Debian GNU/Linux 3.0 – Ros (eller ris)

Installationssystem

Många Debianutvecklare, -översättare, -dokumenterare, -testare och -användare har bidragit till utvecklingen av installationssystemet – faktiskt allt för många att nämna vid namn. Adam Di Carlo var ansvarig för startdisketterna när Woody släpptes. Andra viktiga bidragslämnare finns i Maintainers-filen i boot-floppies-paketet.

Resten av Debian

Utvecklarna och alla andra som bidragit.