Indeks

P

packages
ansel1, Przestarzałe pakiety
apt, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji, Przygotowanie źródeł dla APT-a, Dodanie internetowych źródeł APT-a, Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
apt-listchanges, Minimalna aktualizacja systemu
aptitude, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
bootlogd, Zmiany bootlogd
chora2, Przestarzałe pakiety
compiz, Przestarzałe pakiety
consolekit, ConsoleKit i alternatywne menedżery logowania
courier-imap, Przestarzałe pakiety
courier-pop, Przestarzałe pakiety
dblatex, Źródła niniejszego dokumentu
debian-goodies, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
debian-kernel-handbook, Instalowanie metapakietu jądra
dimp1, Przestarzałe pakiety
doc-debian, Zgłaszanie błędów
docbook-xsl, Źródła niniejszego dokumentu
dovecot-imapd, Przestarzałe pakiety
dovecot-pop3d, Przestarzałe pakiety
drupal6, Przestarzałe pakiety
drupal7, Przestarzałe pakiety
ffmpeg, Multimedia
file-rc, Rozruch w oparciu o zależności
firmware-linux, Oprogramowanie układowe do sterowników sieciowych i graficznych
gcc, Wzmocnione bezpieczeństwo
gdm, Przestarzałe pakiety
gdm3, Menedżer logowania, Przestarzałe pakiety, ConsoleKit i alternatywne menedżery logowania, Obsługa i zmiany w środowisku GNOME
gollem, Przestarzałe pakiety
hardening-wrapper, Wzmocnione bezpieczeństwo
horde-sam, Przestarzałe pakiety
horde3, Przestarzałe pakiety
icedove, Co nowego w dystrybucji?
iceweasel, Co nowego w dystrybucji?
imp4, Przestarzałe pakiety
ingo1, Przestarzałe pakiety
initramfs-tools, Debugowanie powłoki podczas rozruchu przy użyciu initrd, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów, Problemy z koordynacją w czasie rozruchu (oczekiwanie na główne urządzenie)
ipopd, Przestarzałe pakiety
kdm, ConsoleKit i alternatywne menedżery logowania
knetworkmanager, Zmiany w środowisku KDE
kolab, Przestarzałe pakiety
kolab-cyrus-imapd, Przestarzałe pakiety
kolab-webadmin, Przestarzałe pakiety
kolabd, Przestarzałe pakiety
kronolith2, Przestarzałe pakiety
libav-tools, Multimedia
libkolab-perl, Przestarzałe pakiety
libnss-ldap, Obsługa LDAP
libnss-ldapd, Obsługa LDAP
libpam-ldap, Obsługa LDAP
libpam-ldapd, Obsługa LDAP
libsasl2-modules-sql, Backend SQL Cyrus SASL
lightdm, Przestarzałe pakiety, ConsoleKit i alternatywne menedżery logowania
linux-image-*, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
linux-image-amd64, Instalowanie metapakietu jądra
linux-source, Instalowanie metapakietu jądra
localepurge, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
mksh, Przejście z pdksh do mksh
mnemo2, Przestarzałe pakiety
mpich, Przestarzałe pakiety
mpich2, Przestarzałe pakiety
mysql-5.1, Przestarzałe pakiety
mysql-5.5, Przestarzałe pakiety
nag2, Przestarzałe pakiety
nscd, Obsługa LDAP
openerp-client, Przestarzałe pakiety
openerp-server, Przestarzałe pakiety
openerp-web, Przestarzałe pakiety
openjdk-7, Przestarzałe pakiety
openmpi, Przestarzałe pakiety
pdksh, Przejście z pdksh do mksh
perl-suid, Usunięty pakiet perl-suid
php-horde-*, Przestarzałe pakiety
php-kolab-filter, Przestarzałe pakiety
php-kolab-freebusy, Przestarzałe pakiety
php5-suhosin, Moduł Suhosin PHP
plasma-widget-networkmanagement, Zmiany w środowisku KDE
pootle, Przestarzałe pakiety
popularity-contest, Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
portmap, Przestarzałe pakiety
postgresql-8.4, Przestarzałe pakiety
postgresql-9.1, Przestarzałe pakiety
postgresql-plperl-8.4, Przestarzałe pakiety
puppetmaster, Kompatybilność Puppet 2.6 / 2.7
python2.5, Przestarzałe pakiety
python2.7, Przestarzałe pakiety
release-notes, Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
request-tracker3.6, Wersje Request Tracker
request-tracker3.8, Wersje Request Tracker
request-tracker4, Wersje Request Tracker
rpcbind, Przestarzałe pakiety
screen, Screen
slim, ConsoleKit i alternatywne menedżery logowania
sogo, Przestarzałe pakiety
sork-forwards-h3, Przestarzałe pakiety
sork-passwd-h3, Przestarzałe pakiety
sork-vacation-h3, Przestarzałe pakiety
sudo, Sudo
sudo-ldap, Obsługa LDAP
sun-java6, Przestarzałe pakiety
systemd, systemd
sysvinit, systemd
sysvinit-utils, Zmiany bootlogd
tinc, Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
turba2, Przestarzałe pakiety
udev, Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów, Problemy z koordynacją w czasie rozruchu (oczekiwanie na główne urządzenie)
unscd, Obsługa LDAP
upgrade-reports, Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
uw-imapd, Przestarzałe pakiety
xdm, ConsoleKit i alternatywne menedżery logowania
xmlroff, Źródła niniejszego dokumentu
xserver-xorg-video-all, Przestarzałe pakiety
xserver-xorg-video-nv, Przestarzałe pakiety
xserver-xorg-video-radeonhd, Przestarzałe pakiety
xsltproc, Źródła niniejszego dokumentu
Perl, Co nowego w dystrybucji?
PHP, Co nowego w dystrybucji?
Pidgin, Co nowego w dystrybucji?
Postfix, Co nowego w dystrybucji?
PostgreSQL, Co nowego w dystrybucji?