Debian GNU/Linux 3.0 -- Crèdits (o blasfèmies)

Sistema d'instal·lació

Molts desenvolupadors de Debian, traductors, documentadors, testers i usuaris han contribuit al desenvolupament del sistema d'instal·lació -- com a principal menció; Adam Di Carlo ha estat el mantenidor del boot-floppies durant el periode de la realització de Woody. Les altres contribucions més significants poden trobar-se en el fitxer Maintainers del paquet boot-floppies.

A la resta de Debian

Als desenvolupadors i molta d'altra gent que també hi han contribuit.