[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ další ]

Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 3.0 (,,woody''), Intel x86
Kapitola 3 - Aktualizace předchozích verzí systému


3.1 Změny v systému


3.1.1 Přejmenované balíky

Následující balíky byly přejmenovány. U většiny případů byly adekvátně nastaveny závislosti mezi balíky, nebo byly vytvořeny ,,falešně (dummy) balíky''. Nové balíky by se měly instalovat zcela automaticky a v systému by měly bezpečně nahradit původní balíky. U balíků dojde k nahrazení i v případě, že vznikly z několika původních balíků sloučením do jednoho celku.

   
        gimp -> gimp1.2 (GIMP1.2 release only)
        dict-web1913 -> dictgcide
        amcl -> gnome-mud
        rstart -> xutils
        rstartd -> xutils
        xbookss -> xspecs
        xfonts-cjk -> xfonts-base
        xcontrib -> xbase-clients
        xlib6g-static -> xlibs-dev
        listar -> ecartis
        cln -> libcln2
        cln-dev -> libcln-dev
        pgp-i, pgp-us -> pgp
        cvs-doc -> cvs
        acm -> acm4
        user-ja -> language-env
        expect5.31, expect5.24 -> expect
        sgml-tools -> linuxdoc-tools
        sgmltools-2 -> sgmltools-lite
        bonnie -> bonnie++
        c2ps -> a2ps
        camlp4 -> ocaml
        corel-util -> nwutil
        crossfire-sounds -> crossfire-client-sounds
        cslatex, csplain, cstexfonts -> tetex
        cspsfonts -> tetex-extra
        custom-mule -> mule2-support
        docbook2x, cygnus-stylesheets -> docbook-utils
        db -> db2
        dgs -> xfree86
        docbook-stylesheets -> docbook-dsssl
        genius, drgeo -> drgenius
        egcs1.0 -> egcs1.1
        emacs19 -> emacs20
        f77reorder -> g77
        flim1.13 -> flim
        gdict -> gnome-utils
        libgmp2, gmp, gmp1 -> libgmp3
        gnome-users-guide-en -> gnome-user-docs
        gnomehack -> nethack
        gpasm -> gputils
        gsl-ref-pdf -> gsl-ref-ps
        gstep-core -> gnustep-core
        gstep-extensions -> gnustep-extensions
        gstep-guile -> gnustep-guile
        gzilla -> dillo
        hanterm -> hanterm-xf
        imap -> uw-imap
        iplogger -> ippl
        jgroff -> groff
        lib-sax-java, lib-xp-java, lib-xt-java -> xalan2, libxt-java
        libansicolor-perl -> perl
        libape -> libcommonc++
        libgc4 -> libgc6
        libgcj -> libgcj2
        libid3 -> id3lib
        libmalaga1 -> malaga
        libmpeg-mp3info-perl -> libmp3-info-perl
        libpth -> pth
        libv1.22 -> libv1.25
        listar -> ecartis
        lvm -> lvm10
        mdutils -> raidtools2
        mutt-ja -> mutt
        myodbc2.50.26 -> libmyodbc
        oldncurses, ncurses3.4, ncurses4.2 -> ncurses (5.2)
        nfs-server -> nfs-user-server
        palm-doctoolkit -> pyrite-publisher
        pbm2ppa -> pnm2ppa
        pcre, pcre2 -> pcre3
        puzzle -> tree-puzzle
        rt -> root-tail
        selfhtml -> chaos, t-gnus
        sgmlspm -> libsgmls-perl
        synaptics -> tpconfig
        tknamazu -> namazu2
        typist -> gtypist
        umich-ldap -> openldap
        wanderlust2 -> wl-beta
        wdsetup -> nictools-nopci
        wnn6-dev -> wnn6-sdk
        wxftp -> axyftp
        xacc -> gnucash
        xjscal -> libjsw
        zope-siteaccess -> zope

Přes všechnu snahu nemusí být výše uvedený soupis vyčerpávající.


3.1.2 Rozdělené balíky

Při přechodu od verze 2.2 (,,potato'') k verzi 3.0 (,,woody'') bylo několik balíků rozděleno na větší počet menších balíků. Obecně se takové zásahy do struktury balíků provádějí v případech poskytování odlišných služeb, jenž obvykle nebývají využívány současně. Některé balíky během instalace oznamují svoje rozdělení do několika samostatných částí, jiné balíky tento fakt nijak nezdůrazňují.

Pokud zpozorujete, že váš oblíbený balík postrádá některou ze svých původních vlastností, například v něm chybí některé soubory, podívejte se zdali se jméno balíku nevyskytuje v následujícím seznamu rozdělených balíků. Zde snadno zjistíte, které balíky je potřeba do systému doinstalovat abyste dosáhli původní funkčnosti. Není-li jméno balíku v seznamu, podívejte se do souboru s informacemi o změnách (changelog) umístěného v /usr/share/doc/balík/changelog.Debian.gz.

V následujícím seznamu jsou uvedena jména rozdělených balíků (seznam nemusí být kompletní):

       
         isdnutils -> ipppd, isdnlog, isdnutils-doc, isdnutils-xtools,
         isdnvboxserver, isdnvboxclient
       
         xpdf -> xpdf-reader, xpdf-utils, xpdf-chinese-simplified,
         xpdf-chinese-traditional, xpdf-cyrillic, xpdf-japanese,
         xpdf-korean,xpdf-thai
         
         cupsys -> cupsys (CUPS daemon), cupsys-client (CUPS client),
         cupsys-pstoraster (postscript rasterizer)
         
         groff -> groff-base, groff, groff-x11
         
         xspectemu -> spectemu-common, spectemu-svga, spectemu-x11
         
         ecpg -> libecpg3 (library), postgresql-dev (development
         files)
         
         postgresql-pl -> libpgperl, libpgtcl
         
         netbase -> netbase, portmap, ifupdown, ipautofw, ipchains,
         ipfwadm, ipmasqadm, iputils, net-tools, netkit-base
         
         uqwk -> uqwk, uqwk-spool
         
         tetex-bin -> tetex-bin, texi2html
         
         xproxy -> lbxproxy, proxymngr, xfwp
         
         xlib6g -> xlibs, libxaw6
         
         xlib6g-dev -> libxaw6-dev, xlibs-dev 
         
         xbase-clients, xlib6g-dev, xcontrib -> xutils
   
         xconq -> xconq, xconq-common
         
         python-imaging-doc -> python-imaging-doc,
         python-imaging-doc-html, python-imaging-doc-pdf
         
         gnumeric -> gnumeric, gnumeric-doc, gnumeric-python
         
         latex2rtf -> latex2rtf, latex2rtf-doc
         
         glade -> glade, glade-gnome, glade-gnome-db, glade-common,
         glade-doc
         
         apmd -> apmd, xapm, libapm1, libapm-dev, powermgmt-base
   
         uudeview -> uudeview, xdeview, libuu-dev
         
         sysklogd -> sysklogd, klogd 
         
         xtide -> xtide, xtide-data
         
         snack -> libsnack2, libsnack2-dev, libsnack2-doc
         
         gnapster -> gnapster, gnapster-gtk
         
         proftpd -> proftpd, proftpd-common, proftpd-doc, proftpd-ldap,
         proftpd-mysql, proftpd-pgsql
         
         alsaplayer -> alsaplayer-common, alsaplayer-gtk,
         alsaplayer-nas, alsaplayer-text, libalsaplayer-dev,
         libalsaplayer0

3.1.3 Změna syntaxe obslužných programů

Jelikož se projekt Debian vyhýbá zásahům do zdrojových kódů původních programů, veškeré změny provedené v originálních balících se promítají i do distribuce Debian GNU/Linux

V Debian GNU/Linux 2.2 'Potato' používal program tar k zapnutí komprese pomocí programu bzip2 přepínač

   -I

. V novějších verzích programu je ale používán přepínač

   -j

. Uživatelé by proto měli opravit všechny skripty, které využívají bzip2 ke kompresi během archivace či obnovení dat.


3.2 Příprava na aktualizaci systému

Před aktualizací vašeho systému je velmi vhodné vytvořit úplnou záložní kopii dat, nebo přinejmenším zálohovat data a konfigurační soubory, které byste jen neradi ztratili. Nástroje pro aktualizaci systému jsou zcela spolehlivé, ale například selhání hardware během aktualizace by mohlo mít nedozírné důsledky a mohlo by vést až k poškození systému.

Nejdůležitější pro vás zřejmě bude zazálohovat obsah adresářů /etc, /var/lib/dpkg a rovněž zazálohovat výstup z dpkg --get-selections \*.

Je dobré informovat uživatele o změnách, které v sytému vlivem aktualizace nastanou. Je to vhodné i v případě, že uživatelé se na váš systém přihlašují vzdáleně (pomocí ssh) a vůbec nemusejí změny během aktualizace systému postřehnout. Pokud chcete systém aktualizovat obzvlášť bezpečně, zazálohujte nebo odpojte před aktualizací oblast pro domovské adresáře (/home). Po aktualizaci systému není potřeba počítač restartovat.

Aktualizaci distribuce je možné provést lokálně z textové virtuální konzoly (nebo z přímo napojeného sériového terminálu), nebo vzdáleně pomocí ssh klienta.

Důležité: Během aktualizace systémy byste neměli používat služby telnet, rlogin, ani rsh. Rovněž byste systém neměli aktualizovat ze sezení spravovaného programem xdm běžícím na témže systému. Během aktualizace jsou tyto služby přerušeny. Přerušení během aktualizace systému je samozřejmě problematické. V horším případě může vyústit až do nekonzistentně nainstalovaného systému.


3.2.1 Kontrola stavu balíků

Nehledě na metodu aktualizace systému se nejdříve doporučuje zkontrolovat stav všech balíků a prověřit, jestli jsou všechny balíky schopny aktualizace. Pomocí následujícího příkazu je možné vypsat seznam balíků, jenž mají buďto status Half-Installed, Failed-Config, nebo jsou v jiném chybovém stavu.

       
         # dpkg --audit

Stav všech balíků lze prohlédnout rovněž pomocí programu dselect, nebo příkazem

       
         # dpkg -l | pager

nebo

       
         # dpkg --get-selections > ~/curr-pkgs.txt

Je zejména žádoucí, abyste před aktualizací odstranili u balíků status pozdržení v aktuálním stavu (,,on hold''). Pokud bude mít kterýkoliv z významných balíků nastaven tento příznak, nebude jej možné aktualizovat a tím pádem celý proces skončí neúspěchem. Balíky s příznakem ,,on hold'' lze zobrazit příkazem

       
         # dpkg -l | grep ^h

Pokud v systému udržujete vlastní změněné balíky, to jest balíky vzniklé změnou a překladem standardního balíku z distribuce, měli byste jej označit příznakem ,,on hold''. Tímto preventivním opatřením zajistíte jeho setrvání v aktuálním stavu -- novější balík z distribuce jej nenahradí. Příznak ,,on hold'' můžete nastavit v programu dselect -- v části ,,Výběr (Select)'' pomocí kláves `H' a `G' je příznak buďto nastaven, nebo zrušen. Jinou cestou je editovat soubor vytvořený voláním

       
         dpkg --get-selections > ~/curr-sels.txt

a změnit v něm výskyty ,,hold'' na ,,install'' (nebo obráceně). Po dokončení editace je potřeba (s privilegii superuživatele root) zadat příkaz nastavující nové hodnoty

       
        dpkg --set-selections < ~/curr-sels.txt

3.2.2 Poznámky při používání SSH

Komerční verze programu SSH byla v distribuci nahrazena nekomerční verzí OpenSSH. Tato verze je umístěna v balíku ssh. Předchozí komerční implementace byly umístěny v balících ssh (vydání před distribucí 2.2) assh-nonfree (v distribuci verze 2.2). Komerční verze balíku již dále v distribuci není zastoupena. Balík ssh-nonfree je nyní pouze fiktivní a při jeho zvolení je instalováno OpenSSH. Balík ssh se během instalace uživatele dotáže, zda-li si přeje upravit stávající konfigurační soubor tak, aby byl kompatibilní s verzí OpenSSH.

Poznamenejme, že balík ssh implicitně povoluje přihlášení superuživatele root. Ve verzi 2.2 tomu bylo obráceně. Pokud se nepotřebujete přihlašovat vzdáleně jako superuživatel, z bezpečnostních důvodů můžete tento rys potlačit vložením volby PermitRootLogin následované hodnotou no do konfiguračního souboru /etc/ssh/sshd_config. Pokud chcete zajistit, aby dpkg během instalace nepřepsalo starý konfigurační soubor, modifikujte jej. Stačí například přidat prázdný řádek.


3.2.3 Adresáře zasluhující vaši pozornost

Při aktualizaci balíku libc6 musí existovat adresář /etc/rcS.d, v opačném případě k aktualizaci balíku nedojde.

Soubor /usr/share/doc (pokud existuje) by měl být adresářem, nikoliv symbolickým odkazem (link) (například do /usr/doc), instalace některých balíků by mohla zhavarovat. Na druhou stranu symbolický odkaz /usr/doc na /usr/share/doc je přípustný. Poznamenejme, že pokud bude takový symbolický odkaz existovat, během aktualizace balíků se budou objevovat zprávy ohledně podadresářů /usr/doc, které nemohou být odstraněny. Podobné zprávy můžete s klidným svědomím ignorovat.


3.3 Příprava aktualizace pomocí APT

Doporučený způsob aktualizace je přímé použití apt-get tak, jak je popsáno v dalším textu. APT před aktualizací provádí analýzu závislostí mezi balíky a umožňuje provést aktualizaci hladce a jednoduše.

Jelikož instalační metody programu dselect vyjma metody apt neumožňují provádět analýzu závislostí mezi balíky a jejich setřídění, neměli byste tyto metody používat k žádné větší instalační akci. Pomineme-li že aktualizace systému pomocí těchto metod není efektivní, v současnosti především již ani není oficiálně Debianem podporována.

Každá instalační procedura musí být vykonána s privilegii superuživatele. Je tedy nutné buďto přihlásit se jako uživatel root, nebo nabýt jeho práv prostřednictvím programů su nebo sudo.

Před zahájením aktualizace systému musíte nastavit konfigurační soubor pro apt, jenž je umožněn v /etc/apt/sources.list.

apt při aktualizaci či instalaci uvažuje pouze balíky, které může nalézt prostřednictvím zdrojů uvedených v konfiguračním souboru a začínajících deb. Instalován je balík s nejvyšší dostupnost verzí, přitom zdroje uvedené na předcházejících řádcích mají vždy vyšší prioritu než jejich následníci. (Prakticky lze v souboru uvést nejdříve například zdroje z lokálního harddisku, dále CD-ROM a na poslední místo uvést zdroje z vnější počítačové sítě.)


3.3.1 Nastavení APT pro aktualizaci přes Internet

Implicitní nastavení obsahuje údaje pro instalaci z našich hlavních archivů v Internetu, to si však asi budete přát změnit. Po úpravě souboru /etc/apt/sources.list je možné používat i jiné zdroje, především archivy, které jsou k vám na síti blíže a budou mít rychlejší odezvu a větší přenosové rychlosti.

Adresy FTP a HTTP archivů Debianu je možné najít na http://www.debian.org/distrib/ftplist (podívejte se na kapitolu ,,Full list of mirrors''). HTTP zrcadla jsou obvykle rychlejší než FTP zrcadla.

Předpokládejme například, že váš nejbližší archiv je http://mirrors.kernel.org/debian/. Při jeho prohledávání pomocí WWW prohlížeče nebo pomocí FTP klienta jste zjistili, že hlavní adresáře jsou:

        
         http://mirrors.kernel.org/debian/dists/woody/main/binary-i386/...
         http://mirrors.kernel.org/debian/dists/woody/contrib/binary-i386/...

Pokud chcete používat tento archiv, přidejte do souboru sources.list následující řádek:

        
         deb http://mirrors.kernel.org/debian woody main contrib

Podadresář dists je do cesty přidán implicitně a argumenty za názvem distribuce jsou určeny pro rozšíření takto specifikované cesty do několika adresářů.

Poté co do souboru sources.list přidáte nové zdroje balíků, zakomentujte předchozí údaje. To jest na začátek všech řádků začínající deb vložte symbol hash (#).

Všechny balíky potřebné pro instalaci a které jsou nahrány za sítě, jsou uloženy v adresáři /var/cache/apt/archives (a v podadresáři partial/). Před započetím instalace byste se měli přesvědčit, že máte na disku dostatek místa. Pro průměrnou instalaci Debianu očekávejte něco kolem 300 MB.

Poznámka: Pokud používáte statickou verzi balíků apt a dpkg, nebude možné přeložit symbolické jméno hostitele na jeho IP adresu (to je také jeden z důvodů, proč používat při síťové aktualizaci standardní apt). Řešení tohoto problému je jednoduché, místo jména hostitele vložte do řádky za deb jeho IP adresu. (Pro její zjištění použijte: nslookup hostitel)


3.3.2 Nastavení APT pro aktualizaci z lokálního archivu

Místo používání FTP nebo HTTP archivů budete asi chtít použít lokální archiv, proto upravte soubor /etc/apt/sources.list pro použití zrcadla na lokálním disku (nebo třeba souborového systému exportovaného pomocí NFS).

Předpokládejme, že vaše balíky jsou například v adresáři /var/ftp/debian/ a mají následující hlavní adresáře:

        
         /var/ftp/debian/dists/woody/main/binary-i386/...
         /var/ftp/debian/dists/woody/contrib/binary-i386/...

Do souboru sources.list je nutné přidat následující řádek:

         deb file:/var/ftp/debian woody main contrib

Podadresář dists je do cesty přidán implicitně a argumenty za názvem distribuce jsou určeny pro rozšíření takto specifikované cesty do několika adresářů.

Poté co do souboru sources.list přidáte nové zdroje balíků, zakomentujte předchozí údaje. To jest na začátek všech řádků začínající deb vložte symbol hash (#).


3.3.3 Nastavení APT pro aktualizaci z CD-ROMů

Nejprve si přečtete výše uvedený návod na instalaci staticky sestavených verzí balíků apt a dpkg.

Pokud chcete používat výhradně sadu CD, zakomentujte v souboru /etc/apt/sources.list existující řádky začínající deb tím, že na jejich začátek vložíte znak hash (#).

Přesvědčte se, že je ve vašem souboru /etc/fstab řádek umožňující připojit CD-ROM mechaniku na adresář /cdrom (pro metodu apt-cdrom je nutné mít adresář pro připojení CD-ROM právě /cdrom). Pokud je například /dev/hdc vaše CD-ROM mechanika, soubor /etc/fstab by měl obsahovat obdobný řádek:

         
         /dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0

Ve čtvrtém sloupci by mezi slovy defaults,noauto,ro neměly být mezery.

Pokud chcete ověřit funkčnost, vložte do mechaniky CD a spusťte

   
         mount /cdrom  (příkaz připojí CD na daný adresář)
         ls -alF /cdrom (příkaz vypíše obsah připojeného CD)
         umount /cdrom (příkaz odpojí CD)

Dále spusťte

         apt-cdrom add

pro každý binární CD-ROM z vaší sady Debian CD. Tím se přidají data o každém CD do vaší APT databáze.


3.4 Aktualizace systému

Nezapomeňte připojit všechny potřebné diskové oblasti (zejména oblasti s kořenovým souborovým systémem a adresářem /usr) pro čtení i zápis (read-write) příkazem:

         mount -o remount,rw /adresář

Pokud jste nakonfigurovali apt novými záznamy v souboru sources.list, spusťte (jako superuživatel root):

         apt-get update

Příkaz provede opětovnou synchronizaci stávajícího přehledu o balících a aktualizuje informace o nových balících dostupných z uvedených zdrojů.

Důrazně doporučujeme použít program /usr/bin/script k záznamu průběhu aktualizace systému. Jestliže se objeví nějaký problém, minimálně budete mít záznam o tom, co se stalo. Navíc po dokončení instalace můžete podat přesné oznámení chyby (bug report). Záznam je možné zahájit příkazem:

         script -a ~/upgrade-to-woody.typescript

a podobně. Poznamenejme, že není vhodné umísťovat soubor se záznamem do dočasného adresáře jako jsou /tmp nebo /var/tmp. Obsah těchto adresářů může být během aktualizace nebo restartu systému smazán.

Před aktualizací systému je potřeba nainstalovat nové verze programů apt, dpkg a debconf. Systém Apt byl oproti předchozí verzi systému značně zlepšen. Program Debconf je důležitý konfigurační nástroj v současnosti využívaný drtivou většinou programů.

         apt-get install dpkg apt

Příkaz se postará o instalaci nejnovější verze balíků dpkg, apt a debconf, které jsou potřebné pro provedení zbytku aktualizace systému. Dále se také aktualizuje některé nezbytné knihovny.

Pokud se vás debconf zeptá, které otázky vám mají být během instalace pokládány, neodpovídejte 'critical'. V tom případě byste totiž během instalace nebyli tázáni na řadu důležitých otázek.

Někteří uživatelé preferují nejprve vyzkoušet aktualizaci nanečisto příkazem.

         apt-get --fix-broken --show-upgraded --simulate dist-upgrade | pager

Předchozím příkazem je možné prohlédnout seznam akcí provedených během instalace. I když může předchozí příkaz trvat déle, můžete jím předejít nečekaným překvapením. Tento výpis vám mimo jiné napoví, co je ve vašem systému nastaveno špatně (a jak to vyřešit). Ve většině případů obsahuje výpis i přesné informace o běhu instalace. Speciálně si všímejte souborů, které by měly být odstraněny, žádné důležité balíky by zde neměly být uvedeny.

Poté co se přesvědčíte, že apt-get bude dělat pouze to co očekáváte, spusťte:

         apt-get --fix-broken --show-upgraded dist-upgrade

Předcházející příkaz započne kompletní aktualizaci systému, to jest nainstaluje nejnovější verze dostupných balíků a vyřeší všechny možné problémy mezi balíky z rozdílných distribucí. Pokud to bude nezbytné, nainstalují se další nové balíky (zpravidla nové verze knihoven nebo přejmenované balíky), a odstraní se konfliktní starší balíky.

Pokud aktualizujete systém ze sady CD, budete během aktualizace na různých místech vybídnuti ke vložení konkrétního CD. Je možné, že budete muset vložit jedno CD i několikrát, protože některé balíky závisejí na jiných, jenž jsou uloženy na jiném médiu.

Nové balíky, které nemohou být instalovány beze změny instalačního statusu jiných balíků budou ponechány v jejich původní verzi (zobrazováno jako ,,held back''). A proto může být nezbytné použít programy dpkg a dselect pro odstranění a reinstalaci balíků s nekorektními závislostmi. Eventuálně můžete použit apt-get dselect-upgrade po příkazu apt-get -f dist-upgrade. (Pro detaily se podívejte na manuálovou stránku apt-get(8).)

Parametr --fix-broken (nebo jen -f) způsobí, že apt se pokusí napravit systém se špatnými závislostmi. apt v systému neumožňuje existenci špatných závislostí mezi balíky.


3.4.1 Možné problémy během nebo po aktualizaci

Někdy je potřebné pro APT nastavit parametr APT::Force-LoopBreak tím se umožní dočasné smazání nezbytného balíku způsobené cyklem Conflicts/Pre-Depends. apt-get vás o podobné situaci informuje a přeruší se aktualizace celého systému. V tomto případě spusťte apt-get s parametrem -o APT::Force-LoopBreak=1.

Je možné, že systém závislostí mezi balíky bude do té míry poškozen, že si situace vyžádá ruční opravu. To obvykle znamená spustit dselect nebo spustit příkaz

        
         dpkg --remove jméno_balíku

pro odstranění pochybných balíků, nebo

   
         apt-get --fix-broken --show-upgraded install
         dpkg --configure --pending

V extrémním případě byste měli znovu vynutit reinstalaci balíku příkazem

   
         dpkg --install /path/to/jméno_balíku.deb

Po těchto krocích, byste měli být opět schopni pokračovat v aktualizaci systému pomocí předešle popsaného argumentu dist-upgrade.

Během aktualizace budete vyzváni ke konfiguraci nebo opětovnému nastavení některých balíků. Pokud budete vyzváni, zdali nahradit nějaký soubor v adresářích /etc/init.d, /etc/terminfo nebo soubor /etc/manpath.config, měli byste odpovědět kladně (,,yes''), tím zaručíte systémovou konzistenci. Vždy se můžete vrátit ke starším verzím souborů, jelikož budou uloženy s příponou .dpkg-old.

Pokud si nevíte rady, napište si jméno balíku nebo souboru a nechte jeho konfiguraci na později. Můžete si pak prohlédnou výstup z programu script a podívat se na údaje, které byly na obrazovce během aktualizace systému.


3.4.2 Co je třeba před restartem zkontrolovat

Jakmile je apt-get dist-upgrade hotov, formální aktualizace systému je ukončena. Ale na řadu věcí byste si před restartem stroje měli dát pozor.

Je dobré přesvědčit se, že balíky locales, util-linux jsou v systému skutečně nainstalovány. Jejich instalaci můžete provést příkazem:

         apt-get install locales util-linux

Jestliže jste aktualizovali systém Debian verze 2.0 nebo starší, předchozí příkaz odstraní balík getty. Program getty je nyní v balíku util-linux.

Pravděpodobně existuje víc balíků, které musejí být nainstalovány a nejsou zaznamenány programem apt-get. apt-get automaticky nezvolí balíky, které nejsou závislé na ostatních (to jest balíky označené v polích Recommends:, Suggests:). Je ale snadné nalézt je pomocí programu dselect nebo jiné grafické nástavby. V programu dselect nastavte přístupovou metodu ,,apt'' (pokud jste tak doposud neučinili) a aktualizujte databázi o nových balících pomocí volby ,,Aktualizace'' (,,Update''). Potom vejděte do nabídky ,,Výběr'' (nebo ,,Select''), stiskněte ,,o'', ,,o'', ,,v'' a ,,Shift-d''. Potom najděte hlavičku

        
         --- Obsolete and local packages present on system ---

případně v lokalizované verzi:

        
         --- Zastaralé a lokální balíky v systému ---

V této sekci jsou zobrazeny ,,zastaralé'' a ,,lokální'' balíky. Například starý balík gimp je v distribuci nahrazen balíkem gimp1.2. Nový balík můžete nainstalovat buďto pomocí programu dselect (který potom zobrazí obrazovku ,,řešení problémů s konflikty'' vyjadřující možnost uvolnění starého balíku), nebo pomocí:

   
         apt-get install gimp1.2

což odstraní starší verzi balíku a provede instalaci naráz (jediné co potřebujete je akci potvrdit).

Další příklad, který často není vidět ani v programu dselect jsou klienti a servery služby telnet a talk a také NFS server, které byly odděleny z balíku netstd. Můžete je nainstalovat pomocí příkazu:

         apt-get install telnet telnetd talk talkd nfs-server

To samé platí pro balík manpages-dev, který byl oddělen z balíku manpages.

Pokud se chcete o dozvědět víc o balících, které byly rozděleny, přečtěte si Poznámky k vydání distribuce Debian GNU/Linux a také si přečtěte Přejmenované balíky, Oddíl 3.1.1, Rozdělené balíky, Oddíl 3.1.2, kde se dozvíte, jaké balíky byly v této distribuci přejmenovány a rozděleny.

Pokud budete provádět aktualizaci z distribuce Debian verze 2.0 nebo dřívější a máte nainstalován X Window System, napište následující příkazy:

   
        apt-get remove xbase
        apt-get install xfonts-base xfonts-75dpi xfonts-100dpi xfonts-scalable

A pokud nechcete, aby se při start spouštěl program xdm, spusťte rovněž:

       
        apt-get remove xdm

Přečtěte si soubor /usr/doc/xfree86-common/README.Debian-upgrade, kde naleznete víc informací o aktualizaci grafického rozhraní X Window. V dokumentu jsou uvedeny zásadní informace a pokud aktualizujete starší verzi Debianu, měli byste si jej každopádně přečíst.

Konfigurační systém pro moduly jádra se od verze Debian GNU/Linux 2.0 změnil. Pokud tedy provádíte aktualizaci systému Debian 2.0 nebo dřívější verze, musíte váš systém před restartem zkonvertovat. Obvykle to lze udělat spuštěním update-modules force. I když by to mělo stačit, nic nepokazíte tím, když si přečtete manuálovou stránku update-modules(8).

Jestliže jste prováděli aktualizaci ze systému Debian GNU/Linux verze 1.x (to jest menší než 2.0), pak starý systém ještě používal knihovny libc5. Na druhou stranu aktualizační proces používá knihovny libc6. Nová knihovna změnila formát souborů utmp a wtmp, o tom se můžete přesvědčit příkazem last. Tento problém lze vyřešit restartem systému, ale předtím si zazálohujete staré soubory a vyprázdníte existující pomocí příkazů:

        
        cd /var/log
        mv wtmp wtmp.libc5
        touch wtmp
        cd /var/run
        cp /dev/null utmp

Potom restartujte systém (poznamenejme, že to skutečně není nutné pro aktualizace z distribuce Debian verze 2.0 nebo vyšší). Jakmile je systém zaveden, program last bude zase ukazovat korektní informace.

Dodejme, že předchozími procedurami se neaktualizovalo jádro vašeho systému. To musíte provést sami, buďto instalací jednoho z balíků kernel-image-* nebo překladem vámi upraveného jádra z jeho zdrojových kódů.

Distribuce Debian GNU/Linux je dodávána s jádrem 2.2.20, což je jádro starší stabilní generace 2.2. Předpokládáme, že většina uživatelů bude ve svých systémech chtít používat jádra generace 2.4, jelikož obsahují větší hardwarovou podporu a v některých aplikacích dosahují většího výkonu. K zavedení jádra generace 2.4 můžete použít třetí instalační CD-ROM, nebo si do systému můžete nainstalovat přeložené jádro následujícím příkazem.

         apt-get install kernel-image-2.4.18-{386,586tsc,686}

Pokročilejším uživatelům doporučujeme přeložit si vlastní jádro přímo ze zdrojových balíků v distribuci Debian GNU/Linux. K tomu je potřeba nainstalovat balík kernel-package a přečíst si dokumentaci v souboru /usr/share/doc/kernel-package.

Užijte si vaši distribuci Debian GNU/Linux 3.0! :-)


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ další ]

Poznámky k distribuci Debian GNU/Linux 3.0 (,,woody''), Intel x86

$Id: release-notes.cs.sgml,v 1.1 2003/01/04 00:37:56 joy Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford
debian-doc@lists.debian.org