3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών

Η κατάτμηση του δίσκου αναφέρεται απλά στην πράξη του χωρισμού του δίσκου σας σε τμήματα. Κάθε τμήμα γίνεται έτσι ανεξάρτητο από τα άλλα. Είναι χονδρικά ισοδύναμο με την τοποθέτηση τοίχων εσωτερικά σε ένα σπίτι. Αν προσθέσετε έπιπλα σε ένα δωμάτιο αυτό δεν θα επηρρεάσει κανένα από τα υπόλοιπα δωμάτια.

Αν έχετε ήδη ένα λειτουργικό σύστημα στο μηχάνημά σας που χρησιμοποιεί ολόκληρο τον δίσκο και θέλετε να εγκαταστήσετε το Debian στον ίδιο δίσκο θα πρέπει να τον επαναδιαμερίσετε. Το Debian απαιτεί τα δικές του κατατμήσεις. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε κατατμήσεις των Windows ή του MacOS. Μπορεί πιθανόν να μοιραστεί κάποιες κατατμήσεις με άλλα συστήματα Unix αλλά κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται εδώ. Το λιγότερο που θα χρειαστείτε είναι μια κατάτμηση αφιερωμένη ειδικά στο ριζικό σύστημα αρχείων του Debian.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διαμόρφωση των κατατμήσεων του δίσκου σας χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διαμέρισης για το υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα . Τα εργαλεία διαμέρισης παρέχουν πάντα έναν τρόπο παρουσίασης των κατατμήσεων που υπάρχουν χωρίς την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών.

Γενικά η αλλαγή μιας κατάτμησης με ένα υπάρχον σύστημα αρχείων ήδη σε αυτήν, θα καταστρέψει οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει σε αυτήν. Κατά συνέπεια θα πρέπει πάντα να σώζετε τα δεδομένα σας πριν κάνετε οποιαδήποτε επαναδιαμέριση. Χρησιμοποιώντας την αναλογία με ένα σπίτι που είδαμα και πριν, θα θέλατε πιθανότατα να μετακινήσετε όλα τα έπιπλα σας από τη μέση πριν μετακινήσετε οποιονδήποτε τοίχο, διαφορετικά κινδυνεύετε να τα καταστρέψετε.

Αρκετά σύγχρονα λειτουργικά συστήματα παρέχουν τη δυνατότητα μετακίνησης και αλλαγής μεγέθους των κατατμήσεων που ήδη υπάρχουν χωρίς να καταστραφεί το περιεχόμενό τους. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία χώρου για επιπρόσθετες κατατμήσεις χωρίς την απώλεια των δεδομένων που υπάρχουν. Αν και κάτι τέτοιο έχει καλά αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις, η πραγματοποίηση αλλαγών στις κατατμήσεις ενός δίσκου είναι μια από τη φύση της επικίνδυνη διαδικασία και θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά τη δημιουργία ενός πλήρους αντιγράφου ασφαλείας όλων των δεδομένων.

Η δημιουργία και η διαγραφή κατατμήσεων μπορεί να γίνει τόσο μέσα από τον debian-installer όσο και ένα υπάρχον λειτουργικό σύστημα. Σαν ένας γενικός κανόνας, οι κατατμήσεις θα πρέπει να δημιουργούνται από το λειτουργικό σύστημα από το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, δηλ. κατατμήσεις που θα χρησιμοποιηθούν από το Debian GNU/Linux θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα από τον debian-installer και κατατμήσεις που θα χρησιμοποιηθούν από ένα άλλο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα από αυτό. Ο debian-installer έχει τη δυνατότητα δημιουργίας κατατμήσεων για πυρήνες που δεν είναι της αρχιτεκτονικής Linux, και κατατμήσεις που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο συνήθως δεν παρουσιάζουν προβλήματα όταν χρησιμοποιούνται από άλλα λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουν όμως μερικές εξαιρέσεις στις οποίες μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα, οπότε αν θέλετε να είστε σίγουροι, χρησιμοποιήστε τα δικά τουςεργαλεία διαμέρισης για να δημιουργήσετε κατατμήσεις που θα χρησιμοποιηθούν από άλλα λειτουργικά συστήματα.

Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στο ίδιο μηχάνημα. θα πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα άλλα λειτουργικά πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση του Debian. Η εγκατάσταση των Windows ή άλλων λειτουργικών μπορεί να καταστρέψουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε το Debian ή να σας ενθαρρύνουν να επαναδιαμορφώσετε κάποιες κατατμήσεις που δεν ανήκουν στα ίδια.

Μπορείτε να επανέλθετε από τέτοιες ενέργειες ή να τις αποφύγετε, αλλά η εγκατάσταση πριν από ο,τιδήποτε άλλο του αρχικού λειτουργικού σας γλιτώνει από πολλά προβλήματα.

3.5.1. Κατάτμηση από SunOS

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να κάνετε την διαμέριση των δίσκων σας από το SunOS. Μάλιστα, αν σκοπεύετε να τρέξετε το SunOS και το Debian στο ίδιο μηχάνημα, προτείνεται να κάνετε τη διαμέριση του δίσκου από το SunOS πριν εγκαταστήσετε το Debian. Ο πυρήνας του Linux καταλαβαίνει τις επικεφαλίδες δίσκου της Sun, οπότε δεν θα έχετε προβλήματα μ' αυτό. O φορτωτής εκκίνησης SILO υποστηρίζει εκκίνηση του Linux και του SunOS από οποιεσδήποτε κατατμήσεις με συστήματα αρχείων EXT2 (Linux), UFS (SunOS), romfs ή iso9660 (CDROM).

3.5.2. Κατάτμηση από Linux ή άλλο Λειτουργικό Σύστημα

Οποιοδήποτε σύστημα και αν χρησιμοποιήσετε για την διαμέριση, βεβαιωθείτε να δημιουργήσετε μια “επικεφαλίδα δίσκου Sun” στον δίσκο εκκίνησης. Αυτό είναι το μοναδικό είδος σχήματος διαμέρισης που καταλαβαίνει το OpenBoot PROM κι επομένως το μόνο σχήμα από το οποίο μπορείτε να εκκινήσετε. Με το fdisk χρησιμοποιήστε το πλήκτρο s για να δημιουργήσετε μια επικεφαλίδα δίσκου Sun. Αυτό βέβαια θα χρειαστεί να το κάνετε μόνο για δίσκους που δεν έχουν ήδη μια τέτοια επικεφαλίδα. Αν χρησιμοποιείτε έναν δίσκο που έχει προηγουμένως μορφοποιηθεί σε ένα PC (ή μια 'αλλη αρχιτεκτονική) θα πρέπει να δημιουργήσετε μια καινούρια επικεφαλίδα, διαφορετικά είναι πιθανόν να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τηνγεωμετρία του δίσκου.

Το πιο πιθανόν είναι ότι θα χρησιμοποιήσετε το SILO σαν τον φορτωτή εκκίνησης (το μικρό πρόγραμμα που φορτώνει τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος). Το SILO έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά το μέγεθος των κατατμήσεων και την θέση τους δείτε και το Παράρτημα C, Δημιουργία κατατμήσεων για το Debian.