Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura SPARC
5.1.1. Arrencada amb el TFTP
5.1.2. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.3. Missatges del IDPROM
5.2. Accessibilitat
5.2.1. Dispositius en placa
5.2.2. Tema d'alt contrast
5.3. Paràmetres d'arrencada
5.3.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3.2. Utilitzar els paràmetres de l'arrencada per respondre preguntes
5.3.3. Pas de paràmetres a mòduls del nucli
5.3.4. Afegir mòduls del nucli a la llista negra
5.4. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.4.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.4.2. Configuració de l'arrencada
5.4.3. Problemes comuns d'instal·lació a SPARC
5.4.4. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.4.5. Informar d'errors d'instal·lació
5.4.6. Emissió d'informes d'error