Debian sigurnosni naputak

php -- Postoji ranjivost u PHP/FI-u, CGI poboljšanju za NCSA httpd

Datum prijave:
16. 04. 1997.
Zahvaćeni paketi:
php
Ranjiv:
Ne
Reference na baze podataka o sigurnosti:
Druge reference na vanjske baze podataka o sigurnosti trenutno nisu dostupne.
Više informacija:
[DiGiTAL iNFORMATiON SOCiETY] Advisory 97-347.1 i Secure Networks Inc. Security Advisory SNI-11