[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 3.0 na architektuře IA-64
Kapitola 5 - Zavedení instalačního systému


Instalační systém můžete zavést z CD-ROM, disket, oblasti na pevném disku nebo z jiného počítače přes lokální síť.


5.1 Zaváděcí argumenty

Parametry při zavádění jsou vlastně parametry pro jádro Linuxu, které se používají v případech, kdy chceme zajistit, aby jádro korektně pracovalo se zařízeními. Ve většině případů je jádro schopno detekovat všechna zařízení. Každopádně v některých speciálních případech musíme jádru trochu pomoci.

Kompletní informace o zaváděcích parametrech jsou k nalezení v Linux BootPrompt HOWTO. Následující text obsahuje popis jen stěžejních parametrů.

Při prvním zavádění systému zkuste, zda-li systém detekuje všechna potřebná zařízení jen s implicitními parametry (tj. nenastavujte pro začátek žádné vlastní hodnoty). Systém pravděpodobně naběhne. V případě, že se tak nestane, můžete systém zavést později poté, co zjistíte jaké parametry je potřeba zadat, aby systém korektně rozpoznal váš hardware.

Brzy po zavedení jádra můžete zpozorovat hlášení Memory: dostupnák/celkemk available. Hodnota celkem by měla ukazovat celkovou fyzickou paměť RAM (v kilobajtech), která je systému dostupná. Pokud tato hodnota neodpovídá aktuálnímu stavu instalované paměti, potom byste měli použít zaváděcí parametr mem=ram, kde ram je vámi udaná velikost paměti (číslo zakončené znakem ,,k'' pro kilobajty nebo ,,m'' pro megabajty). Například, obě hodnoty mem=65536k a mem=64m znamenají 64MB RAM.

Pokud váš monitor umožňuje zobrazovat pouze černou a bílou barvu, zadejte zaváděcí argument mono. Pokud tak neučiníte, instalační proces bude (standardně) používat barvy.

Jádro by mělo být schopno rozpoznat, že zavádíte systém ze sériové konzoly. Pokud máte v zaváděném počítači rovněž grafickou kartu (framebuffer) a připojenou klávesnici, měli byste při zavádění zadat parametr console=zařízení, kde zařízení je vaše sériové zařízení, což je obvykle něco jako ,,ttyS0''.

Znovu připomeňme, že detailní popis zaváděcích parametrů je k nalezení v Linux BootPrompt HOWTO, kde také naleznete tipy pro obskurní hardware. Pokud máte s něčím problémy, přečtěte si navíc Problémy se zavedením instalačního systému, Oddíl 5.5.


5.1.1 dbootstrap argumenty

Instalační systém rozpoznává několik užitečných argumentů. Účinek argumentů quiet a verbose podrobněji popisuje Vliv parametrů ,,verbose'' a ,,quiet'' na upovídanost instalačního programu, Oddíl 11.5.

quiet
Způsobí, že se instalační systém bude ptát na méně věcí a pokusí se dosadit správné odpovědi na nezobrazené otázky. Pokud víte, co instalační systém očekává a jak se obvykle zachová, můžete touto volbou instalační proces ,,ztišit''.
verbose
Bude zobrazeno ještě více otázek než obvykle.
debug
Do instalačního logu se zapíší další chybové zprávy a zaznamená se také spuštění každého programu (viz Používání shellu a prohlížení logů, Oddíl 5.6.1).
bootkbd=...
Přednastaví použitou klávesnici, např. bootkbd=qwerty/us
mono
Použití monochromatického módu.

5.2 Instalace z CD-ROM

Pro většinu lidí bude nejjednodušší použít sadu debianích CD. Pokud máte sadu CD a váš počítač podporuje zavádění z CD, vložte CD do mechaniky, restartujte počítač a přejděte k další kapitole.

Některé CD mechaniky mohou vyžadovat použití speciálních ovladačů a tím pádem nemusí být dostupné v prvních fázích instalace. Pokud na vašem hardwaru nefunguje standardní cesta zavádění z CD, přečtěte si pasáž o alternativních jádrech a o jiných instalačních metodách.

I když není možné zavést systém z CD-ROM, můžete z CD-ROM instalovat základní systém a balíčky. Jednoduše zaveďte systém pomocí jiného instalačního média (třeba z disket). Když dojde na instalaci základního systému a dalších balíků, zadejte, že budete instalovat z CD mechaniky.

Pokud máte problémy se zaváděním, prostudujte si Problémy se zavedením instalačního systému, Oddíl 5.5.


5.3 Zavedení systému z disket


5.4 Zavedení z TFTP

Zavedení se sítě vyžaduje síťové připojení podporované zaváděcími disketami, jeho statickou síťovou adresu nebo DHCP server a funkční TFTP a RARP nebo BOOTP server. Nastavení TFTP je popsáno v Příprava souborů pro zavádění pomocí TFTP, Oddíl 4.4.


5.5 Problémy se zavedením instalačního systému


5.5.1 Spolehlivost pružných disků

Pro lidi, kteří instalují Debian poprvé, bývá největším problémem spolehlivost disket.

Největší problémy bývají se záchrannou disketou, poněvadž tuto disketu čte BIOS před zavedením Linuxu. BIOS nedokáže číst disketu tak spolehlivě jako linuxový ovladač a pokud dojde k chybnému načtení dat, čtení se může zastavit bez vypsání chybového hlášení. Také může dojít k chybnému čtení z disket s ovladači a základním systémem, což se většinou projeví množstvím hlášení o V/V chybách.

Pokud se vám instalace zasekne vždy na stejné disketě, první věc, kterou byste měli udělat, je znovu stáhnout obraz diskety a zapsat jej na jinou disketu. Přeformátování původní diskety nemusí vést k úspěchu, ani když se po formátování vypíše, že operace proběhla bez problémů. Někdy je užitečné vyzkoušet nahrát diskety na jiném počítači.

Jeden z uživatelů napsal, že se mu podařilo vytvořit bezchybnou zaváděcí disketu až na třetí takový pokus.

Podle dalších uživatelů může systém úspěšně naběhnout až na několikátý pokus při čtení ze stejné diskety. Příčinou jsou nespolehlivé disketové jednotky nebo chyby ve firmwaru.


5.5.2 Zaváděcí konfigurace

Pokud se jádro zasekne během zavádění, nerozezná připojená zařízení, nebo disky nejsou korektně rozpoznány, v prvé řadě zkontrolujte parametry jádra, kterými se zabývá Zaváděcí argumenty, Oddíl 5.1.

Jestliže používáte vlastní jádro, ujistěte se, že jste v nastavení jádra nepovolili možnost CONFIG_DEVFS. Instalační systém totiž není s touto volbou kompatibilní.

Často pomůže, pokud z počítače vyjmete přídavná zařízení a restartujete počítač.

Naše zaváděcí diskety jsou z velikostních důvodů omezeny na nejběžnější skupinu hardwaru. Proto některé platformy podporované Linuxem nemusí být podporovány našimi zaváděcími disketami. Pokud je to váš případ, můžete si podle Náhrada jádra na záchranné disketě, Oddíl 10.3 vytvořit vlastní záchrannou disketu, nebo prozkoumat možnosti instalace po síti.

Pokud máte ve vašem počítači více než 512MB paměti a instalační systém se v průběhu zavádění jádra zasekne, zkuste omezit viditelnou paměť zaváděcím argumentem mem=512m.


5.5.3 Význam hlášek při zavádění systému

Během zavádění systému můžete vidět spoustu hlášení typu nemohu nalézt ..., není přítomen ..., nelze inicializovat ... nebo tento ovladač závisí na ..... Většina těchto hlášení je neškodná. Vy je vidíte proto, že jádro instalačního systému je přeloženo tak, aby mohlo běžet na počítačích s odlišnými hardwarovými konfiguracemi a mnoha různými periferními zařízeními. Samozřejmě že žádný počítač asi nebude mít všechna zařízení, tudíž systém nahlásí několik nenalezených zařízení. Také se může stát, že se zavádění na chvíli zastaví. To se stává při čekání na odpověď od zařízení a pokud zařízení v systému chybí. Pokud se vám zdá doba, za kterou systém naběhne, příliš dlouhá, můžete si později vytvořit vlastní jádro (viz Kompilace nového jádra, Oddíl 9.5).


5.5.4 dbootstrap - hlášení problému

Jestliže se dostanete přes fázi zavedení systému, ale nemůžete instalaci dokončit, můžete použít menu ,,Report a Problem'' (nahlášení chyby). Tato volba vytvoří na disketě, pevném disku nebo na souborovém systému NFS soubor dbg_log.tgz, který obsahuje podrobné informace o stavu systému (/var/log/messages, /proc/cpuinfo apod.). Soubor dbg_log.tgz vám může naznačit v čem je problém a jak ho vyřešit. Tento soubor nám také můžete poslat spolu s hlášením o chybě.


5.5.5 Pošlete nám hlášení o chybách

Pokud problém přetrvává, prosíme vás o zaslání popisu chyby na adresu submit@bugs.debian.org. Na začátku zprávy musíte uvést následující údaje:

   Package: boot-floppies
   Version: verze

Ujistěte se, že verze odpovídá verzi sady disket, které jste zkoušeli. Neznáte-li verzi, uveďte alespoň datum, kdy jste si diskety nahráli a z jaké distribuce pocházejí (tzn. ,,stable'', ,,frozen'', ,,woody'').

Ve vaší zprávě by se měly objevit i následující informace:

   architecture: ia64
   model:     výrobce a typ počítače
   memory:    velikost paměti RAM
   scsi:     typ řadiče SCSI
   cd-rom:    typ CD-ROM a způsob jejího připojení (ATAPI)
   network card: typ síťové karty
   pcmcia:    údaje o zařízeních PCMCIA

V závislosti na povaze chyby by mohlo být užitečné uvést, zda instalujete na disk IDE nebo SCSI a další informace jako zvuková karta, kapacita disku a typ grafické karty.

V samotné zprávě podrobně popište problém, včetně posledních viditelných hlášeních jádra v okamžiku zaseknutí počítače. Také nezapomeňte popsat kroky, kterými jste se do problémové části dostali.


5.6 Úvod do programu dbootstrap

Program dbootstrap se spustí po zavedení instalačního systému. Má na starost počáteční konfiguraci a instalaci ,,základního systému''.

Hlavní úlohou programu dbootstrap je nastavení klíčových prvků systému. Obstará například konfiguraci ,,modulů'' - ovladačů, které se nahrají do jádra. Ty zahrnují ovladače zařízení, síťové ovladače, podporu znakových sad a periférií, které nejsou zabudovány přímo v dodávaném jádře.

dbootstrap se také stará o rozdělení a naformátování disku a o nastavení síťování. Tato nastavení se provádí jako první, poněvadž mohou být nezbytná pro další instalaci.

dbootstrap je jednoduchá aplikace v textovém režimu (některé systémy nezvládají grafiku) navržená pro maximální kompatibilitu ve všech možných situacích (instalace přes sériovou linku). A opravdu se ovládá velmi jednoduše. Aplikace vás bude postupně vést instalací. Pokud zjistíte, že jste udělali chybu, můžete se vrátit zpět a příslušné kroky opravit.

Pro navigaci programem dbootstrap můžete použít:

Program dbootstrap se ovládá šipkami a klávesami Enter a Tab.


5.6.1 Používání shellu a prohlížení logů

Zkušený uživatel Unixu nebo Linuxu může současným stiskem Levý Alt-F2 přepnout na další virtuální konzolu, ve které běží interpret příkazů na bázi Bourne shellu ash. Levý Alt je klávesa Alt nalevo od mezerníku, F2 funkční klávesa. V tomto okamžiku máte systém běžící z RAM disku a k dispozici je omezená sada unixových programů. Jejich výpis získáte příkazem ls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin. Interpret příkazů a tyto programy jsou zde pro případ, že dojde k problémům při instalaci z menu. Postupujte podle menu, zejména u aktivace virtuální paměti, poněvadž instalační program nezjistí, že jste tento krok provedli z vedlejší konzole. Levý Alt-F1 vás vrátí zpět do menu. Přestože Linux poskytuje až 64 virtuálních konzol, ze záchranné diskety je jich k dostupných pouze několik.

Chybová hlášení jsou přesměrována na třetí virtuální konzoli (označovanou tty3). Můžete do ní přepnout stiskem Alt-F3 (podržte Alt a zmáčkněte funkční klávesu F3), zpět do programu dbootstrap se vrátíte pomocí Alt-F1.

Tato hlášení se navíc ukládají do souboru /var/log/messages, který se po instalaci zkopíruje do /var/log/installer.log.

Během instalace základního systému jsou hlášení o konfiguraci a rozbalování balíků přesměrována na virtuální konzoli tty4.

Pokud instalujete systém přes sériovou konzoli, tato hlášení se uloží do souboru /target/tmp/debootstrap.log.


5.7 ,,Výběr jazyka''

Protože tato architektura podporuje nový systém přizpůsobení místním zvyklostem, můžete si hned v prvním kroku instalace vybrat jazyk, kterým s vámi bude instalační systém komunikovat.

U některých jazyků jsou dostupné i jejich varianty, takže dalším krokem může být ,,Výběr varianty jazyka''.

Odpovědi na předchozí otázky se dále použijí pro nastavení klávesnice a později při výběru vhodného debianího zrcadla. Pokud vám tyto ,,uhádnuté'' hodnoty nevyhovují, můžete je samozřejmě změnit.


5.8 ``Poznámky k verzi''

Na první obrazovce programu dbootstrap (hned po ,,Výběr jazyka'') se vám ukáží ``Poznámky k verzi''. Uvidíte informaci o verzi použitého balíčku boot-floppies a také se zobrazí krátký úvod pro vývojáře Debianu.


5.9 ``Hlavní nabídka instalace systému Debian GNU/Linux''

Možná uvidíte hlášku ``Instalační program zjišťuje současný stav systému a další instalační krok, který by se měl provést.'', může však zmizet rychleji než ji stihnete přečíst. Bude se objevovat mezi jednotlivými kroky v menu. Tato kontrola stavu systému umožňuje instalačnímu programu dbootstrap pokračovat v započaté instalaci, pokud by se vám v jejím průběhu podařilo zablokovat systém. Pokud spustíte dbootstrap znovu, budete muset nastavit pouze klávesnici, aktivovat odkládací oddíl a připojit dříve inicializované disky. Všechna ostatní nastavení zůstanou uchována.

V průběhu instalace budete procházet hlavním menu ``Hlavní nabídka instalace systému Debian GNU/Linux''. Volby v horní části se budou aktualizovat a ukazovat, jak pokračujete s instalací. Phil Hughes napsal v časopisu Linux Journal, že instalaci Debianu by zvládlo kuře. (Myslel klováním do klávesy Enter). První položka v menu je totiž vždy další krok, který máte provést, podle aktuálního stavu systému. Mělo by se objevit ``Další'' a tím je teď ``Konfigurovat klávesnici''.


5.10 ``Konfigurovat klávesnici''

Ujistěte se, že je zvýrazněné ``Další'' a klávesou Enter přejděte do menu nastavení klávesnice. Vyberte klávesnici odpovídající vašemu národnímu prostředí nebo podobnou, pokud požadované rozložení klávesnice v menu není. Po instalaci systému si můžete vybrat ze širšího spektra klávesnic programem kbdconfig.

Přesuňte šipkami zvýraznění na volbu vaší klávesnice a zmáčkněte Enter. Šipky jsou na všech klávesnicích na stejném místě. ,,Rozšířenou'' klávesnicí se nazývá taková klávesnice, která má v horní řadě klávesy F1 až F10.

Jestliže instalujete bezdiskovou stanici, přeskočte několik dalších kroků ohledně nastavení disku či diskových oblastí (protože žádné nemáte). V tomto případě přejděte až ke kroku ``Konfigurovat síť'', Oddíl 7.5, po jehož provedení budete vyzváni k připojení kořenové NFS oblasti (``Připojit zinicializovaný oddíl'', Oddíl 6.9).


5.11 Poslední varování

Říkali jsme vám, abyste si zazálohovali data na discích? Teď přichází chvíle, kdy si můžete nechtěně smazat data. Máte poslední šanci zazálohovat starý systém. Pokud jste ještě neprovedli zálohu, vyjměte disketu z mechaniky, resetujte systém a spusťte zálohování.


[ předchozí ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ další ]

Instalace systému Debian GNU/Linux 3.0 na architektuře IA-64

verze 3.0.24, 18 December, 2002

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo