5.1. Khởi động trình cài đặt trên SPARC

5.1.1. Khởi động bằng TFTP

Việc khởi động từ mạng cần thiết bạn có sự kết nối mạng và máy phục vụ khởi động mạng kiểu TFTP (DHCP, RARP, hay BOOTP).

Phương pháp cài đặt để hỗ trợ khả năng khởi động qua mạng được diễn tả trong Phần 4.3, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

Trên máy có OpenBoot, đơn giản hãy vào bộ theo dõi khởi động trên máy vào đó đang cài đặt (xem Phần 3.6.1, “Gọi OpenBoot”). Chạy lệnh boot net (khởi động mạng) để khởi động từ một máy phục vụ TFTP và RARP, hoặc thử nhập boot net:bootp hay boot net:dhcp để khởi động từ một máy phục vụ TFTP và BOOTP hay DHCP. Cũng có thể gửi thêm tham số khởi động cho debian-installer ở kết thúc của lệnh boot.

5.1.2. Khởi động từ đĩa CD-ROM

Phương pháp dễ nhất cho phần lớn các người là sử dụng một bộ đĩa CD Debian. Nếu bạn có một bộ đĩa CD như vậy, và nếu máy tính của bạn có hỗ trợ chức năng khởi động trực tiếp từ đĩa CD, hay quá ! Đơn giản hãy nạp đĩa CD, khởi động lại, và đi đến chương kế tiếp.

Ghi chú rằng một số ổ đĩa CD riêng có thể cần thiết trình điều khiển đặc biệt, vì vậy không thể được truy cập trong giao đoạn cài đặt ở đầu. Nếu phương pháp chuẩn khởi động từ đĩa CD không thích hợp với phần cứng của bạn, hãy xem lại chương này và đọc về hạt nhân xen kẽ và phương pháp cài đặt có thể là thích hợp hơn.

Thậm chí nếu bạn không thể khởi động từ đĩa CD-ROM, bình thường bạn có khả năng cài đặt từ đĩa CD-ROM các thành phần của hệ thống Debian và gói phần mềm bổ sung nào đã muốn. Đơn giản hãy khởi động bằng một vật chứa khác, như đĩa mềm. Vào lúc nên cài đặt hệ điều hành, hệ thống cơ bản và gói phần mềm bổ sung nào, hãy chỉ hệ thống cài đặt tới ổ đĩa CD-ROM.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc khởi động, xem Phần 5.4, “Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt”.

Phần lớn phiên bản OpenBoot hỗ trợ lệnh boot cdrom (khởi động đĩa CD-ROM) mà đơn giản là bí danh để khởi động từ thiết bị SCSI trên ID 6 (hay cái chủ phụ trên máy dựa vào IDE).

5.1.3. Thông điệp IDPROM

Nếu bạn không thể khởi động vì nhận thông điệp lỗi IDPROM, có lẽ pin NVRAM, mà chứa thông tin cấu hình phần vững, đã hết điện. Xem Hỏi Đáp Sun NVRAM FAQ để tìm thông tin thêm.