5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura SPARC

5.1.1. Arrencada amb el TFTP

Per arrencar des de la xarxa necessitareu una connexió i un servidor d'arrencada de xarxa TFTP (DHCP, RARP o BOOTP).

El mètode d'instal·lació per suportar l'arrencada de la xarxa és descriu a Secció 4.3, “Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP”.

A màquines amb OpenBoot, simplement entreu al monitor d'arrencada a la màquina que s'està instal·lant (vegeu Secció 3.6.1, “Invocació d'OpenBoot”). Utilitzeu l'ordre boot net per arrencar des d'un servidor TFTP i RARP, o proveu boot net:bootp o boot net:dhcp per arrencar des d'un servidor TFTP i BOOTP o DHCP. Podeu passar paràmetres d'arrencada addicionals a debian-installer al final de l'ordre boot.

5.1.2. Arrencada des d'un CD-ROM

La manera més fàcil per a la majoria de la gent serà utilitzar un conjunt de CD de Debian. Si disposeu d'un conjunt de CD i el vostre ordinador permet arrencar directament des del CD, fantàstic! Només inseriu el CD, reinicieu l'ordinador i passeu al següent capítol.

Recordeu que alguns dispositius de CD poden necessitar controladors especials i pot ser que aquests no siguin accessibles en els primers passos de la instal·lació. Si el mètode estàndard d'arrencada des d'un CD no us funciona al vostre ordinador, torneu a repassar el capítol i pareu atenció a la utilització de nuclis i mètodes d'instal·lació alternatius que probablement us funcionin.

Tot i que no pugueu arrencar des d'un CD, probablement podeu utilitzar-lo per instal·lar els components del sistema debian i qualsevol paquet. Simplement heu d'arrencar utilitzant un altre mitjà com podria ser un disc. A l'hora d'instal·lar el sistema operatiu, el sistema base i qualsevol paquet addicional, enllaceu el sistema d'instal·lació amb el dispositiu CD-ROM.

Si teniu problemes en l'arrencada, vegeu Secció 5.4, “Resolució de problemes del procés d'instal·lació”.

La major part de les versions d'OpenBoot suporten l'ordre boot cdrom que és un àlies per arrencar des del dispositiu SCSI amb ID 6 (o el màster del secundari a sistemes basats en IDE).

5.1.3. Missatges del IDPROM

Si no podeu arrencar perquè teniu missatges que informen d'un problema amb el IDPROM, aleshores és possible que la vostra pila de la NVRAM, que conté la informació de la configuració del vostre microprogramari, s'haja esgotat. Vegeu Sun NVRAM FAQ per obtenir més informació.