[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ següent ]

Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a PA-RISC
Capítol 11 - Apèndix


11.1 Informació addicional


11.1.1 Informació addicional

Una font general d'informació de Linux és el Projecte de documentació de Linux (LDP). Allí trobareu els COM ES FA i punters cap a d'altres informacions força importants sobre les parts d'un sistema GNU/Linux.


11.2 Obtenció de Debian GNU/Linux


11.2.1 Joc de CD Oficials de Debian GNU/Linux

Si voleu comprar un joc de CD per a instal·lar el sistema Debian GNU/Linux des del CD-ROM hauríeu de fer una ullada a la Pàgina de proveïdors de CD. Allí aconseguireu una llista d'adreces on es ven Debian GNU/Linux en CD-ROM. La llista s'organitza per països per tal de que no tingueu problemes per a trobar un proveïdor proper a vosaltres.


11.2.2 Rèpliques de Debian

Si viviu fora dels EUA i voleu descarregar paquets Debian, també podeu utilitzar una de les diverses rèpliques que es troben fora dels EUA. Una llista de països i de les rèpliques es pot trobar al Lloc web dels servidors FTP Debian.


11.2.3 Descripció de la instal·lació del sistema de fitxers

Aquesta secció conté una llista que recull els fitxers que podeu trobar al directori disks-hppa. Els fitxers que necessitareu baixar dependran de l'opció d'arrencada de la instal·lació i el mitjà d'instal·lació del sistema operatiu que hagueu escollit.

La majoria dels fitxers són imatges dels disquets; és a dir, un únic fitxer que es pot escriure al disc per a crear els disquets necessaris. Aquestes imatges, òbviament, depenen de la mida de la informació dels disquets. Per exemple, 1.44 MB és la quantitat normal de dades corresponent als disquets de 3.5 polzades. Aquesta és l'única mida de disquets suportats per a la vostra arquitectura. Les imatges pels disquests de 1.44MB es poden trobar al directori images-1.44.

Si utilitzeu un navedador des d'un ordinador en xarxa per a llegir aquest document, podeu recuperar els fitxers seleccionant els seus noms al vostre navegador. Depenent del vostre navegador podeu necessitar fer alguna acció especial per a baixar directament el fitxer, en mode de binari raw. Per exemple, amb Nescape necessiteu apretar la tecla de majúscules quan feu un clic sobre l'URL per a rebre el fitxer. Els fitxers poden ser baixats des de les URL d'aquest document, que són dins el directori del servidor de www .../current o els podeu recuperar via ftp des de ftp://ftp.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-hppa/current/. També podeu utilitzar el directori corresponent d'una de les rèpliques de Debian.


11.2.3.1 Fitxers per a l'arrencada inicial del sistema

imatges del disquet de rescat:
.../current/32/images-1.44/rescue.bin
.../current/64/images-1.44/rescue.bin
Aquestes són les imatges del disc "Rescue Floppy". El disquet de rescat s'utilitza per a la instal·lació inicial i per a emergències, com ara quan el vostre sistema no arrenca per qualsevol motiu. Per tant, és recomanable que escriviu la imatge del disc al disquet inclús sinó utilitzeu disquets per a la instal·lació.
Imatge arrel (Root image(s)):
.../current/root.bin
Aquest fitxer conté una imatge d'un sistema de fitxers temporal que es carregarà a la memòria quan arranqueu des del disquet de rescat (floppy disc). Aquest s'utilitza per a instal·lacions des del CD-ROM, disc dur i des de disquets.
imatges d'arrencada TFTP
.../current/lifimage
Imatges d'arrencada utilitzades per a arrencar en xarxa, mireu Preparant els fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP, Secció 4.4. Generalment, contenen el nucli Linux i el sistema de fitxers arrel root.bin.

11.2.3.2 Fitxers del nucli Linux

Aquesta és la imatge del nucli Linux utilitzada per a instal·lacions des del disc dur. No la necessitareu si esteu instal·lant des de disquets.

.../current/32/linux.bin
.../current/64/linux.bin
Linux kernel files.

11.2.3.3 Fitxers dels controladors

Aquests fitxers contenen els mòduls del nucli, o controladors, per a tots els tipus de maquinari que no són necessaris per a l'arrencada. Aconseguir els controladors que voleu és un procés amb dues passes: primer identifiqueu un arxiu dels controladors que voleu utilitzar i aleshores seleccioneu el controlador en particular que voleu.

Els disquets amb l'arxiu de controladors no s'usen fins després que el disc dur hagi estat particionat i el nucli estigui correctament instal·lat. Si heu de manaster d'algun controlador en particular per a l'arrencada inicial de la vostra subarquitectura o per accedir al disc dur, escolliu un nucli amb els controladors necessaris compilats i subministreu-li els paràmetres d'arrencada correctes. Si us plau mireu en Arguments dels paràmetres d'arrencada, Secció 5.1.

Recordeu que el vostre fitxer de controladors ha de ser conseqüent amb la vostra elecció inicial del nucli.

Imatges dels disquets de controladors (drivers)
unknown
Aquestes són les imatges de disc dels disquets de controladors.
Arxiu dels disquets de controladors (drivers)
.../current/32/drivers.tgz
.../current/64/drivers.tgz
Sinó esteu limitats als disquets, escolliu un d'aquests fitxers.

11.2.3.4 Fitxers d'instal·lació del sistema base de Debian

Aquests són els fitxers necessaris sols per a ordinadors amb una connexió de xarxa o amb aquest maquinari de xarxa no suportat. Aquests fitxers contenen els programes necessaris per a un sistema operatiu GNU/Linux bàsic. Sovint el contingut d'aquests fitxers pot obtindres automàticament mitjançant l'instal·lador a través d'una connexió a la xarxa funcional.

"Tarball" de l'arxiu del sistema base
.../base-images-current/basedebs.tar
Sinó esteu limitats als disquets, escolliu aquest fitxer.

11.3 Dispositius Linux

A Linux teniu diversos fitxers especials sota el directori /dev. Aquests fitxers s'anomenen fitxers de dispositiu. Al món Unix l'accés al maquinari és diferent. Aquí teniu un fitxer especial que en realitat executa un controlador que al seu torn accedeix al maquinari. El fitxer de dispositiu és una interfície cap al veritable component del sistema. Els fitxers sota /dev també funcionen de forma diferent als fitxers normals. Tot seguit hi ha la llista dels fitxers de dispositiu més importants.

   fd0   Primera disquetera
   fd1   Segona disquetera
   hda	 Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE (Mestre)
   hdb	 Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE (Esclau)
   hdc	 Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE (Mestre)
   hdd	 Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE (Esclau)
   hda1   Primera partició al primer disc dur IDE
   hdd15  Quinzena partició al quart disc dur IDE
   sda   Disc dur SCSI d'ID SCSI més baix (p.e. 0)
   sdb   Disc dur SCSI amb l'ID SCSI següent a l'anterior (p.e. 1)
   sdc   Disc dur SCSI amb l'ID SCSI següent a l'anterior (p.e. 2)
   sda1   Primera partició al primer disc dur SCSI
   sdd10  Dècima partició del quart disc dur SCSI
   sr0   CD-ROM SCSI amb l'ID SCSI més baix
   sr1   CD-ROM SCSI amb els següent ID SCSI
   ttyS0  Port de serie 0, COM1 sota MS-DOS
   ttyS1  Port de serie 1, COM2 sota MS-DOS
   psaux  PS/2 dispositiu de ratolí
   gpmdata Pseudo dispositiu, retransmissor de dades des del dimoni GPM (ratolí)
   cdrom  Enllaç simbòlic al controlador del CD-ROM
   mouse  Enllaç simbòlic al fitxer controlador del ratolí
   null   Tot el que es dirigeix a aquest controlador desapareix
   zero   Aquest controlador dona una sortida on es poden llegir zeros sense parar

11.3.1 Configuració del vostre ratolí

El ratolí pot usar-se tant en la consola (amb gpm) com en l'escriptori de finestres X. Es poden usar els dos fent-los compatibles si s'usa el repetidor gpm per a permetre que la senyal fluexi cap al servidor X tal i com s'exposa:

   mouse => /dev/psaux => gpm => /dev/gpmdata -> /dev/mouse => X
       /dev/ttyS0       (repetidor)    (enllaç tou)
       /dev/ttyS1

Establir el protocol del repetidor en estat cru (en /etc/gpm.conf) configurant en X el protocol original del ratolí en /etc/X11/XF86Config o /etc/X11/XF86Config-4.

Aquest mètode d'usar gpm apropant-lo a X té alguns avantatges quan el ratolí és desendollat inesperadament. Simplement reinicieu grm amb

   user@debian:# /etc/init.d/gpm restart

el qual reconnectarà el ratolí al programari sense reiniciar X.

Si gpm és deshabilitat o no instal·lat per algun motiu, assegureu-vos d'establir que X llegeixi directament des del dispoditiu del ratolí (p.e. /dev/psaux). Per a detalls, referir-se al 3-Button Mouse mini-Howto en /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/3-Button-Mouse.gz, a man gpm, la /usr/share/doc/gpm/FAQ.gz i al README.mouse.


11.4 Espai en disc necessari segons les tasques

La instal·lació base de woody en l'ordinador de l'autor ha requerit de 117MB. La mida de tots els paquets descarregats era de 38MB; pel que llabors es fan necessaris 278MB d'espai per a instal·lar la base i tots els paquets estàndards.

La següent taula ens llista les mides reportades segons aptitude (que per cert és un un programa molt bonic) des de les tasques llistades en tasksel. El sistema usat per a cada figura ja tenia tots els paquets estàndards instal·lats. Tingueu en compte que algunes tasques es solapen entre elles, pel que la grandària total per a dues tasques juntes pot ser menor que la suma total dels números que us donem aquí.

   Tasca              Instal·lar Descarregar Espai necessari
                   Mida (MB)  Mida (MB) Instal·lat (MB)
   
   Entorn d'escriptori        345     118     463
   El X window system         78     36     114
   Jocs                49     14     63
   Debian Jr.             340     124     464
   Sistema de connexió (dialup)    28      8     36
   Sistema portàtil           3      1      4
   Aplicacions científiques      110     30     140
   
   C i C++               32     15     47
   Python               103     30     133
   Tcl/Tk               37     11     48
   fortran               10      4     14
   
   Servidor de fitxers         1      -      1
   Servidor de correu          4      3      7
   Servidor de notícies en usenet    6      2      8
   Servidor d'impressió        48     18     66
   Servidor convencional unix     55     19     74
   Servidor web             4      1      5
   
   Entorn TeX/LaTeX          171     64     235
   
   Entorn xinès simplificat      80     29     109
   Entorn xinès tradicional      166     68     234
   Entorn ciríl·lic          29     13     42
   Entorn francès           60     18     78
   Entorn alemany           31      9     40
   Entorn japonès           110     53     163
   Entorn coreà            178     72     250
   Entorn polonès           58     27     85
   Entorn rus             12      6     18
   Entorn castellà           15      4     19

11.5 Efectes de Verbose i Quiet

Aquests són els efectes de l'argument d'arrencada verbose per a woody:

Aquests són els efectes de l'argument d'arrencada quiet per a woody:


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ següent ]

Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a PA-RISC

versió 3.0.24, 18 December, 2002

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo