3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till processen att dela upp din disk i sektioner. Varje sektion blir då oberoende av de andra. Det är grovt sett likvärdigt med att sätta upp väggar inne i ett hus; om du ställer in möbler i ett rum så påverkar de inte något annat rum.

If you already have an operating system on your system which uses the whole disk and you want to stick Debian on the same disk, you will need to repartition it. Debian requires its own hard disk partitions. It cannot be installed on Windows or Mac OS X partitions. It may be able to share some partitions with other Unix systems, but that's not covered here. At the very least you will need a dedicated partition for the Debian root filesystem.

You can find information about your current partition setup by using a partitioning tool for your current operating system. Partitioning tools always provide a way to show existing partitions without making changes.

Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då de annars riskerar att de förstörs.

Several modern operating systems offer the ability to move and resize certain existing partitions without destroying their contents. This allows making space for additional partitions without losing existing data. Even though this works quite well in most cases, making changes to the partitioning of a disk is an inherently dangerous action and should only be done after having made a full backup of all data.

Creating and deleting partitions can be done from within debian-installer as well as from an existing operating system. As a rule of thumb, partitions should be created by the system for which they are to be used, i.e. partitions to be used by Debian GNU/Linux should be created from within debian-installer and partitions to be used from another operating system should be created from there. debian-installer is capable of creating non-Linux partitions, and partitions created this way usually work without problems when used in other operating systems, but there are a few rare corner cases in which this could cause problems, so if you want to be sure, use the native partitioning tools to create partitions for use by other operating systems.

If you are going to install more than one operating system on the same machine, you should install all other system(s) before proceeding with the Debian installation. Windows and other OS installations may destroy your ability to start Debian, or encourage you to reformat non-native partitions.

Du kan oftast reparera eventuella fel som uppstår efter de här åtgärderna eller undvika att felen uppstår, men att installera det ursprungliga systemet först besparar dig troligen en hel del problem.

3.5.1. Partitionering från SunOS

Det är fullt möjligt att partitionera från SunOS; faktum är att om du tänker köra både SunOS och Debian på samma maskin, är det rekommenderat att du partitionerar med SunOS innan Debian installeras. Linux-kärnan förestår Suns disketiketter, så det är inga problem där. SILO har stöd för att starta upp Linux och SunOS från partitioner av typen EXT2 (Linux), UFS (SunOS), romfs och iso9660 (CDROM).

3.5.2. Partitionering från Linux eller annat OS

Oavsett vilket system du använder för att partitionera, se till att du skapar en Sun disk label på din uppstartsdisk. Det är det enda sortens partitionsplan som OpenBoot PROM förstår, och det är det enda plan från vilket du kan starta upp. I fdisk, används tangenten s för att skapa Sun-disketiketter. Du behöver bara göra det på diskar som inte redan har en Sun-disketikett. Om du använder en disk som tidigare var formaterad med en PC (eller annan arkitektur) måste du skapa en ny disketikett, eller så kommer problem antagligen att inträffa med diskens geometri.

Du kommer antagligen att använda SILO som din starthanterare (det lilla programmet som kör operativsystemets kärna). SILO har vissa krav för partitionsstorlekar och plats; se Appendix C, Partitionera för Debian.