sprawdzenie statusu systemu
4.2.1. Przejrzenie zaplanowanych działań w menedżerze pakietów
4.2.2. Wyłączenie priorytetów APT-a (APT pinning)
4.2.3. Sprawdzenie statusu pakietów
4.2.4. Sekcja proposed-updates
4.2.5. Nieoficjalne źródła i backporty
4.3. Przygotowanie źródeł dla APT-a
4.3.1. Dodanie internetowych źródeł APT-a
4.3.2. Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
4.3.3. Dodanie źródeł APT-a do nośników optycznych
4.4. Aktualizacja pakietów
4.4.1. Zapisanie sesji
4.4.2. Aktualizowanie listy pakietów
4.4.3. Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
4.4.4. Minimalna aktualizacja systemu
4.4.5. Aktualizacja systemu
4.5. Możliwe problemy przy aktualizacji
4.5.1. Podczas aktualizacji dystrybucji pojawia się błąd Nie udało się wykonać natychmiastowej konfiguracji.
4.5.2. Spodziewane usunięcia pakietów
4.5.3. Konflikty lub pętle wymaga wstępnie
4.5.4. Konflikty plików
4.5.5. Zmiany konfiguracji
4.5.6. Zmiany sesji na konsoli
4.5.7. Pakiety specjalnej troski
4.6. Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
4.6.1. Instalowanie metapakietu jądra
4.6.2. Problemy z koordynacją w czasie rozruchu (oczekiwanie na główne urządzenie)
4.7. Przygotowanie do kolejnego wydania
4.8. Przestarzałe pakiety
4.8.1. Pakiety atrapy
5. Problemy, które należy mieć na uwadze, a dotyczące wydania wheezy
5.1. Obsługa LDAP
5.2. Stan bezpieczeństwa przeglądarek internetowych
5.3. ConsoleKit i alternatywne menedżery logowania
5.4. Obsługa i zmiany w środowisku GNOME
5.5. Zmiany w środowisku KDE
5.6. NetworkManager
5.7. Usunięty pakiet perl-suid
5.8. Wersje Request Tracker
5.9. Zmiany bootlogd
5.10. /etc/mtab i _netdev
5.11. Przejście z pdksh do mksh
5.12. Kompatybilność Puppet 2.6 / 2.7
5.13. Skutki wprowadzenie wieloarchitekturowości dla zestawów narzędzi programistycznych
5.14. Backend SQL Cyrus SASL
5.15. Oprogramowanie układowe do sterowników sieciowych i graficznych
6. Więcej informacji na temat projektu Debian
6.1. Dodatkowe informacje
6.2. Pomoc
6.2.1. Listy dyskusyjne
6.2.2. IRC
6.3. Zgłaszanie błędów
6.4. Uczestnictwo w rozwoju Debiana
A. Zarządzanie wydaniem squeeze przed aktualizacją
A.1. Uaktualnienie wydania squeeze
A.2. Sprawdzenie listy źródeł
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8
B. Współtwórcy uwag do wydania
Indeks
glosariusz