Дебиан ГНУ/Линукс 3.0 -- Бележки по версията

За да прочетете какви са новостите в Дебиан 3.0, прочетете Бележките по Версията (Release Notes) за вашата архитектура:

Бележките по Версията за архитектури, които преди са били актуални, също съдържат инструкции за потребители, които обновяват от предни версии.

Ако сте задали правилно локализацията на браузъра си, можете да използвате следните връзки, които ще заредят HTML версията на вашия език автоматично -- вижте страницата Многоезичност в web сайта на Дебиан. Или пък, просто изберете определена архитектура, език и формат от таблицата по-долу.

Архитектура Формат Езици
Alpha HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
ARM HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
HP PA-RISC HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
32-bit PC (i386) HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
Intel Itanium IA-64 HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
Motorola 680x0 HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
MIPS (big endian) HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
MIPS (little endian) HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
PowerPC HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
IBM S/390 HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
SPARC HTML Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  обикновен текст Английски Португалски Японски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански
  PDF Английски Португалски Немски Китайски Каталунски Чешки Датски Испански Френски Италиански