Debian GNU/Linux 3.0 -- fejl

Sikkerhedsproblemer

Debians sikkerhedsteam opdaterer pakker i den stabile udgivelse, som de har fundet sikkerhedsproblemer i. Konsultér sikkerhedssiderne for oplysninger om alle sikkerhedsproblemer fundet i "woody".

Hvis du bruger APT kan du føje den følgende linie til /etc/apt/sources.list for at kunne hente de seneste opdateringer:

  deb http://security.debian.org/ woody/updates main contrib non-free

Kør dernæst apt-get update efterfulgt af apt-get upgrade.

Punktopdateringer

Nogle gange, i tilfælde af flere kritiske problemer eller sikkerhedsopdateringer, opdateres den udgivne distribution. Generelt indikeres dette ved hjælp af punktopdateringer ("point updates").

Se ændringsfilen ChangeLog (og ChangeLog til non-US) for detaljerede oplysninger om ændringer mellem 3.00r0 og 3.0r6.

Rettelser til den udgivne, stabile distribution gennemgår ofte en udvidet testperiode før de accepteres i arkivet. Men disse rettelser er tilgængelige i mappen dists/woody-proposed-updates i ethvert Debian-arkivspejl (og det samme sted på vores non-US-server og dens spejle).

Hvis du bruger apt til opdatering af dine pakker, kan du installere de forslåede opdateringer ("proposed updates") ved at tilføje følgende linie til /etc/apt/sources.list-filen:

  # foreslåede opdateringer til en 3.0-punktopdatering
  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free
  deb http://archive.debian.org/debian-non-US proposed-updates/non-US main contrib non- free

Kør derefter apt-get update efterfulgt af apt-get upgrade.

Uofficiel understøttelse af disk-controllere som ikke genkendes af installeringsprogrammet

Nogle få systemer med RAID-controllere som Adaptec-2400A understøttes ikke af standard-installeringsprogrammet. Du kan stadig installere Debian 3.0 ved hjælp af bf2.4 og forudindlæse driver-moduler fra denne diskette.