[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ següent ]

Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a Alpha
Capítol 2 - Requeriments del sistema


Aquesta secció conté informació sobre el maquinari que necessiteu per a començar amb Debian. També trobareu enllaços amb més informació a sobre del maquinari suportat per GNU/Linux.


2.1 Maquinari suportat

Debian no imposa requeriments de maquinari més enllà que els del mateix nucli Linux i el conjunt d'eines de GNU. En tot cas, qualsevol arquitectura o plataforma a la que s'hagi portat el nucli Linux, la libc, el gcc, etc. i que tingui un port de Debian, podrà executar Debian. Si us plau aneu a les pàgines dels ports en http://www.debian.org/ports/alpha/ per a més detalls de l'arquitectura alpha i de com ha estat testada amb Debian.

Més que intentar descriure les diferents configuracions de maquinari suportades per Alpha, aquesta secció contindrà informació general i referències d'on trobar informació addicional.


2.1.1 Arquitectures suportades

Debian 3.0 suporta les once principals arquitectures i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com a "sabors".

   Arquitectura     | Nomenclatura de Debian / Sabor
   ---------------------+--------------------------------
   Intel basats en x86 | i386
             |  - vanilla
             |  - idepci
             |  - compact
             |  - bf2.4 (experimental)
             |
   Motorola 680x0:   | m68k
    - Atari      |  - atari
    - Amiga      |  - amiga
    - 68k Macintosh  |  - mac
    - VME       |  - bvme6000
             |  - mvme147
             |  - mvme16x
             |
   DEC Alpha      | alpha
             |  - generic
             |  - jensen
             |  - nautilus
             |
   Sun SPARC      | sparc
             |  - sparc32
             |  - sparc64
             |
   ARM i StrongARM   | arm
             |  - netwinder
             |  - riscpc
             |  - shark
             |  - lart
             |
   IBM/Motorola PowerPC | powerpc
    - CHRP       |  - chrp
    - PowerMac     |  - powermac, new-powermac
    - PReP       |  - prep
    - APUS       |  - apus
             |
   HP PA-RISC      | hppa
    - PA-RISC 1.1   |  - 32
    - PA-RISC 2.0   |  - 64
             |
   Intel basats en ia64 | ia64
             |
   MIPS (big endian)  | mips
    - SGI Indy/I2   | - r4k-ip22
             |
   MIPS (little endian) | mipsel
    - DEC Decstation  | - r4k-kn04
             | - r3k-kn02
             |
   IBM S/390      | s390
             | - tape
             | - vmrdr
             |
   ---------------------+----------------------------

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura alpha. Per a veure la informació de qualsevol de les altres arquitectures suportades per Debian mireu les pàgines de Debian-Ports (Pàgines específiques de les arquitectures).


2.1.2 Suport CPU, plaques base i vídeo

Informació completa referent al suport DEC Alpha podeu trobar-la en el Linux Alpha HOWTO. El propòsit d'aquesta secció és el descriure els sistemes suportats pels discs d'arrencada.

Les màquines Alpha es troben subdividides en diferents tipus de sistemes donat a que hi han un cert nombre de generacions de plaques base i xips suportats. Sistemes diferents ("sub-architectures") sovint solen tenir una enginyeria i capacitats diferents. En conseqüència, el procés d'instal·lació i arrencada pot variar en més d'un punt, d'un sistema a l'altra.

La següent taula llista els tipus de sistemes suportats pel sistema d'instal·lació Debian. La taula també indica el nom en clau per a aquests tipus de sistemes. Necessitareu saber el nom en codi per a quan realment comenceu el procés d'instal·lació:

   Tipus de maquinari       Àlias         Imatge MILO
   ==================       =====         ===========
   
   ALCOR
    AlphaStation 500 5/266.300  Maverick        alcor
    AlphaStation 500 5/333...500 Bret          alcor
    AlphaStation 600/266...300  Alcor          alcor
    AlphaStation 600/300...433  XLT           xlt
   
   BOOK1
    AlphaBook1 (portàtil)     Alphabook1/Burns    book1
   
   AVANTI
    AlphaStation 200 4/100...166 Mustang         avanti
    AlphaStation 200 4/233    Mustang+        avanti
    AlphaStation 205 4/133...333 LX3           avanti
    AlphaStation 250 4/300    M3+           avanti
    AlphaStation 255 4/133...333 LX3+          avanti
    AlphaStation 300 4/266    Melmac         avanti
    AlphaStation 400 4/166    Chinet         avanti
    AlphaStation 400 4/233...300 Avanti         avanti
   
   EB164
    AlphaPC164          PC164          pc164
    AlphaPC164-LX         LX164          lx164
    AlphaPC164-SX         SX164          sx164
    EB164             EB164          eb164
   
   EB64+
    AlphaPC64           Cabriolet        cabriolet
    AlphaPCI64          Cabriolet        cabriolet
    EB64+             EB64+          eb64p
   
   EB66
    EB66             EB66          eb66
    EB66+             EB66+          eb66p
   
   JENSEN
    DEC 2000 Model 300(S)     Jensen         N/A
    DEC 2000 Model 500      Culzen         N/A
    DECpc 150           Jensen         N/A
   
   MIATA
    Personal WorkStation 433a   Miata          miata
    Personal WorkStation 433au  Miata          miata
    Personal WorkStation 466au  Miata          miata
    Personal WorkStation 500a   Miata          miata
    Personal WorkStation 500au  Miata          miata
    Personal WorkStation 550au  Miata          miata
    Personal WorkStation 600a   Miata          miata
    Personal WorkStation 600au  Miata          miata
   
   MIKASA
    AlphaServer 1000 4/200    Mikasa         mikasa
    AlphaServer 1000 4/233..266  Mikasa+         mikasa
    AlphaServer 1000 5/300    Mikasa-Pinnacle     mikasa
    AlphaServer 1000 5/300    Mikasa-Primo      mikasa
   
   NAUTILUS
    UP1000            Nautilus        N/A
    UP1100            Galaxy-Train/Nautilus Jr. N/A
   
   NONAME
    AXPpci33           Noname         noname
    UDB              Multia         noname
   
   NORITAKE
    AlphaServer 1000A 4/233...266 Noritake        N/A
    AlphaServer 1000A 5/300    Noritake-Pinnacle    N/A
    AlphaServer 1000A 5/333...500 Noritake-Primo     N/A
    AlphaServer 800 5/333...500  Corelle         N/A
    AlphaStation 600 A      Alcor-Primo       N/A
    Digital Server 3300      Corelle         N/A
    Digital Server 3300R     Corelle         N/A
   
   PLATFORM 2000
    P2K              P2K           p2k
   
   RAWHIDE
    AlphaServer 1200 5/xxx    Tincup/DaVinci     N/A
    AlphaServer 4000 5/xxx    Wrangler/Durango    N/A
    AlphaServer 4100 5/xxx    Dodge          N/A
    Digital Server 5300      Tincup/DaVinci     N/A
    Digital Server 7300      Dodge          N/A
   
   RUFFIAN
    DeskStation AlphaPC164-UX   Ruffian         ruffian
    DeskStation RPL164-2     Ruffian         ruffian
    DeskStation RPL164-4     Ruffian         ruffian
    DeskStation RPX164-2     Ruffian         ruffian
    DeskStation RPX164-4     Ruffian         ruffian
    Samsung AlphaPC164-BX     Ruffian         ruffian
   
   SABLE
    AlphaServer 2000 4/xxx    Demi-Sable       N/A
    AlphaServer 2000 5/xxx    Demi-Gamma-Sable    N/A
    AlphaServer 2100 4/xxx    Sable          N/A
    AlphaServer 2100 5/xxx    Gamma-Sable       N/A
   
   TAKARA
    21164 PICMG SBC        Takara         takara
   
   TITAN
    AlphaServer ES45       Privateer        N/A
    DESCONEGUT          Yukon          N/A
   
   TSUNAMI
    AlphaServer DS10       Webbrick        N/A
    AlphaServer DS20       Catamaran/Goldrush   N/A
    AlphaServer DS20E       Goldrack        N/A
    AlphaServer ES40       Clipper         N/A
    DP264             DP264          N/A
    SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC Eiger          N/A
    DESCONEGUT          Warhol         N/A
    DESCONEGUT          Windjammer       N/A
    UP2000            Swordfish        N/A
    XP1000            Monet/Brisbane     N/A
    XP900             Webbrick        N/A
   
   WILDFIRE
    AlphaServer GS160       Wildfire        N/A
    AlphaServer GS320       Wildfire        N/A
   
   XL
    XL-233...266         XL           xl

2.1.2.1 Targetes gràfiques

El suport Debian per a interfícies gràfiques serà determinat pel suport trobat en el conjunt del sistema X11 en les XFree86. Les noves ranures d'espansió (slots) de vídeo AGP actualment són una modificació de l'especificació PCI i moltes targetes AGP funcionen sota XFree86. Detalls sobre els busos gràfics suportats, targetes, monitors i punters podeu trovar-los en http://www.xfree86.org/. Debian 3.0 ve amb la revisió X11 4.1.0.


2.1.3 Múltiples processadors

El suport multiprocessador (multi-processor) — també anomenat "multiprocessament simètric" (symmetric multi-processing) o SMP — està suportat per aquesta arquitectura. De tota manera l'estàndard Debian 3.0 de la imatge del nucli no suporta SMP. Això no hauria d'impedir la instal·lació, donat que aquest estàndard, sense SMP hauria de poder arrencar aquests sistemes; el nucli simplement sols usarà la primera CPU.

Per a aprofitar l'avantatge dels múltiples processadors, tindreu que substituir el nucli estàndard de Debian. Podeu trobar una discussió de com fer això en; Compilació d'un nou nucli, Secció 9.5. En aquest moment (versió del nucli 2.2.22) la manera d'habilitar el SMP és seleccionant "symmetric multi-processing" (multiprocessament simètric) en la secció "General" de la configuració del nucli.


2.2 Medi d'instal·lació

En molts casos, tindreu que fer la primera arrencada des de disquets, usant el disquet de rescat. Generalment, tot el que necessitareu serà una unitat de disquet de 3.5 polsades d'alta densitat (high-density 1440 k).

La instal·lació des de CD-ROM està suportada per algunes arquitectures. En màquines amb suport d'arrencada des de CD-ROM, hauríeu de ser capaços de fer una completa floppy-less instal·lació. Fins i tot si el vostre sistema no suporta l'arrencada des de CD-ROM, podreu usar-los conjuntament amb d'altres tècniques per a instal·lar el vostre sistema, una vegada que hagueu iniciat l'arrencada amb un altre mètode; feu un cop d'ull a Arrencant des d'un CD-ROM, Secció 5.4.

Instal·lar des de discs locals es una altra opció per a moltes arquitectures.

També podeu iniciar l'arrencada del vostre sistema sobre la xarxa. Instal·lar sense disc, iniciant l'arrencada des de la xarxa i muntant mitjançant NFS tots els sistemes de fitxers locals, és l'altre opció -- probablement necessitareu un mínim de 16MB de RAM per a aquesta opció. Després de que el nucli del sistema operatiu estigui instal·lat, podreu instal·lar la resta del vostre sistema mitjançant qualsevol altre connexió a la xarxa (incloënt-hi PPP després d'instal·lar el sistema base), via FTP, HTTP o NFS.


