Debian GNU/Linux 3.0 “woody”-utgivelsesinformasjon

Generell informasjon

Debian GNU/Linux 3.0 (med kodenavn woody) ble først utgitt 19. juli 2002. Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår pressemelding og i utgivelsesmerknadene.

Debian GNU/Linux 3.0 er erstattet av Debian GNU/Linux 3.1 (sarge). Sikkerhetsoppdateringer opphørte ved utgangen av juni 2006.

Følgende datamaskinarkitekturer var støttet i denne utgaven:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgave selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problem til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.