Säkerhetsbulletin från Debian

sperl -- Buffertspill i sperl 5.003

Rapporterat den:
1997-04-17
Berörda paket:
perl-suid
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:
CERT-bulletin CA-97.17
Rättat i:
All - (i utgåva 1.3) 5.003.07-10