2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với yêu cầu của hạt nhân Linux hay kFreeBSD và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux hay kFreeBSD, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có một bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/s390/ để tìm thêm thông tin về hệ thống kiến trúc S/390 đã được thử ra với Debian GNU/Linux.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc S/390, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian GNU/Linux 7.0 hỗ trợ mười một kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc, được gọi như là mùi vị (flavor).

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM with hardware FPU armhf Freescale mx5
Intel IA-64 ia64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài
64bit IBM S/390 s390x IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài

Debian GNU/kFreeBSD 7.0 hỗ trợ hai kiến trúc khác nhau.

Kiến trúc Tên Debian
Dựa vào x86 Intel kfreebsd-i386
AMD64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

Tài liệu này bao quát sự cài đặt cho kiến trúc S/390 dùng hạt nhân Linux. Nếu bạn tìm thông tin về bất cứ kiến trúc khác nào được Debian hỗ trợ, xem trang Bản Chuyển Debian.

2.1.2. Kiểu máy zSeries và System z

Kể từ bản phát hành Debian Squeeze, việc khởi động vào chế độ ESA/390 không còn được hỗ trợ. Máy này cần phải hỗ trợ kiến trúc z/Architecture, cần phải có hỗ trợ 64-bit. Tuy nhiên vùng người dùng của bản s390 vẫn còn được biên dịch cho ESA/390. Tất cả phần cứng zSeries và System z vẫn được hỗ trợ đầy đủ. Luồng phát triển hạt nhân 3.1 có bao gồm phần mềm hỗ trợ S/390. Trang Linux trên System z® tại developerWorks có thông tin mới nhất về sự hỗ trợ Linux của IBM.

2.1.3. PAV và HyperPAV

PAV và HyperPAV được hỗ trợ một cách rõ ràng, không cần đa đường (multipathing) để tận dụng ưu điểm của những tính năng hệ thống lưu trữ này. Hãy chắc rằng bạn đã cáu hình các thiết bị khi đang chọn thiết bị DASD. Sẽ không cung cấp các thiết bị bí danh (alias device) cho bất kỳ việc định dạng, phân vùng, hay sử dụng trực tiếp nào.

2.1.4. Đa bộ xử lý

Multiprocessor support — also called symmetric multiprocessing or SMP — is available for this architecture. Having multiple processors in a computer was originally only an issue for high-end server systems but has become quite common in recent years even for rather low-end desktop computers and laptops with the introduction of so called multi-core processors. These contain two or more processor units, called cores, in one physical chip.

The standard Debian 7.0 kernel image has been compiled with SMP support. It is also usable on non-SMP systems without problems.

2.1.5. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Almost any network interface card (NIC) supported by the Linux kernel should also be supported by the installation system; drivers should normally be loaded automatically.

Danh sách các thiết bị mạng đã hỗ trợ :

  • Sự kết nối kênh đến kênh (CTC) và ESCON (thật hay đã mô phỏng)

  • OSA-2 Token Ring/Ethernet và OSA-Express Fast Ethernet (không-QDIO)

  • OSA-Express trong chế độ QDIO, HiperSockets và Guest-LAN

2.1.6. Ngoại vi và phần cứng khác

Hệ thống này không hỗ trợ khả năng cài đặt gói từ XPRAM và băng. Mọi gói bạn muốn cài đặt cần phải sẵn sàng trên một DASD hay qua mạng bằng NFS, HTTP hay FTP.