[ tilbage ] [ Indhold ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ næste ]

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på S/390
Kapitel 4 - Hvordan systemets installationsfiler skaffes


4.1 Officielle Debian GNU/Linux cd-sæt

Den klart letteste måde at installere Debian GNU/Linux på er fra et officielt sæt af Debian cd-rommer (se CD vendors page). Med en hurtig forbindelse og en cd-brænder kan man også hente aftryk af cd-rommerne fra en Debianserver og lave sit eget sæt. (se Debians cd-side). Hvis du allerede har et sæt Debian cd-rommer som din maskine kan startes op fra, kan du hoppe direkte til Opstart fra en cd-rom, Section 5.2. Der er lagt meget arbejde i at sikre at de filer, som de fleste har brug for, er på disse cd-rommer. Selvom den fulde programsamling fylder mindst syv cd'er, får du sandsynligvis ikke brug for pakkerne på den tredje cd eller derover.

Hvis din maskine ikke kan startes op fra en cd-rom, men du har et cd-sæt, kan du i stedet starte installationsprogrammet op ved hjælp af en alternativ metode ( bånd, emuleret bånd, harddisk eller opstart over netværk). De filer, du skal bruge til at starte op på andre måder, ligger også på cd'en. Strukturen på Debians netværksarkiver og på cd'en er ens, så når stierne til de filer, du skal bruge for at starte op, angives herunder, kan du finde dem i de samme mapper og undermapper på din cd.

Når først installationsprogrammet er startet op, kan det selv skaffe alle andre nødvendige filer fra cd-rommerne.

Hvis du ikke har et cd-sæt, bliver du nødt til at hente installationssystemets filer og enten placere disse på en harddisk, installationsbånd eller tilsluttet computer, så de kan bruges til at starte installationsprogrammet op.


4.2 At hente filer fra Debian-filspejle

Når man henter filer fra et Debian-filspejl, er det vigtigt at sørge for at hente dem i binær tilstand, ikke i 'tekst' eller 'automatisk' tilstand. Når man laver et lokalt filspejl, er det endvidere vigtigt at kopiere spejlets mappestruktur. Du bør starte din lokale mappestruktur på niveauet under disks-s390, for eksempel:

     current/underarkitektur/images-1.44/variant/rescue.bin

Du behøver ikke at hente alle filer under dette niveau, men blot de som er relevante for dig (hvilke det er, finder du ud af ved at læse videre). Sørg blot for at mapperne har de samme navne som spejlets og placér filerne i de rette mapper.

Hvis din maskine er sat op til automatisk at dekomprimere/afkode de filer du henter, skal du slå denne facilitet fra når du henter systemets installationsfiler. Disse vil blive dekomprimerede tids nok af installationsprogrammet. Det vil være spild af både plads og tid at dekomprimere filerne til dit aktuelle system, og hvis de originale komprimerede arkiver slettes af det program der dekomprimerer dem, vil de ikke være tilgængelige når installationsprogrammet på et senere tidspunkt får brug for dem.


4.2.1 Installationsmuligheder

De filer, du kan få brug for, kan inddeles i tre kategorier:

  1. Filer, der kræves for at starte installationssystemet op (for eksempel kernel.debian, parmfile.debian og initrd.debian)
  1. Filer, installationssystemet vil bruge, når det er startet op for at kunne installere operativsystemets kerne og drivere til udstyret (for eksempel rescue.bin og drivers.tgz)
  1. Installationsfiler med basissystemet (for eksempel, basedebs.tar)

Hvis du har en fungerende netforbindelse på computeren, og dit netkort er et af dem, hvis drivere er indbygget i installationskernen, har du muligvis kun brug for opstartsfilerne til installationssystemet. Installationsprogrammet kan installere kernen og drivere over netværket med de fleste ethernet-netkort.

Hvis du har en netforbindelse, som installationsprogrammet ikke har indbygget understøttelse for, kan du have brug for både installationssystemets opstartsfiler samt installationsfiler med kernen og driverne til dit udstyr.

Hvis du installerer på et system uden en fungerende netforbindelse, eller hvis din netværksforbindelse foregår via PPP (med et modem) i stedet for Ethernet, skal du skaffe alle tre filtyper inden du starter installationen.

Hvis du ikke er sikker på, hvilke filer, du har brug for, kan du blot starte med installationssystemets opstartfiler. Hvis dit første forsøg på at konfigurere netværket i installationsprogrammet mislykkes, kan du bare afslutte, hente de filer, du har brug for og starte installationen igen.

Basissystemets installationsfil basedebs.tar fylder for tiden omkring 27M. Hvis du kan bruge en CD eller sætte dit netværk op inden installation af basissystemet, vil det være at foretrække. I så fald vil du ikke skulle bruge denne fil. Dens placering på netværket er vist i bilag (Installationsfiler med Debians basissystem, Section 11.2.3.4).


4.2.2 Valg af korrekt kerneaftryk ("kernel image")

Installationsfilerne indeholder kerneaftryk, som findes i flere forskellige "underarkitekturer". Underarkitekturene understøtter hver sin samling udstyr. Under S/390 findes følgende underarkitekturer:

'tape'
Indeholder et kerneaftryk, der understøtter opstart (IPL) fra en båndstation (emuleret eller ægte) og en DASD (Direct Access Storage Device). Du skal bruge disse filer, hvis du vil installere Debian GNU/Linux alene eller i en LPAR (logisk partition), men de kan også bruges til installation under VM med bånd (ægte såvel som emuleret). +

FIXME: what about the nolabel kernel?

'vmrdr'
Indeholder et kerneaftryk, der understøtter opstart (IPL) fra VM-læseren og en DASD. Disse filer kan kun bruges til at installere Debian GNU/Linux i en VM-gæst.

Begge disse kerner indeholder næsten alle de drivere der understøttes af Linux som moduler. Understøttelse af standardudstyr er inkluderet i kernen, så du skal sandsynligvis ikke indlæse nogen moduler under installationen.

Begge kernerne er lavet, så du direkte understøtter IBMs OCO-moduler. Du kan ganske enkelt hente dem fra IBMs developerWorks web site og indsætte dem i den kørende kerne. Sørg for at vælge modulerne til standardkernen, d.v.s. ikke udgaven til kerner med ``on-demand''-timer-lappen.


4.2.3 Installationsfilernes placering

Netværksplaceringen af installationsfilerne for hver s390-udgave er vist i bilaget. Disse omfatter:

Redningsaftrykket indeholder en komprimeret Linuxkerne. Den bruges som den Linuxkerne, der installeres på maskinen. Selve kernen linux.bin er et ukomprimeret kerneprogram. Det bruges, når installationsprogrammet skal startes op fra bånd, emuleret bånd eller VM-indlæseren.

Der findes to udgaver af hfs-opstartsdisketteaftrykket. Standardudgaven, boot-floppy-hfs.img, virker muligvis bedst på ældre maskiner såsom 7200 og 8500 uden ekstra grafikkort. Hvis standardudgaven giver sort skærm under opstart, kan du prøve det aftryk, der har opstartsparameter video=ofonly indbygget: boot-video-ofonly.img.

Drivere for tilsluttede enheder kan hentes som flere disketteaftryk eller som et tar-arkiv (drivers.tgz). Installationssystemet skal have adgang til driverne under installationen. Hvis du har en partition på harddisken eller en tilsluttet computer som er tilgængelig for installationsprogrammet, vil tar-arkivet være nemmere at have med gøre. (se nedenfor). Disketteaftrykkene er kun nødvendige såfremt du er nødt til at installere driverne fra disketter.

Når du henter filer, bør du også holde øje med hvilken type filsystem de hentes til, medmindre du vil bruge disketter til kerne og drivere. Installationsprogrammet kan læse filer fra mange slags filsystemer, heriblandt FAT, HFS, ext2fs og Minix. Når du henter filer fra et *nix-filsystem, bør du vælge de størst mulige filer fra arkivet.

Under installationen vil du slette indeholdet af de partitioner, du vil installere Debian på, inden du påbegynder installationen. Alle de filer, du henter, skal placeres på partitioner, du ikke vil installere Debiansystemet på.


4.3 Oprettelse af et IPL-bånd

Hvis du ikke kan start op (IPL) fra cdrom'en og ikke bruger VM, skal du først oprette et IPL-bånd. Dette er beskrevet i afsnit 3.4.3 i IBMs Redbook Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions. De filer, du skal bruge for at skrive til båndet er (i nævnte rækkefølge): kernel.debian, parmfile.debian, initrd.debian og eventuelt en ekstra initrd med OCD-modulerne. De tre første filer kan hentes fra undermappen tape, se Installationsfilernes placering, Section 4.2.3,

FIXME: talk more about the second initrd


4.4 Automatisk installation

Med henblik på installation på flere computere er det muligt at bruge en fuldautomatisk installation ved navn FAI. Debianpakken fai skal være installeret på en computer som kaldes installationsserveren. Alle installationsklienter starter herefter op fra deres netkort eller diskettedrev og Debian installeres automatisk på deres lokale harddiske.


[ tilbage ] [ Indhold ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ næste ]

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på S/390

version 3.0.24, 18. December 2002

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo