[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ següent ]

Notes del llançament de Debian GNU/Linux 3.0 («woody»), PA-RISC
Capítol 1 - Què hi ha de nou en Debian GNU/Linux 3.0


[La versió més recent d'aquest document es troba disponible en http://www.debian.org/releases/stable/releasenotes. Si la vostra versió té més d'un mes, potser vos interesse obtenir-ne l'última.]

La distribució anterior de Debian GNU/Linux (Potato), amb versió 2.2, suportava sis arquitectures de computadors. La distribució actual suporta aquestes sis, més altres quatre, indicades avall amb un asterisc [*] al final. Ací teniu la llista completa d'arquitectures d'aquesta distribució:

Podeu llegir més sobre l'estat i la informació específica del port a la vostra arquitectura en les pàgines web dels ports de Debian.

Debian GNU/Linux 3.0 per a l'arquitectura PA-RISC es proporciona amb la versió 2.4.17 del nucli.


1.1 Què hi ha de nou en el sistema d'instal·lació?

La nova eina debootstrap obté, desempaqueta i extreu els paquets Debian GNU/Linux a l'hora de realitzar la instal·lació del sistema base. Açò és una millora sobre el sistema anterior d'instal·lació, que usava un arxiu de tar que contenia el sistema base. Aquest sistema permet actualitzar més dinàmicament el sistema base de la instal·lació.

El sistema de tasques ha estat reformat. Les tasques de la distribució anterior consistien en metapaquets (paquets que només són col·leccions d'altres paquets). El nou sistema usa unes capçaleres especials dins del sistema de paquets existent per a designar les tasques a què puga pertànyer cada paquet.

Açò permet una col·lecció major de tasques i és molt més fàcil instal·lar només determinats components de cada tasca, en comptes de la tasca completa.

Quasi tota la configuració d'instal·lació, així com la reconfiguració posterior, es realitza amb Debconf, que suporta diferents variants: un mètode no interactiu, un amb dialog (basat en curses), i una nova interfície d'usuari per a GNOME. El motor de Debconf també s'ha reformat i ara és més flexible que mai. Dit curt, Debconf fa rodar el món :)

Per obtenir detalls complets sobre el sistema d'instal·lació de Debian, es recomana a les usuàries i usuaris que lligen la guia d'instal·lació de Debian inclosa en el primer CD o en http://www.debian.org/releases/stable/installmanual


1.2 Què hi ha de nou en la distribució?

Les eines de Debian de gestió de paquets, apt i dpkg, han sigut enormement millorades en aquesta distribució. Ara apt permet fer pinning amb els paquets, de forma que es pot optar per prendre determinats paquets de distribucions diferents, e.g. «testing» o «unstable», però mantenint la majoria de paquets de la distribució «stable». APT obtindrà i instal·larà automàgicament els paquets de la distribució avançada que en depenguen tal i com se li va demanar. Hi ha disponible un COM ES FA sobre pinning amb APT.

S'han afegit les dependències de construcció per tal d'ajudar en la compil·lació dels paquets font. Podeu usar el mètode «build-dep» d'apt-get per tal d'obtenir tots aquells paquets necessaris per a construir un paquet, abans que comence la compil·lació.

Amb l'objectiu de reemplaçar l'envellit i molt vilipendiat, i malgrat això encara popular dselect, s'han desenvolupat moltes interfícies d'usuari d'apt al llarg del cicle de llançament de Woody. Les usuàries i usuaris amb interés poden fer una ullada al paquet aptitude.

Aquesta distribució de Debian GNU/Linux conté el molt millorat llançament 4.1 d'XFree86. Aquest suporta una quantitat major de maquinari, millora l'autodetecció de dispositius i proporciona un suport millorat de tecnologies avançades com Xinerama i l'acceleració 3D. El llançament 3.3.6 d'XFree86 es troba disponible opcionalment, per tal de suportar maquinari antic que XFree 4.1 ja no suporta.

Debian 3.0 és molt més segura que les distribucions anteriors. La instal·lació bàsica proporciona menys serveis innecessaris que podrien ser l'objectiu d'un atac. Debian 3.0 inclou moltes més aplicacions orientades a la seguretat, com administració de tallafocs, reforçament de servidors i detecció d'intrussions. El sistema d'empaquetament també ha estat millorat, de forma que es pot configurar per a comprovar automàticament les signatures digitals. Si açò s'activa, es refusarà la instal·lació de paquets Debian amb una signatura inadequada. Açò limita la possibilitat d'instal·lar cavalls de Troia i fa més fàcil i segura l'actualització automàtica de sistemes via Internet. Finalment, Debian proporciona documentació exhaustiva per a administradores i administradors que es preocupen per la seguretat, incloent el Securing Debian Manual del Projecte de Documentació de Debian (també disponible en el paquet harden-doc).

Debian 3.0 també es troba molt més internacionalitzada que les distribucions anteriors, gràcies al treball en curs dels equips de traducció de programari lliure. Debian inclou configuracions per defecte per a més idiomes que les distribucions anteriors, i més dels seus programes estan llests per a ser usats internacionalment. Açò inclou la instal·lació (boot-floppies), que ha sigut traduïda a uns quants idiomes. Hi ha molt de suport per al fracès, alemany, italià, japonès, portuguès, espanyol, català i danés, i hi ha més de quinze equips de traducció actius.

Debian GNU/Linux inclou per primera volta diversos navegadors gràfics lliures completament capacitats: Mozilla, Galeon i Konqueror. En incorporar per primera volta KDE 2.2, així com el nou llançament 1.4 de GNOME, l'aprovisionament d'entorns d'escriptori de Debian s'ha vist enormement millorat.

La distribució oficial de Debian GNU/Linux es proporciona en set CD amb binaris i un nombre semblant de CD de fonts. També hi ha disponible actualment una versió en DVD.


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ següent ]

Notes del llançament de Debian GNU/Linux 3.0 («woody»), PA-RISC

$Id: release-notes.ca.sgml,v 1.1 2003/01/04 00:37:56 joy Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford (actual)
debian-doc@lists.debian.org