Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä SPARC
5.1.1. Käynnistys TFTP:llä
5.1.2. Käynnistäminen CD-levyltä
5.1.3. IDPRO:min viestit
5.2. Esteettömyys
5.2.1. Lisälaittekortit
5.2.2. Suurikonstrastinen teema
5.2.3. Preseeding
5.2.4. Accessibility of the installed system
5.3. Käynnistysparametrit
5.3.1. Debianin asentimen parametrit
5.3.2. Valmiita vastauksia käynnistysparametreilla
5.3.3. Parametrien välittäminen ytimen moduuleille
5.3.4. Ytimen moduulien lisääminen kieltolistalle
5.4. Asennusprosessin vianetsintä
5.4.1. CD-levyjen luotettavuus
5.4.2. Käynnistysasetukset
5.4.3. Yleisiä suoritinperheen SPARC asennuspulmia
5.4.4. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.4.5. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.4.6. Asennusraporttien lähettäminen