[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ següent ]

Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a PA-RISC
Capítol 7 - Instal·lant el nucli i la base del sistema operatiu


7.1 ``Instal·lar nucli i els mòduls dels controladors''

La següent passa tindria que ser instal·lar un nucli i els seus mòduls en el vostre nou sistema.

S'us oferirà un menú de dispositius des dels quals podeu instal·lar el nucli i una opció per a instal·lar usant la xarxa. Podeu usar qualsevol dispositiu dels que estiguin disponibles, ja que no estareu restringit a l'us del mateix medi que vàreu usar per a muntar (mireu en Obtenir un medi del sistema d'instal·lació, Capítol 4).

Noteu que les opcions presentades variaran depenent del maquinari detectat pel dbootstrap. Si esteu instal·lant des d'un CD-ROM oficial, el programa tindria que alinear-lo automàticament, sense preguntar des de quin dispositiu desitgeu instal·lar (a menys que arrenqueu amb l'argument verbose). Quan s'us pregunti pel CD-ROM, assegureu-vos de que es trova a dins de la unitat lectora de CD.

Si esteu instal·lant des d'un sistema de fitxers local, tindreu que escollir entre dues opcions. Seleccioneu "disc dur" si la partició de disc no està muntada; seleccioneu "muntada" si ho està. En ambdos casos, el sistema primer mirarà alguns fitxers en dists/woody/main/disks-hppa/current. Sinó trobés aquests fitxers, llavors us preguntaria per ``Seleccioneu la ruta al arxiu de Debian'' — aquest és el directori a on el disc desa els fitxers requerits per la instal·lació. Si teniu una rèplica local de l'arxiu de Debian, podreu usar-la per a indicar-li aquest directori, que sovint serà /archive/debian. Aquests arxius és caracteritzen per l'estructura dels directoris, tal com a debian/dists/woody/main/disks-hppa/current. Podeu escrure-li la ruta manualment o usar el botó <...> per a navegar a través de l'arbre del sistema de fitxers.

Continuant la discussió d'instal·lar des d'un disc local o medi similar (com ara NFS), seguidament se us preguntarà pel directori que conté els fitxers necessaris (els quals han d'estar basats en la vostra subarquitectura). Noteu que el sistema pot ser força insistent amb que els fitxers apareguin en la posició exacta indicada, inclosos els subdirectoris. Mireu la bitàcola en la tty3 (mireu en Usant la shell i mirant la bitàcola (els log), Secció 5.6.1) a on dbootstrap deixarà un registre amb la localització dels fitxers que està cercant.

Si apareix l'opció "default" (per defecte), llavors l'haurieu d'usar. Sinó, escolliu l'opció "list" (llistar) per a deixar que dbootstrap intenti trobar per si mateix els fitxers (però noteu que això pot ser molt lent si munteu sobre NFS). Com a últim recurs, useu l'opció "manual" per a especificar-li el directori manualment.

Si esteu instal·lant des de disquets, necessitareu el disquet de rescat (que probablement estigui ja en la unitat), seguit dels disquets de controladors.

Si desitgeu instal·lar el nucli i mòduls des de la xarxa, podreu fer-ho usant les opcions "xarxa" (HTTP) o "NFS". Les vostres interfícies de xarxa han d'estar suportades pel nucli estàndard (mireu en Perifèrics i demés maquinari, Secció 2.5). Si l'opció "NFS" no apareix, haureu de seleccionar ``Cancel·lar'' i retrocedir per a seleccionar la passa ``Configurar la xarxa'' (mireu ``Configurar la xarxa'', Secció 7.6) i torneu-la a executar.


7.2 NFS

Seleccioneu l'opció "NFS" i informeu al dbootstrap de la ruta del vostre servidor NFS. Assumim que teniu les imatges dels disquets de rescat i controladors en la seva localització correcta del servidor NFS, aquests fitxers hauran d'estar disponibles per a poder instal·lar el nucli i els mòduls. El sistema de fitxers NFS serà muntat sota /instmnt. Seleccioneu la localització d'aquests fitxers tal com per a "disc dur" o "muntat".


7.3 Xarxa

Seleccioneu l'opció "xarxa" i informeu al dbootstrap de la URL i ruta de l'arxiu de Debian. Generalment per defecte funcionarà correctament, i en qualsevol cas la part de la ruta serà possiblement correcta per a qualsevol rèplica oficial de Debian, tot i que podeu editar la part del servidor. També podeu escollir agafar els fitxers a través d'un servidor intermediari (proxy); sols entreu un servidor ...aquesta frase no està acabada...


7.4 Arrel NFS

Si esteu instal·lant des d'una estació de treball sense disc, haureu de tenir configurada la vostra xarxa tal i com es descriu en ``Configurar la xarxa'', Secció 7.6. Hauríeu de tenir l'opció d'instal·lar el nucli i els mòduls des de NFS. Procediu usant l'opció "NFS" tal i com s'ha descrit anteriorment.

Potser necessitareu fer d'altres passes per a d'altres medis d'instal·lació.


7.5 ``Configurar els mòduls dels controladors dels dispositius''

Seleccioneu l'opció del menú ``Configurar els mòduls dels controladors dels dispositius'' per a configurar els controladors (drivers) de dispositiu, que són els mòduls del nucli.

Primer s'us preguntarà si voleu carregar mòduls de nucli addicionals des del disquet aportat pel venedor. Podeu saltar-vos aquesta passa, donat que sols és útil si hi han alguns mòduls propietàris addicionals necessaris pel vostre maquinari (per exemple, per a controladores específiques SCSI). Això cercarà mòduls en el disquet en localitzacions com ara /lib/modules/misc (a on misc pot ser qualsevol secció dels mòduls del nucli estàndard). Qualsevol d'aquests fitxers pot ser copiat al disc durant la instal·lació, per a poder-los configurar en la següent passa.

Seguidament s'executarà el programa modconf, és un simple programa que mostra per seccions els diferents mòduls del nucli i que us permetrà passar per les diverses seccions del nucli escollint els mòduls que desitgeu instal·lar.

Us recomanem que sols configureu els dispositius requerits pel procés d'instal·lació i que no han estat detectats pel nucli. Molta gent no necessitarà configurar cap mòdul del nucli.

Per exemple, podeu necessitar-lo explícitament per a carregar el controlador de la targeta de la interfície de treball des de la secció xarxa, un controlador de disc SCSI de la secció scsi o un controlador propietari del CD-ROM en la secció cdrom. Els dispositius que configureu seran carregats automàticament quan el vostre sistema s'iniciï.

Alguns mòduls poden requerir paràmetres. Per a veure els paràmetres més rellevants, tindreu que consultar la documentació pels controladors del nucli.

Una vegada el sistema hagi estat instal·lat en qualsevol moment podreu reconfigurar els vostres mòduls usant el programa modconf.


7.6 ``Configurar la xarxa''

Si el sistema d'instal·lació no detecta que teniu un dispositiu de xarxa disponible, s'us mostrarà la passa ``Configurar el nom de la màquina (hostname)''. Encara que no tingueu una xarxa o si la vostra connexió de xarxa va amunt i avall dinàmicament (p.e. useu dialup) la vostra màquina necessitarà un nom per a trucar-se a si mateixa.

Si el sistema d'instal·lació detecta un dispositiu de xarxa, s'us presentarà la passa ``Configurar la xarxa''. Si el sistema no us permet efectuar aquesta passa, llavors això vol dir que no veu cap dispositiu de xarxa present. Si teniu un dispositiu de xarxa, significarà que probablement heu fet cas omís de la configuració del dispositiu de xarxa en ``Configurar els mòduls dels controladors dels dispositius'', Secció 7.5. Torneu a aquesta passa i cerqueu en els dispositius de la secció xarxa.

Quan entreu a la passa ``Configurar la xarxa'', si el sistema detecta que teniu més d'un dispositiu de xarxa, s'us preguntarà si voleu configurar-lo. Podeu configurar-ne només un. Després de la instal·lació, podreu configurar les interfícies addicionals — mireu la pàgina del manual interfaces(5).

Més tard dbootstrap us preguntarà si voleu usar un servidor DHCP o BOOTP per a configurar la xarxa. Si podeu, tindríeu que dir ``Sí'', ja que això us permetrà saltar-vos la resta de la següent secció. Hauríeu de poder veure el missatge ``La xarxa s'ha configurat correctament utilitzant DHCP/BOOTP.''. Passan a ``Instal·lar el sistema base'', Secció 7.7. Si la configuració falla, comproveu els cables i la bitàcola de la tty3 o seguiu endavant i configureu la xarxa manualment.

Per a configurar la xarxa a mà, dbootstrap us preguntarà a sobre de la vostra xarxa; ompliu les respostes amb la Informació que necessitareu, Secció 3.3. El sistema també us resumirà la informació de la xarxa i us demanarà confirmació. Després tindreu que especificar el dispositiu de la xarxa usat per la vostra xarxa primària. Usualment, això serà "eth0" (el primer dispositiu Ethernet).

Alguns detalls tècnics que podeu, o no, trobar útils: el programa assumeix que l'adreça IP de la xarxa és la conjunció (AND) bit a bit de l'adreça IP del sistema i la màscara de xarxa. Prendrà com a adreça de difusió (broadcast) la disjunció (OR) bit a bit del l'adreça IP del vostre sistema amb la negació (NOT) bit a bit de la màscara de xarxa. Assumirà que el vostre sistema passarel·la (gateway) és també el vostre servidor DNS. Sinó podeu esbrinar qualsevol d'aquestes respostes, useu les suggerides pel sistema — podreu canviar-les un cop hagueu instal·lat el sistema, si fos necessari, editant /etc/network/interfaces. Alternativament, podreu instal·lar etherconf, amb el que podreu configurar la vostra xarxa.


7.7 ``Instal·lar el sistema base''

La següent passa és per a instal·lar el sistema base. El sistema base és un joc mínim dels paquets necessaris, ja que per si mateixos proveeixen d'una funcionalitat bàsica al sistema. Ocupen per sota dels 70MB.

Durant la passa ``Instal·lar el sistema base'', sinó esteu instal·lant des d'un CD-ROM, s'us oferirà un menú dels dispositius des dels quals podeu instal·lar el sistema base. Haureu de seleccionar el medi apropiat per a la instal·lació. Si esteu instal·lant des d'un CD-ROM oficial, quan se us pregunti simplement inseriu-lo.

Si esteu instal·lant el sistema base des de la xarxa, noteu que en aquest moment algunes de les passes poden ser crítiques i no tenir un progrés evident. Particularment, al rebre el Packages.gz i durant la instal·lació de la base i dels paquets essencials, tots aquests processos poden semblar aturats; allargant una mica la instal·lació. Podreu usar df -h en la segona terminal per a assegurar-vos de que el contingut dels vostre disc canvia progresivament.

Tot i això, si la instal·lació es queda aturada al rebre un fitxer anomenat Release, ja podreu assumir que els fitxers de la xarxa no s'han trobat o que hi ha algun problema al respecte.

Si esteu instal·lant el sistema base des del vostre disc dur, l'instal·lador assenyalarà la situació en el disc de basedebs.tar, amb un procediment semblant al d'instal·lació del nucli i els mòduls.


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ següent ]

Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a PA-RISC

versió 3.0.24, 18 December, 2002

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo