Säkerhetsbulletin från Debian

elm-me+ -- Sårbarhet i elm

Rapporterat den:
1997-07-02
Berörda paket:
elm-me+
Sårbara:
Ja
Referenser i säkerhetsdatabaser:
För närvarande är inga ytterligare referenser till externa säkerhetsdatabaser tillgängliga.
Ytterligare information:
Ursprunglig rapport på BUGTRAQ, svar från Debianansvarige
Rättat i:
All - (i utgåva 1.3) 2.4pl25ME+31-5