[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ següent ]

Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a Alpha


Resum

Aquest document conté les instruccions d'instal·lació per a la versió 3.0 del sistema Debian GNU/Linux per a l'arquitectura Alpha ("alpha"). També conté les referències per a més informació i informació de com esprémer al màxim el vostre nou sistema Debian. Els procediments d'aquest document no s'han d'usar per a actualitzar sistemes existents; si esteu actualitzant, vegeu les Notes de versió per a Debian 3.0.


Nota de Copyright

Aquest document pot ésser distribuït i modificat sota els termes de la Llicència Pública General GNU (GPL).
© 1996 Bruce Perens
© 1996, 1997 Sven Rudolph
© 1998 Igor Grobman, James Treacy
© 1998–2002 Adam Di Carlo

Aquest manual és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General GNU publicada per la Free Software Foundation; en qualsevol versió (es la vostra opció), versió 2 o qualsevol versió posterior.

Aquest manual és distribueix amb l'ànim de que pugui ser-vos útil, però sense cap garantia; ni tant sols la implicita de ser comercial i o modificat per a propòsits particulars. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

Una còpia de la Llicència Pública General GNU està disponible en /usr/share/common-licenses/GPL en la distribució Debian GNU/Linux o en la World Wide Web al lloc web de GNU. També podeu obtindre-la escrivint a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Es requereix que el degut reconeixement s'atribueixi a Debian i als autors d'aquest document així com de tots els materials derivats a partir d'aquest. Si modifiqueu i milloreu aquest document us requerim una notificació als autors d'aquest document, via debian-boot@lists.debian.org.

La taula per a arquitectures Alpha es deriva de la informació aportada per en Jay Estabrook, amb el seu amable permis.


Continguts


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ següent ]

Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a Alpha

versió 3.0.24, 18 December, 2002

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo