Debian GNU/Linux 3.0 – Errata

Säkerhetsfrågor

Debians säkerhetsgrupp ger ut uppdateringar till paket i den stabila utgåvan för vilka de upptäcker säkerhetsrelaterade problem. Se säkerhetssidorna för information om säkerhetsproblem som hittats i ”woody”.

Om du använder APT kan du använda följande rader i din /etc/apt/sources.list-fil för att nå de senaste säkerhetsuppdateringarna:

  deb http://security.debian.org/ woody/updates main contrib non-free

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Underutgåvor

Ibland, då det gäller flera kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, kan den släppta utgåvan uppdateras. Vanligtvis indikeras dessa som underutgåvor till huvudutgåvan.

Se ändringsloggen (samt ändringsloggen för non-US) för information om ändringarna mellan 3.0r0 och 3.0r6.

Rättelser till den släppta stabila utgåvan genomgår oftast en längre testperiod innan de accepteras att läggas till i arkivet. Dessa rättelser är dock tillgängliga i katalogen dists/woody-proposed-updates på valfri spegel av Debianarkivet (samt på motsvarande plats på vår non-US-server och dess speglar).

Om du använder apt för att uppdatera dina paket kan du installera de föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i din /etc/apt/sources.list:

  # föreslagna tillägg för en 3.0-underutgåva
  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free
  deb http://archive.debian.org/debian-non-US proposed-updates/non-US main contrib non-free

Kör sedan apt-get update följt av apt-get upgrade.

Inofficiellt stöd för diskstyrkort som inte känns igen av installationsprogrammet

Vissa system med RAID-styrkort, såsom Adaptec-2400A, stöds inte av det medföljande installationsprogrammet. Du kan ändå installera Debian 3.0 med bf2.4-varianten om du förinladdar moduler från denna diskett.