Säkerhetsbulletiner från 1997

[1997-07-02] elm-me+
Sårbarhet i elm
[1997-07-07] XFree86
Sårbarhet i XFree86
[1997-04-17] sperl
Buffertspill i sperl 5.003
[1997-04-16] php
Sårbarhet i PHP/FI, en NCSA-httpd-cgiutökning
[1997-04-09] metamail
Det kan vara möjligt att få metamail att exekvera valfria kommandon
[1997-04-07] amd
amd ignorerar nodev-flaggan
[1997-03-25] inetd
inetd skickar vidare privilegierade grupper till underprocesser
[1997-03-25] sendmail
sendmail 8.8.5 följer hårda länkar när det skriver /var/tmp/dead.letter
[1997-03-23] tftp
tftpd gör det möjligt att hämta filer med ".." i sökvägen
[1997-03-04] superprobe
SuperProbe (i XFree86) innehåller flera buffertspill
[1997-03-02] imap4
Servrarna imapd, pop2d och pop3d låter oautentiserad rootåtkomst utifrån.
[1997-02-20] screen
"Screen"-programmet spiller när gecos-fältet kopieras.
[1997-02-13] nlspath
buffertspill i libc NLSPATH
[1997-02-10] minicom
vanliga buffertspill i minicom
[1997-02-06] rlogin
rlogin testar inte längden på $TERM
[1997-02-06] tar
GNU tar skapar ibland exekverbara setuid-root-filer av misstag
[1997-01-27] talkd
talkd kontrollerar inte längd på värdnamn