Säkerhetsbulletin från Debian

superprobe -- SuperProbe (i XFree86) innehåller flera buffertspill

Rapporterat den:
1997-03-04
Berörda paket:
xbase
Sårbara:
Nej
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:

SuperProbe installeras inte setuid root i Debian.

Ursprungligen rapporterat av: <solar@ideal.ru>

SuperProbe är ett program som medföljer XFree86 för att bestämma vilken sorts grafikmaskinvara som är installerad på maskinen, och den installeras setuid root i många Linuxdistributioner.

Buffertspillet jag utnyttjar finns i TestChip-funktionen [...]