Дебиан ГНУ/Линукс 3.0 -- Последни поправки

Проблеми със сигурността

Дебиан екипа по сигурността основно прави обновленията на пакетите в стабилната версия, за които са идентифицирани проблеми свързани със сигурността. Моля консултирайте се със страниците по сигурността за повече информация относно всички потенциални проблеми със сигурността в `woody'.

Ако използвате APT, добавете долния ред в /etc/apt/sources.list, за да имате достъп до последните обновления свързани със сигурността:

  deb http://security.debian.org/ woody/updates main contrib non-free

След това, стартирайте apt-get update следвано от apt-get upgrade.

Минорни версии

Понякога, в случай на открити няколко критични проблема или обновления по сигурността, основната стабилна версия на дистрибуцията се обновява. Тези обновления обикновено се означават с минорна версия.

Прочетете ChangeLog (Журнал на промените) ChangeLog за non-US) за повече детайли по промените между 3.0r0 и 3.0r6.

Поправките на стабилната версия на дистрибуцията често преминават през продължителен тестов период, преди те да бъдат приети в архива. Въпреки това, тези поправки могат да бъдат открити винаги в dists/woody-proposed-updates директория на всяко Дебиан огледало на архива (както и на същото място на нашия non-US сървър и неговите огледала).

Ако използвате apt за да обновявате пакетите си, можете да инсталирате тези предложени, но неприети все още обновления, като добавите следния ред в /etc/apt/sources.list:

  # proposed additions for a 3.0 point release
  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free
  deb http://archive.debian.org/debian-non-US proposed-updates/non-US main contrib non-free

След това стартирайте apt-get update последвано от apt-get upgrade.

Неофициална поддръжка на дискови контролери, които не се разпознават от инсталатора

Някои системи с RAID контролери като Adaptec-2400A не се поддържат от инсталатора по подразбиране. Все пак можете да инсталирате Дебиан 3.0, като използвате bf2.4 опцията и предварително заредени (preloading) драйверни модули от този флопи диск.