Дебиан ГНУ/Линукс 3.0 -- Бележки по версията

За да прочетете какви са новостите в Дебиан 3.0, прочетете Бележките по Версията (Release Notes) за вашата архитектура:

Бележките по Версията за архитектури, които преди са били актуални, също съдържат инструкции за потребители, които обновяват от предни версии.

Ако сте задали правилно локализацията на браузъра си, можете да използвате следните връзки, които ще заредят HTML версията на вашия език автоматично -- вижте страницата Многоезичност в web сайта на Дебиан. Или пък, просто изберете определена архитектура, език и формат от таблицата по-долу.

Архитектура Формат Езици
Alpha PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
ARM PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
HP PA-RISC PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
32-bit PC (i386) PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
Intel Itanium IA-64 PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
Motorola 680x0 PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
MIPS (big endian) PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
MIPS (little endian) PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
PowerPC PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
IBM S/390 PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
SPARC PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански