Säkerhetsbulletin från Debian

rlogin -- rlogin testar inte längden på $TERM

Rapporterat den:
1997-02-06
Berörda paket:
netstd
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:
Utdrag ur CERT-bulletin CA-97.06.rlogin-term:

Bara väldigt föråldrade Linuxsystem är sårbara. Linux Netkit 0.08 har rättat rlogin.

Rättat i:
- (i utgåva 1.3)