Säkerhetsbulletin från Debian

XFree86 -- Sårbarhet i XFree86

Rapporterat den:
1997-07-07
Berörda paket:
xserver-*
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:
Rättat i XFree86 3.3.
Rättat i:
All - (i utgåva 1.3) none