2.2.1 Sistemes d'emmagatzemament suportats

Els discs d'arrencada Debian contenen un nucli construit per a maximitzar el nombre de sistemes en els que pugui funcionar. Desafortunadament, això fa al nucli més gran, amb una gran quantitat de controladors que mai seran usats per la vostra màquina (doneu un cop d'ull a Compilació d'un nou nucli, Secció 9.5 per a saber com construir el vostre propi nucli). Tot i així, és desitjable suportar el més ampli rang de dispositius possible per a assegurar-se de que podreu instal·lar en la major diversitat de maquinari possible. Qualsevol sistema d'emmagatzemament suportat pel nucli Linux també està suportat pel sistema d'arrencada. Les següents controladores SCSI estan suportades en el nucli per defecte:

Els discs IDE també estan suportats. Noteu que, tot i això, en molts sistemes la consola SRM és incapaç d'iniciar l'arrencada des de dispositius IDE i el Jensen és incapaç d'iniciar l'arrencada des de disquets. (mireu en http://www.linuxalpha.org/faq/FAQ-9.html per a més informació de com iniciar l'arrencada en Jensen)


2.3 Requeriments de memòria i d'espai en disc

Com a mínim haureu de tenir 16MB de memòria i 110MB d'espai al disc dur. Per a un sistema mínim basat en consola (tots els paquets estàndard), es requeriran 250MB. Si voleu instal·lar una quantitat raonable de programari, incloënt-hi el sistema X Window i alguns programes i llibreries de desenvolupament, necessitareu 400MB com a mínim. Per a una instal·lació més o menys completa, necessitareu al voltant dels 800MB. Per a instal·lar tot el disponible en Debian, probablement necessitareu al voltant d'uns 2 GB. Actualment instal·lar-ho tot no té sentit, donat que molts paquets tenen conflictes amb d'altres.


2.4 Maquinari de connectivitat a la xarxa

Qualsevol targeta d'interfície per a xarxa (NIC) suportada pel nucli Linux també hauria d'estar-ho pels disquets d'arrencada. S'ha compilat directament a dins del nucli el suport per al DECChip (Tulip) Ethernet de molts models Alpha. Per a d'altres targetes pot ser necessitareu carregar el vostre controlador com a mòdul.


2.5 Perifèrics i demés maquinari

Linux suporta una llarga varietat de dispositius de maquinari com ara ratolins, impresores, escàners, dispositius PCMCIA i USB. Tot i això, molts d'aquests dispositius no són requerits per a instal·lar el sistema. Aquesta secció conté informació a sobre dels perifèrics específics no suportats pel sistema d'instal·lació, encara que poden estar suportats per Linux.


2.6 Adquirint maquinari específic per a GNU/Linux

Ja hi han venedors que distribueixen els seus sistemes amb Debian o alguna altra distribució de GNU/Linux preinstal·lada. Potser tindreu que pagar més per aquest privilegi, però el fer-ho així us assegurarà que aquest maquinari està completament suportat per GNU/Linux.

Tant si compreu un sistema amb Linux preinstal·lat com sinó o fins i tot un sistema usat, és important comprovar que el seu maquinari està suportat pel nucli Linux. Cerqueu el vostre maquinari en la llista de components citada anteriorment. Feu saber al vostre venedor que esteu comprant per a un sistema Linux. Doneu suport als venedors que es mostrin amables amb el maquinari Linux.


2.6.1 Eviteu maquinari tancat o propietari

Alguns fabricants de maquinari simplement no diuen com escriure controladors pel seu maquinari. D'altres no permeten l'acces a la documentació sense un acord de no divulgació que eviti que alliverem el codi font en Linux.

Donat a que no ens han concedit l'acces a la documentació d'aquests dispositius, simplement no funcionaran sota Linux. Podeu ajudar demanant als fabricants d'aquest maquinari que alliberin la documentació. Si una gran quantitat de gent pregunta, llavors aquests s'adonaran de que la comunitat del programari lliure és un mercat important.


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ següent ]

Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a Alpha

versió 3.0.24, 18 December, 2002

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo