Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a PA-RISC
Notes al peu

1

Observeu que el projecte Debian, com a concessió pragmàtica cap els seus usuaris, comporta que alguns paquets disponibles no compleixin els nostres criteris per a ser considerats lliures. Aquests paquets no són part de la distribució oficial, tanmateix, es troben disponibles des de contrib o non-free a la zona de rèpliques de Debian o en la tercera part dels CD-ROM; mireu les Debian FAQ, sota de "The Debian FTP archives" (Els arxius FTP de Debian), per a més informació sobre la disposició i el contingut dels arxius.

2

Per més informació de com trobar, desempaquetar i construir binaris des dels paquets font de Debian, mireu les Debian FAQ, sobre "Basics of the Debian Package Management System" (Informació bàsica sobre el sistema Debian de gestió de paquets).

3

Tècnicament, es munta a /target i quan arrenqueu el sistema aquesta esdevindrà /.

4

Noteu que l'actual programa per a instal·lar paquets s'anomena dpkg. Tot i així, aquest paquet és una utilitat de més baix nivell. apt-get invocarà a dpkg apropiadament; això seria d'un nivell més alt, tot i això, donat que sap quins altres paquets són requerits per a instal·lar el paquet inicial, així com prendre els paquets des del CD, la xarxa o a on sempre.


Instal·lació de Debian GNU/Linux 3.0 per a PA-RISC

versió 3.0.24, 18 December, 2002

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo