Дебиан ГНУ/Линукс 3.0 -- Ръководство за инсталиране

Инструкции за инсталирането на системата, във формат и на файлове за сваляне (download), са налични за всяка от поддържаните архитектури:

Ако сте задали правилно многоезичната опция на браузъра си, използвайте посочената по-долу връзка, за да заредите правилната HTML версия автоматично -- прочетете как да настроите показването на многоезично съдържание в браузъра си. Или изберете желаната архитектура, език и формат от таблицата по-долу.

Архитектура Формат Езици
Alpha обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
ARM обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
HP PA-RISC обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
32-bit PC (i386) обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
Intel Itanium IA-64 обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
Motorola 680x0 обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
MIPS (big endian) обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
MIPS (little endian) обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
PowerPC обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
IBM S/390 обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
SPARC обикновен текст Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  HTML Френски Английски Японски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Немски Каталунски Датски Чешки Испански Италиански Португалски