[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 3.0 na architektuře IA-64
Kapitola 11 - Dodatek


11.1 Další informace


11.1.1 Další informace

Základním zdrojem informací o Linuxu je Linux Documentation Project, kde mimo jiné naleznete návody HOWTO (jak na to) a odkazy na další dokumenty o jednotlivých částech systému GNU/Linux.


11.2 Jak získat Debian GNU/Linux


11.2.1 Oficiální sada CD

Na stránce dodavatelů je seznam obchodníků prodávajících systém Debian GNU/Linux na CD-ROM. Seznam je řazený podle států, takže by neměl být problém najít nejbližšího prodejce.


11.2.2 Místa zrcadlící Debian

Pokud žijete mimo USA a máte přístup k internetu, můžete si stáhnout debianí balíčky z některého z místních zrcadel archívů Debianu uvedených v seznamu zrcadel Debianu.


11.2.3 Popis souborů instalačního systému

V této části najdete stručný popis souborů z adresáře disks-ia64. Nemusíte si je stahovat všechny, stačí vybrat jen ty, které jsou zapotřebí pro vaši metodu instalace.

Většina souborů jsou obrazy disket, nahráním souboru na disketu vytvoříte požadovaný disk. Tyto obrazy se pochopitelně liší pro diskety různých kapacit. Například 1,44MB je množství dat, které se vejde na standardní 3,5 palcové diskety. Na vaší architektuře je to jediná podporovaná velikost. Obrazy disket pro 1,44MB pružné disky jsou umístěny v adresáři images-1.44.

Čtete-li tento dokument na Internetu, nejspíš si můžete nahrát uvedené soubory kliknutím na jejich název (závisí na vašem webovém prohlížeči). Soubory jsou jinak dostupné na ftp ftp://ftp.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-ia64/current/ nebo z podobného adresáře z počítače zrcadlícího distribuci Debianu (Oficiální zrcadla Debianu).


11.2.3.1 Soubory potřebné k prvotnímu natažení systému

Obrazy záchranné diskety:
.../current/images-1.44/rescue.bin
Záchranné diskety se používají pro prvotní start a pro havarijní případy, jako když váš systém nechce nastartovat. Proto je doporučené si zkopírovat obrazy těchto disků na diskety, i když normálně diskety pro instalaci nepoužíváte.
Kořenový (root) obraz:
.../current/root.bin
Tento soubor obsahuje obraz dočasného souborového systému, který se nahraje do paměti při startu ze záchranné diskety. Kořenový disk se používá pro instalace z CD-ROM, pevného disku a disket.
Zaváděcí obrazy TFTP
unknown
Zaváděcí obrazy používané pro zavádění ze sítě (viz Příprava souborů pro zavádění pomocí TFTP, Oddíl 4.4) obsahují linuxové jádro a kořenový souborový systém root.bin.

11.2.3.2 Soubory linuxového jádra

Obraz linuxového jádra se používá k instalaci z pevného disku. Pro instalaci z disket není potřeba.

.../current/linux.bin
Soubory linuxového jádra.

11.2.3.3 Soubory s ovladači

Tyto soubory obsahují moduly jádra (nebo ovladače) pro ty druhy hardwaru, které nejsou nezbytné pro zavedení instalačního systému. Výběr ovladačů provedete ve dvou krocích: nejprve vyberete příslušný archív s ovladači a potom zvolíte konkrétní ovladače, které chcete použít.

Tyto diskety se používají až po rozdělení disku a po instalaci jádra. Jestliže potřebujete určitý ovladač již pro zavedení instalačního systému, vyberte si jádro, které tento ovladač obsahuje a nezapomeňte zadat vhodné zaváděcí parametry. Viz Zaváděcí argumenty, Oddíl 5.1.

Pamatujte, že archív ovladačů musí být ve shodě s prvotním výběrem jádra.

Obrazy disket s ovladači:
unknown
Toto jsou obrazy disket s ovladači.
Archív disket s ovladači
.../current/drivers.tgz
Pokud nejste odkázáni na diskety, vyberte jeden z těchto souborů.

11.2.3.4 Instalační soubory základního systému

Tyto soubory jsou potřeba pouze pro počítače bez funkčního síťového připojení. Obsahují nutné programy pro běh základního operačního systému GNU/Linux.

Archív základního systému
.../base-images-current/basedebs.tar
Pokud nejste odkázáni na diskety, zvolte tento soubor.

11.3 Zařízení v Linuxu

V Linuxu existuje v adresáři /dev spousta speciálních souborů nazývaných soubory zařízení. V unixovém světě se k hardwaru přistupuje právě přes tyto soubory. Soubor zařízení je vlastně abstraktní rozhraní k systémovému ovladači, který komunikuje přímo s hardwarem. V následujícím výpisu je uvedeno několik důležitých souborů zařízení.

   fd0	1. disketová mechanika
   fd1	2. disketová mechanika
   hda	pevný disk IDE / CD-ROM na prvním IDE řadiči (Master)
   hdb	pevný disk IDE / CD-ROM na prvním IDE řadiči (Slave)
   hdc	pevný disk IDE / CD-ROM na druhém IDE řadiči (Master)
   hdd	pevný disk IDE / CD-ROM na druhém IDE řadiči (Slave)
   hda1	1. oblast na prvním pevném IDE disku
   hdd15	15. oblast na čtvrtém pevném IDE disku
   sda	pevný disk SCSI s nejnižším SCSI ID (tj. 0)
   sdb	pevný disk SCSI s nejbližším vyšším SCSI ID (tj. 1)
   sdc	pevný disk SCSI s nejbližším vyšším SCSI ID (tj. 2)
   sda1	1. oblast na prvním pevném SCSI disku
   sdd10	10. oblast na čtvrtém pevném SCSI disku
   sr0   SCSI CD-ROM s nejnižším SCSI ID
   sr1   SCSI CD-ROM s nejbližším vyšším SCSI ID
   ttyS0  sériový port 0, pod MS-DOSem COM1
   ttyS1  sériový port 1, pod MS-DOSem COM2
   psaux  rozhraní myši na portu PS/2
   gpmdata pseudozařízení - jenom opakuje data získaná z GPM (ovladač myši)
   cdrom	symbolický odkaz na CD-ROM mechaniku
   mouse	symbolický odkaz na rozhraní myši
   null	cokoliv pošlete na toto zařízení, zmizí
   zero	z tohoto zařízení můžete až do nekonečna číst nuly

11.3.1 Nastavení myši

Myš můžete používat jak na konzoli, tak v prostředí X Window. Je toho dosaženo použitím gpm opakovače, který přeposílá signál z myši k X serveru.

   myš => /dev/psaux => gpm => /dev/gpmdata -> /dev/mouse => X
      /dev/ttyS0       (opakovač)   (symbolický odkaz)
      /dev/ttyS1

V souboru /etc/gpm.conf nastavte opakovací protokol na hodnotu ,,raw'' a v X ponechte původní myší protokol (soubory /etc/X11/XF86Config nebo /etc/X11/XF86Config-4).

Důvod použití gpm i pro X Window System je ten, že když se myš neočekávaně odpojí, stačí restartovat pouze gpm.

   user@debian:# /etc/init.d/gpm restart

Pokud z nějakého důvodu nemáte gpm nainstalované nebo ho nepoužíváte, nastavte Xy, aby četly přímo z myšího zařízení (např. /dev/psaux). Mnohem více informací najdete v /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/3-Button-Mouse.gz, man gpm, /usr/share/doc/gpm/FAQ.gz a README.mouse.


11.4 Místo potřebné pro úlohy

Základní instalace woodyho na autorově počítači vyžadovala 117MB. Všechny standardní balíčky v distribuci zabraly po stažení 38MB a po instalaci 123MB. Takže k instalaci základního systému a všech standardních balíčků bylo potřeba 278MB.

Následující tabulka ukazuje velikosti úloh tak, jak je vypisuje program aptitude (mimochodem, velmi pěkná aplikace). Na systému, ze kterého jsme tuto tabulku získali, již byly nainstalovány všechny standardní balíky. Protože se mohou balíky v některých úlohách překrývat, je možné, že celková velikost instalovaných úloh bude menší než součet jejich velikostí.

   Úloha                Zabrané místo (v MB)
                  po instalaci po stažení k instalaci
   
   stolní počítač           345    118     463
   X Window System           78     36     114
   hry                 49     14     63
   Debian Jr.             340    124     464
   připojení vytáčenou linkou      28     8     36
   přenosný počítač           3     1      4
   vědecké aplikace          110     30     140
   
   C a C++               32     15     47
   Python               103     30     133
   Tcl/Tk                37     11     48
   Fortran               10     4     14
   
   souborový server           1     -      1
   poštovní server            4     3      7
   news server              6     2      8
   tiskový server            48     18     66
   konvenční unixový server       55     19     74
   webový server             4     1      5
   
   TeX/LaTeX              171     64     235
   
   zjednodušené čínské prostředí    80     29     109
   tradiční čínské prostředí      166     68     234
   cyrilice               29     13     42
   francouzské prostředí        60     18     78
   německé prostředí          31     9     40
   japonské prostředí         110     53     163
   korejské prostředí         178     72     250
   polské prostředí           58     27     85
   ruské prostředí           12     6     18
   španělské prostředí         15     4     19

11.5 Vliv parametrů ,,verbose'' a ,,quiet'' na upovídanost instalačního programu

Zaváděcí argument verbose způsobí, že instalační program:

Naopak argumentem quiet docílíte toho, že instalační systém:


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 3.0 na architektuře IA-64

verze 3.0.24, 18 December, 2002

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo