Instalace systému Debian GNU/Linux 3.0 na architektuře IA-64
Poznámky

1

Poznamenejme, že v distribuci jsou k dispozici i programy, které podmínky volné šiřitelnosti nesplňují. Nacházejí se v částech distribuce nazvaných contrib a non-free, pročtěte si Debian FAQ, pod ,,The Debian FTP archives''.

2

Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak vyhledat a rozbalit zdrojové balíky, podívejte se na Debian FAQ

3

Ve skutečnosti se připojí jako /target a teprve po restartu do systému se připojí jako /.

4

Ve skutečnosti balíčky instaluje program na nižší úrovni: dpkg. dpkg je podle potřeby volán z nástroje apt-get, který se stará o získání potřebných balíčků ze sítě, CD nebo jiného zdroje a také o vyřešení závislostí mezi balíčky.


Instalace systému Debian GNU/Linux 3.0 na architektuře IA-64

verze 3.0.24, 18 December, 2002

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo